TOGAS  Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā

Projekta TOGAS mērķis ir izstrādāt ieteikumus kuņģa vēža skrīninga ieviešanai ES valstīs.

Lai to sasniegtu, tiek veikti trīs plaša mēroga pilotpētījumi, ar kuru palīdzību 36 mēnešu laikā tiek attīstīti dažādi kuņģa vēža skrīninga un agrīnas diagnostikas aspekti. Vienlaicīgi tiek izstrādātas arī medicīnas ētikas normām atbilstošas un izmaksu efektīvas vadlīnijas veiksmīga skrīninga ieviešanai.

Tas nepieciešams, jo Eiropā pašlaik trūkst efektīvas kuņģa vēža skrīninga metodes. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka kuņģī mītošās un kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas Helicobacter pylori izskaušana kuņģa vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu varētu samazināt pat par 40 %, tāpēc būtiski atrast veidus, kā šo profilaksi realizēt praksē.

Vairāk informācijas skatīt projekta tīmekļvietnē.

Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252.

Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.