Institūts veic:

  • pētījumus sabiedrības veselības un slimību profilakses jomā;
  • populācijas pētījumus;
  • skrīninga un intervences pētījumus;
  • pētījumus klīniskās medicīnas nozarēs, t. sk. onkoloģijas, mikrobioma un infekcijas izpēti (sepse, tuberkuloze u. c.), pētījumus internās medicīnas un ķirurģiskās patoloģijas jomā, laboratorijas medicīnā un vizuālajā diagnostikā, kā arī citās dabas zinātnēs.

Kontaktinformācija:

E-pasts: kpmi@lu.lv

Tālrunis: (+371) 26488914