Vadošie pētnieki

Vadošais pētnieks Dr. med. Mārcis Leja

Ārsts gastroenterologs, onkoloģijas un onkoloģisko slimību skrīninga eksperts

Pētniecības intereses: agrīna vēža un pirmsvēža stāvokļu atklāšana, skrīningdiagnostika un profilakses iespējas, Helicobacter pylori infekcija un ar to saistītās slimības, celiakija, autoimūnas saslimšanas, jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā, hepatoloģijā un onkoloģijā; funkcionālā diagnostika.

E-pasts: marcis.leja@lu.lv

Vadošā pētniece Dr. sc. soc. Signe Mežinska

Bioētikas speciāliste

Pētniecības intereses: biobanku ētiskie un sociālie aspekti, ārsta un pacienta attiecību modeļi, cilvēka reprodukcijas ētika, interešu konflikti medicīnā.

E-pasts: signe.mezinska@lu.lv

Vadošā pētniece Dr. med. Daiga Šantare

Diētas ārste

Pētniecības intereses: onkoloģisko slimību riski, veselīgs uzturs, uztura loma slimību profilaksē.

E-pasts: daiga.santare@lu.lv

Vadošā pētniece Dr. sc. ing. Inese Poļaka

Datu analītiķe, biostatistiķe

Pētniecības intereses: viegli interpretējami mašīnmācīšanās modeļi, mašīnmācīšanās pielietojums medicīnā, bioinformātika, diagnostisku un prognostisku modeļu indukcija no datiem.

E-pasts: inese.polaka@lu.lv

Vadošais pētnieks Dr. med. Alvils Krams

Pneimonologs

E-pasts: alvils.krams@lu.lv

 

Vadošā pētniece Ph.D. Liliāna Civjāne

Sertificēta epidemioloģe un sabiedrības veselības speciāliste

Pētniecības intereses: ar novecošanu saistītās kognitīvās un darba spēju izmaiņas, Alcheimera slimība; apkārtējās vides, gaisa piesārņojuma un trokšņa saistība ar kognitīvo funkciju, dzīves kvalitāte un stress, pētījumu dizains, nobīdes un klasificēšanas problēmas.

E-pasts: liliana.civjane@lu.lv

Vadošais pētnieks Dr. med. Ilmārs Stonāns

Ārsts, biofiziķis

Pētniecības intereses: imunoloģija, molekulārā un šūnu bioloģija, reimatoīdais artrīts, sepse un zāļu izstrāde.

E-pasts: ilmars.stonans@lu.lv

Vadošā pētniece Dr. med. Ilva Daugule

Ārste pediatre, gastrointestinālās endoskopijas speciāliste

Pētniecības intereses: gremošanas slimības, Helicobacter pylori infekcija bērniem un pieaugušajiem, kuņģa pirmsvēža stāvokļi.

E-pasts: ilva.daugule@lu.lv

Vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Arnis Kiršners

Informācijas sistēmu arhitekts un izstrādātājs, datu analītiķis

Pētniecības intereses: medicīnas un biobanku informācijas sistēmu un datu bāzu arhitektūras izstrāde, datu analīze ar mašīnmācīšanos un MI, datu analīzes un datu zinātnes konsultācijas.

E-pasts: arnis.kirsners@lu.lv

Vadošais pētnieks Jānis Eglītis

E-pasts: janis.eglitis@lu.lv

Vadošais pētnieks Dr. phil. Ivars Neiders

Bioētikas speciālists

Pētnieciskās intereses: eksperimentālā bioētika, pētniecības ētika, ar dzīves noslēgumu saistītie ētiskie jautājumi, ētika psihiatrijā, ētiskās problēmas atvērtajā zinātnē.

E-pasts: ivars.neiders@lu.lv

Vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins

Informācijas sistēmu arhitekts un izstrādātājs, datu analītiķis

Pētniecības intereses: informācijas sistēmu modelēšana un projektēšana, datu analīze, pielietojot mašīnmācīšanas metodes, mākslīgie neironu tīkli, datizrace (data mining).

E-pasts: sergejs.parsutins@lu.lv

Vadošais pētnieks Dr. oec. Kārlis Purmalis

Ekonomists

Pētniecības intereses: izmaksu efektivitātes aprēķini, veselības aprūpes profilaktisko pasākumu ietekme uz tautsaimniecību.

E-pasts: karlis.purmalis@lu.lv

Vadošais pētnieks Dr. med. Valdis Folkmanis

Ārsts bērnu neirologs, Montesori pedagoģijas speciālists

Pētniecības intereses: sociālā pediatrija, Montesori medicīniskā pedagoģija, multisensoriskā terapija.

E-pasts: valdis.folkmanis@lu.lv


Pētnieki

Pētniece Dr. med. Danute Ražuka-Ebela

Ārste gastroenteroloģe, endoskopiste

Pētniecības intereses: agrīna vēža un priekšvēža stāvokļu diagnostika un profilakse, Helicobacter pylori infekcija, populācijas riska faktori.

E-pasts: danute.razuka-ebela@lu.lv

Pētniece Linda Mežmale

Rezidente gastroenteroloģijā, medicīnas doktora grāda pretendente

Pētniecības intereses: gaistošie izelpas marķieri, gastrointestinālā onkoloģija, jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā, skrīninga metožu attīstība gastroenteroloģijā

E-pasts: linda.mezmale@lu.lv

Pētniece Dina Bēma

Cilvēku un dzīvnieku fiziologs

Pētniecības intereses: vēža cilmes šūnas, vēža rezistence.

E-pasts: dina.bema@lu.lv

Pētniece Inga Bogdanova

Tiesu medicīnas eksperte

E-pasts: inga.bogdanova@lu.lv

Pētniece Ilona Kojalo

Datu statistiķe

E-pasts: ilona.kojalo@lu.lv

Pētnieks Dr. biol. Viktors Veliks

Cilvēku un dzīvnieku fiziologs

Pētniecības intereses: jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā, hepatoloģijā un onkoloģijā, funkcionālā diagnostika. Biostatistika. 

E-pasts: viktors.veliks@lu.lv

Pētniece Jekaterina Kalēja

Pētniece

Pētniecības intereses: zinātnes, medicīnas un biotehnoloģiju pārvaldības, kā arī seksuālās un reproduktīvās veselības un seksuālās izglītības, ģimenes un dzimtes jautājumu izpēte.

E-pasts: jekaterina.kaleja@lu.lv

Pētniece Ilze Mileiko

Bioētikas speciāliste

Pētniecības intereses: biotehnoloģiju sociālie aspekti, seksualitāte un dzimte, pētījumu ētika, vardarbība, garīgās veselības noturība, novecošanās sociālie aspekti.

E-pasts: ilze.mileiko@lu.lv


Zinātniskie asistenti

Zinātniskā asistente Ilona Aleksandraviča

Zinātniskais asistents Edgars Dauss

E-pasts: edgars.dauss@lu.lv

Zinātniskais asistents Rihards Mikilps-Mikgelbs

Zinātniskā asistente Dārta Pūpola

Molekulārais biologs

Pētniecības intereses: gēnu inženierija, imunoloģija, vēža izpēte, Helicobacter pylori genotipēšana, cilvēka mikrobioma izpēte.

E-pasts: darta.pupola@lu.lv

Zinātniskais asistents Reinis Vangravs

Mikrobiologs

Pētniecības intereses: sekvencēšanas tehnoloģijas, bioinformātika, gēnu rediģēšana, agrīnā diagnostika.

E-pasts: reinis.vangravs@lu.lv

Zinātniskā asistente Elīza Avotiņa

Ārste

E-pasts: eliza.avotina@.lu.lv

Zinātniskā asistente Olga Sjomina

Rezidente internajā medicīnā

Pētniecības intereses: Helicobacter pylori, kuņģa vēža skrīnings, pepsinogēni.

E-pasts: olga.sjomina@lu.lv