Viens no institūta darbības mērķiem ir jaunu zinātnieku izaugsmes sekmēšana institūta profilējošajās pētniecības nozarēs. Šo mērķi atbalsta uzdevums piedalīties LU akadēmisko studiju programmu (bakalaura, maģistra, pēcdiploma un doktora) īstenošanā un profesionālo, tālākizglītības un mūžizglītības programmu realizēšanā.

Kā līdzdiploma (profesionālā programma medicīnā, farmācijas bakalaura un maģistru programmas, biologu un ķīmiķu maģistru programmas), tā pēcdiploma un profesionālajās medicīnas rezidentūras programmās studējošajiem institūtā iespējams strādāt pie atbilstošas studiju programmas darba tēmas.

Institūtā tiek izstrādāti diplomdarbi un studiju darbi sekojošās institūta profilējošās pētniecības jomās:

  • onkoloģija;
  • gastroenteroloģija;
  • sabiedrības veselība un slimību profilakse;
  • epidemioloģija (t. sk. vēža epidemioloģija);
  • mikrobioma un infekcijas izpēte; 
  • skrīninga un intervences pētījumi.

Institūts piedāvā īstenot arī doktorantūras pētījumus.