RAKUS pārstāvji:

Prof. Alvils Krams – priekšsēdētājs

Asoc. prof. Jānis Eglītis

Asoc. prof. Kristīne Baumane

Dr. med. Daiga Šantare

 

LU KPMI zinātniskais personāls:

Asoc. prof. Signe Mežinska – priekšsēdētāja vietniece

Prof. Mārcis Leja

Asoc. prof. Ilva Daugule

 Asoc. prof. Liliāna Civjāne

 Asoc. prof. Inese Poļaka

Dr. med. Ilmārs Stonāns

 

Mg. biol. Dina Bēma – zinātniskās padomes sekretāre