Promocijas darbi

Rezidentu darbi

Maģistra darbi

/ Dr. sc. ing. docents Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.

Bakalaura darbi

/ Dr. sc. ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2018.

/ Dr. sc. ing. Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2017.

/ Dr. sc. ing. Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2017.

/ Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.

/ Dr. sc. ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.

/ Dr. sc. ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.

/ Dr. sc. ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.

/ Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.

/ Mg. sc. ing. Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.

/ Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.

/ Mg. sc. ing. lektors Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.

/ Dr. sc. ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.