ICCCS – Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā

Projekta rezultātā tiks veicināta vēža izraisītās mirstības samazināšana, uzlabota vēža reģistrēšana populācijā, panākta visaptveroša vēža aprūpes un pētniecības infrastruktūras / tīklu akreditācija, kā arī uzlabotas krūšu, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmas.

Projekta īstenošanas periods: 14.03.2022.–29.02.2024.

Projekta identifikācijas numurs: CRA-EPR-2022-5

Zinātniskais vadītājs: Mārcis Leja

Vairāk informācijas skatīt mājaslapā.

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM). Finansē Eiropas Savienība.