FAMILY – Garīgo slimību starppaaudžu pārneses izpratne un prognozēšana

Projekta FAMILY mērķis ir izpētīt bioloģiskos mehānismus, kas ir pamatā garīgo saslimšanu riska pārmantošanai ģimenē, noskaidrot, kā noturības faktori samazina riska faktorus, un izpētīt garīgo slimību riska prognozēšanas sociālās un ētiskās sekas. Tādējādi projekts FAMILY uzlabo garīgo slimību pacientu un viņu tuvinieku dzīvi, piedāvājot jaunus garīgo slimību riska un noturības prognozēšanas rīkus. Šāda prognozēšana ļauj savlaicīgāk atklāt potenciālos riskus saslimt ar garīgām slimībām un sniegt atbalstu ģimenēm.

KPMI pētnieku grupa FAMILY projektā vada un sadarbībā ar konsorcija partneriem īsteno 8. darba pakotni “Starppaaudžu garīgo slimību pārneses riska un prognozēšanas ētiskie aspekti un sociālās sekas”.

Īstenošanas periods: 01.01.2022.–30.09.2027.

Identifikācijas Nr.: 101057529

Kopējais finansējums: 483 781 EUR

Zinātniskais vadītājs: Dr. sc. soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas­­ skatīt projekta tīmekļvietnē.

Finansē Eiropas Savienība, Šveices Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāts (SERI) un Apvienotās Karalistes Pētniecības un inovācijas (UKRI) saskaņā ar Apvienotās Karalistes valdības Horizon Europe finansējuma garantiju.

Izteiktie viedokļi un uzskati ir tikai autora(-u) viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (HADEA), SERI vai UKRI uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrējas iestādes nevar būt par tiem atbildīgas.