Vadošā eksperte

Iveta Eniņa

E-pasts: iveta.enina@lu.lv

Projektu administratīvā vadītāja

Līga Grantiņa

E-pasts: liga.grantina@lu.lv

Projektu administratīvā vadītāja

Linda Tupiņa

E-pasts: linda.tupina@lu.lv

Biroja vadītāja

Kristīne Miķelsone

E-pasts: kristine.mikelsone@lu.lv

Vecākā eksperte

Aiga Rūdule

E-pasts: aiga.rudule@lu.lv

Projektu vadītāja asistente

Kristiāna Kampare

E-pasts: kristiana.kampare@lu.lv

Lietvede, projekta vadītāja asistente

Ingūna Roze

E-pasts: inguna.roze@lu.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists

Oskars Vizbulis

E-pasts: oskars.vizbulis@lu.lv