ROSiE – Responsible Open Science in Europe

The aim of the project is to analyze the ethical aspects of open science and to develop practical tools to implement the principles of research ethics in open science and amateur science.

Project duration: 01.03.2021. - 29.02.2024. 

Project ID No.: 101006430

Total funding: 184 740 EUR

Project scientific manager: Dr.sc.soc. Signe Mežinska

More information on project website

Projekts ROSiE ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" saskaņā ar granta līgumu Nr. 101006430.

Rezultāti atspoguļo tikai autora viedokli, un Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.