LUCIA – Ar plaušu vēzi saistīto riska faktoru un to ietekmes izpratne

Projekta mērķis ir uzlabot plaušu vēža agrīnu diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, īpašu uzmanību pievēršot retāk sastopamiem plaušu vēža paveidiem. Konsorcija darba rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas agrīnas diagnostikas programmai un metodes efektīvai plaušu vēža novēršanai.

Latvijā projektu realizē LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta zinātnieki institūta vadošā pētnieka un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galvenā speciālista prof. Alvila Krama zinātniskā vadībā. 

LUCIA norisi vada Izraēlas Tehnoloģiju intsitūts Technion.

Vairāk informācijas skatīt projekta mājas lapā.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101096473. Finansē Eiropas Savienība.

Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka Eiropas Savienības nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.