[Translate to English:] ICCCS - Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā

[Translate to English:]

ICCCS - Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā

Projekta rezultātā tiks veicināta vēža izraisītās mirstības samazināšana, uzlabota vēža reģistrēšana populācijā, panākta visaptveroša vēža aprūpes un pētniecības infrastruktūras / tīklu akreditācija, kā arī uzlabotas krūšu, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmas.

Projekta īstenošanas periods: 14/03/2022-29/02/2024

Projekta identifikācijas numurs: CRA-EPR-2022-5

Projekta kopējais finansējums: ???

Zinātniskais vadītājs: Mārcis Leja

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instruments (TAI) un ir veikts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM). Finansē Eiropas Savienība.