Tajā tika prezentēti pārskati par līdzšinējiem projekta sasniegumiem un veikta nākamo projekta posmu plānošana. Sanāksmē tika prezentēta arī projektā iesaistīto dalībvalstu iestāžu plaša aptauja, kurā to pārstāvji atbildējuši uz jautājumiem par visaptverošu vēža centra infrastruktūru un citiem ar vēzi saistītiem jautājumiem valstī, piemēram, visaptverošu vēža centru, klīniskajiem pētījumiem, skrīningu, pacientu ceļiem u.c. 

LU KPMI ir projekta “Aptverošās vēža infrastruktūras Eiropai” Latvijas partneris, un tajā aktīvi iesaistījušies eksperti arī no citām Latvijas institūcijām, tostarp Veselības ministrijas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes un Paula Stradiņa klīniskās universitātes.
Saskaņā ar noteiktiem ekspertu izvirzītajiem kritērijiem, brieduma modeļa izvērtējumu, kā arī dalībvalstu vēža aprūpē iesaistīto institūciju pārstāvju atbildēm uz aptaujas jautājumiem projektā izvēlētas valstis (to vidū arī Igaunija), kurās veiks visaptverošas vēža centra infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas intervences. 
Projekts “Aptverošas vēža infrastruktūras Eiropai” (Comprehensive Cancer Infrastructures 4 Europe, CCI4EU” paredz nodrošināt kapacitātes stiprināšanas pasākumus Visaptveroša vēža infrastruktūras izveidei Eiropas savienības dalībvalstīs un asociētajās valstīs. CCI4EU piedalās 55 partneri no Eiropas Savienības valstīm, Albānijas, Gruzijas, Moldovas, Norvēģijas, Rumānijas un Ukrainas. Tas uzsākts 2023. gada maijā un ilgs līdz 2030. gadam.
Vēža jomas eksperti, tostarp no Latvijas, tiks iesaistīti savstarpējā projekta dalībvalstu kompetenču izvērtēšanā. Projektā notiks trīs augsta līmeņa konferences, kas tiks organizētas ES valstīs ar vājākajiem rādītājiem.
Projektā paredzēta būtiskās informācijas iegūšana un salīdzināšana starp visām projekta dalībvalstīm, lai secinātu, cik lielā mērā tās virzās sekmīgas aptverošas vēža aprūpes infrastruktūras izveidē. Lai to paveiktu, projekta gaitā tiks izstrādāti un pielietoti piemēroti procesu kvalitātes izvērtēšanas indikatori. Nozīmīga uzmanība tiks veltīta dažādiem izglītības aspektiem. Paredzēta cieša sasaiste arī ar citiem jau notiekošajiem un plānotajiem ES projektiem vēža jomā.
 
Projekts ,,APTVEROŠAS VĒŽA INFRASTRUKTŪRAS EIROPAI” (Comprehensive Cancer Infrastructures 4 Europe, CCI4EU) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas „Vēža misija”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101103746

 

Dalīties