Projekta “Vēža misijas centru izveide: tīkli un sinerģija” (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies ECHoS) mērķis ir koordinēt un virzīt pētniecības un inovācijas un veselības aprūpes procesus vēža jomā saskaņā ar politikas veidošanas gaitu, kas palīdzētu radīt uz cilvēku centrētas veselības aprūpes un pētniecības sistēmas. Projekta konsorcijā darbojas vairāk nekā 50 valsts, veselības aprūpes, akadēmiskās un nevalstiskās organizācijas no 28 valstīm, katrā no šīm valstīm tiks izveidoti Nacionālie Vēža misijas centri, tādējādi procesos un dialogā reģionālā un nacionālā līmenī tiks iesaistīts plašs ieinteresēto pušu loks no dažādiem sektoriem.

Latviju projektā pārstāv vairākas organizācijas – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Veselības ministrija un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts –, kas cieši sadarbosies ar konsorcija vadošajiem partneriem un vadošajiem ekspertiem visā pasaulē un Eiropā. Kopīgie centieni palīdzēs koordinēt pētniecības un inovācijas un veselības aprūpes darbību vēža apkarošanas jomā ar politikas veidošanas procesiem, kas vērsti uz cilvēku orientētu veselības aprūpi un pētniecības sistēmām tādos veidos, ko nevar panākt ar atsevišķiem centieniem un sadrumstalotām iniciatīvām.

Projekta mērķis: koordinēt un virzīt pētniecības un inovācijas un veselības aprūpes procesus vēža jomā saskaņā ar politikas veidošanas gaitu, kas palīdzētu radīt uz cilvēku centrētas veselības aprūpes un pētniecības sistēmas.

Īstenošanas periods: 01.05.2023.–01.05.2026. 

Identifikācijas Nr.:

Kopējais finansējums: 6 096 147.50 EUR

Zinātniskais vadītājs: Ilmārs Stonāns