GISTAR – Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni

GISTAR ir Latvijas Universitātes (LU) un starptautisku ekspertu atbalstīta iniciatīva pētīt gremošanas trakta audzēju skrīninga iespējas, to agrīnu diagnostiku un procesa efektivitāti. Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai augsta riska zonās.

GISTAR pētījuma koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz LU Eiropas Sociālā fonda projekta "Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplinārā izpētes grupa" Nr.2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016 http://www.vezaizpete.lu.lv/projekts rezultātiem.

Labprātīgi piedalīties zinātniskajā projektā tiek aicināti veseli indivīdi vecumā no 40 līdz 64 gadiem. Tiek aizpildīta anketa, kas apkopo dzīvesveida faktorus, kā arī iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Daļa dalībnieku, kas izteikuši vēlmi piedalīties projektā, tiek uzaicināta uz turpmākajiem izmeklējumiem. Dalībnieku atlase notiek pēc nejaušības principa, bet tiem dalībniekiem, kuriem nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība, tiek rekomendēts veikt diagnostiskos testus. Atlasīto dalībnieku grupai tiek piedāvāts nodot asins analīzes, lai identificētu kuņģa atrofijas pazīmes (stāvoklis, kam raksturīgs pastiprināts kuņģa vēždraudes risks) un veikt slēpto asins piejaukuma noteikšanas testu izkārnījumos jeb fēcēs (lai atlasītu pacientus ar paaugstinātu kolorektālā vēža risku). Pacienti, kuriem tests ir pozitīvs (novērotas novirzes no normas), tiek uzaicināti turpmākiem izmeklējumiem. Tiek plānota arī tālāka projektā iesaistīto pacientu novērošana 10–15 gadu periodā.

Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Daudzus no vēža gadījumiem ir iespējams novērst, diagnosticējot ļaundabīgo procesu savlaicīgi, lielāko daļu no audzējiem (tai skaitā arī kolorektālo un kuņģa vēzi) ir iespējams veiksmīgi ārstēt.

Gremošanas sistēmas audzēji sastāda lielu daļu no kopējā audzēju skaita visā pasaulē un katru gadu tiek diagnosticēti 3,88 miljoni jauni saslimšanas gadījumi, kā arī no gremošanas sistēmas audzējiem katru gadu mirst 2,83 miljoni cilvēku. (Global Cancer Observatory)

GISTAR pētījuma protokols: http://bmjopen.bmj.com/

Vairāk informācijas projekta tīmekļvietnē.

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".