Institūts cieši sadarbojas ar LU Medicīnas, Bioloģijas, Ķīmijas fakultātēm, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu u. c. pētniecības iestādēm, medicīnas iestādēm, arī privāto sektoru.

Institūta sadarbības partneri