LZP PLAUŠAS

Bronhoalveolārās lavāžas ekstracelulāro vezikulu miRNS profila nozīme papildu klīnisko un ģenētisko biomarķieru datiem plaušu vēža agrīnajā diagnostikā.

Plaušu vēzis ir viens no galvenajiem vēža izplatības un mirstības cēloņiem. Katru gadu Latvijā plaušu vēzis tiek diagnosticēts aptuveni 1100 pacientiem un 1000 no tiem mirst. Tikai 25 % no plaušu vēža pacientiem tiek diagnosticēti agrīni (I un II stadija), un vairāk kā 2/3 pacientu nesasniedz 2 gadu dzīvildzes robežu. Agrīnu diagnostiku apgrūtina specifisku simptomu trūkums, nepieciešamība izmantot datortomogrāfiju vai invazīvas procedūras. Galvenais šī projekta mērķis ir noskaidrot kā mēs Latvijā varam praktiski pielietot ekstracelulāro vezikulu miRNS ekspresijas profilu kā ļaundabīga procesa biomarķieri klīnisko lēmumu pieņemšanā, kombinējot riska faktorus, klīniskos un ģenētiskos datus, tālāk virzoties uz mazāk invazīvu plaušu vēža diagnostiku. Sākotnēji veiksim pacientu bronhoalveolārās lavāžas šķidruma testēšanu uz ekstracelulāro vezikulu miRNS paneli, lai identificētu marķierus, kas varētu liecināt par patoloģiska procesa attīstību. Pēc statistiskās analīzes panelis tiks precizēts, lai sašaurinātu un palielinātu izmaksu efektivitāti. Papildus mēs cieši sadarbosimies ar klīnicistiem un onkoloģijas politikas veidotājiem, lai iekļautu specifiskas miRNS un/vai to kombinācijas plaušu vēža riska kalkulatorā, kas paralēli tiek attīstīts citā projektā, palielinot tā specifiskumu un jutīgumu. Projekta realizācija ir iespējama, aktīvi iesaistoties attiecīgo jomu vadošajiem speciālistiem.

Projekta mērķis: noskaidrot kā iespējams praktiski pielietot ekstracelulāro vezikulu miRNS ekspresijas profilu kā ļaundabīga procesa biomarķieri klīnisko lēmumu pieņemšanā, kombinējot riska faktorus, klīniskos un ģenētiskos datus, tālāk virzoties uz mazāk invazīvu plaušu vēža diagnostiku..

Īstenošanas periods: 01.04.2023.–31.03.2026.

Identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0410

Kopējais finansējums: 300 000 EUR, t. sk. LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 240 000 EUR

Zinātniskais vadītājs: Alvils Krams

 

Pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts "Bronhoalveolārās lavāžas ekstracelulāro vezikulu miRNS profila nozīme papilduss klīnisko un ģenētisko biomarķieru datiem plaušu vēža agrīnajā diagnostikā", projekta Nr. lzp-2022/1-0410.