LU Klīnikās un profilaktiskās medicīnas institūta iekšējā struktūra

Zinātnieku kopsapulce
Zinātniskā padome
Direktors

Direktora vietnieks

Izpilddirektors

Pētījumu bāze:

Laboratorijas bāze

Biobanka

IT nodrošinājums

Administratīvā bāze:

Institūta birojs

Projektu administratori

Sabiedriskās attiecības

Zinātniskie pētījumi:

Onkoloģija un onkoprofilakse

Populācijas skrīninga un audzēju prevencijas pētījumi

Pētījumi gaistošo biomarķieru jomā

Cilvēka mikrobioma pētījumi

Pētījumi medicīnas bioētikas jomā