BIOMEDPHARM

VPP – Valsts pētījumu programma (atbilstoši 2005. gada 19. maija Zinātniskās darbības likuma 35. panta 1. daļai) ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

VPP biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā – "BioMedPharm".

WP7: Jaunu vēža diagnostikas un ārstniecības metožu izstrāde (koordinē BMC).

WP8: Uz lieliem datiem balstītu precīzijas medicīnas risinājumu ieviešana (koordinē BMC).