Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, kurš ir  pētījuma TOGAS – Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā (Towards Gastric Cancer screening) vadošais partneris, Rēzeknē uzsācis pētījumu “Helicobacter pylori” infekcijas noteikšana un ārstēšana jaunu cilvēku populācijā”.

Foto: Matīss Markovskis

Pētījums ilgs līdz 01.04.2026. gadam. Tajā paredzēts iekļaut 300-400 dalībniekus vecumā no 30-34 gadiem.
“Projekta TOGAS mērķis ir izstrādāt ieteikumus kuņģa vēža skrīninga ieviešanai ES valstīs. Lai to sasniegtu, tiek veikti trīs plaša mēroga pilotpētījumi, ar kuru palīdzību 36 mēnešu laikā tiek attīstīti dažādi kuņģa vēža skrīninga un agrīnas diagnostikas aspekti.,” sacīja LU KPMI pētniece Linda Mežmale.
Šāda veida pētījumi ir nepieciešami, jo Eiropā pašlaik trūkst efektīvas kuņģa vēža skrīninga metodes. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka kuņģī mītošās un kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas Helicobacter pylori izskaušana kuņģa vēža izraisītu nāves gadījumu skaitu varētu samazināt pat par 40 %, tāpēc būtiski atrast veidus, kā šo profilaksi realizēt praksē.
Pilotpētījums - “Helicobacter pylori infekcijas noteikšana un ārstēšana jaunu cilvēku populācijā” ir daļa no starptautiska projekta “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS), kura mērķis ir izstrādāt ieteikumus kuņģa vēža skrīninga ieviešanai Eiropas Savienības (ES) valstīs. Šis pilotpētījums tiks realizēts ne tikai Latvijā, bet arī citās ES valstīts (Slovēnijā, Īrijā, Horvātijā, Polijā, Rumānijā).
Pētījuma mērķis ir novērtēt uz populāciju balstītu H. pylori testa un ārstēšanas stratēģiju jaunu cilvēku populācijā kuņģa vēža profilaksei. 
Pētījuma laikā paredzēts veikt H. pylori noteikšanu un baktērijas izskaušanu 30-34 gadus jaunu iedzīvotāju grupā. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem tiks analizēts aicināto indivīdu dalības līmenis pētījumā, novērtēta H. pylori eradikācijas terapijas un tās blakusparādības. Šī pētījuma rezultāti sniegs būtisku informāciju, kas nepieciešama kuņģa vēža skrīninga programmas stratēģijas izstrādei un ieviešanai Eiropas Savienībā. Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras eksperti izstrādās rekomendācijas kuņģa vēža profilakses pasākumu ieviešanai un to efektivitātes izvērtēšanai Eiropas līmenī. Izveidotās vadlīnijas un rekomendācijas Eiropas valstīm palīdzēs iekļaut šos kuņģa vēža profilakses pasākumus savās veselības aprūpes prioritātēs. 

Par kuņģa vēzi

Kuņģa vēzis ir piektais izplatītākais un ceturtais nāvējošākais vēža paveids pasaulē. 2020. gadā atklāti aptuveni miljons jaunu kuņģa vēža gadījumu, un miruši gandrīz 800 000 cilvēku. Visaugstākie kuņģa vēža saslimstības rādītāji pasaulē pēc Austrumāzijas ir Centrāleiropā un Austrumeiropā. Šajos reģionos kuņģa vēzis visbiežāk tiek atklāts novēloti, līdz ar to varbūtība, ka pacienti izdzīvos turpmākos piecus gadus, ir ievērojami sliktāka -  tikai 19-30% gadījumu. Neskatoties uz pēdējo gadu sasniegumiem vēža terapijā, lielākajā daļā Eiropas valstu piecu gadu dzīvildzes rādītāji pēdējās desmitgadēs nav būtiski uzlabojušies.

Par LU KPMI

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) tika izveidots 2016. gada nogalē, pamatojoties uz vienošanos starp Latvijas Universitāti un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Septiņu gadu laikā tā pētniecības jomas ir būtiski paplašinājušās – šobrīd institūts piedalās pētījumos sabiedrības veselības un slimību profilakses jomā, skrīninga un onkoprofilakses pētījumos, pēta gaistošo marķieru nozīmi slimību diagnostikā, veic cilvēka mikrobioma izpēti, attīsta biobanku un ar to saistītos pētījumus, ir pievērsies biomedicīnas pētījumu ētikas jautājumiem, veic infekciju izpēti un laboratorās diagnostikas metožu izstrādi. LU KPMI turpina īstenot savu misiju: uzlabot indivīdu un sabiedrības veselību, izmantojot zinātniskās izziņas procesa rezultātus, ko nodrošina kompetenta institūta komanda. Būtiska sasniegtā rezultāta atslēga ir veiksmīga sadarbība – gan ar Latvijas pētniecības organizācijām un medicīnas iestādēm, gan arī ar ārvalstu partneriem.
   


Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252.

Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.
 

Dalīties