ROSiE – Atbildīga atvērtā zinātne Eiropā

ROSiE projekta mērķis ir analizēt atvērtās zinātnes ētiskos aspektus un izstrādāt praktiskus instrumentus, lai iedzīvinātu pētniecības ētikas principus atvērtajā zinātnē un amatierzinātnē.

Īstenošanas periods: 01.03.2021.–01.02.2024.  

Identifikācijas Nr.: 101006430

Kopējais finansējums: 184 740 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē.

Projekts ROSiE ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" saskaņā ar granta līgumu Nr. 101006430.

Rezultāti atspoguļo tikai autora viedokli, un Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.