26. jūnijā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika Veselības ministrijas (VM) kopīgi ar Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcu (RAKUS) un Latvijas Universitātes Klīniskās un Profilaktiskās Medicīnas institūtu (LU KPMI) rīkotā ECHoS projekta sanāksme ‘’Progress vēža misijas centru izveidē’’.

Pasākumu atklāja LU zinātņu prorektors asoc.prof. Guntars Kitenbergs. Ar pārskatu par virzību uz jauno Onkoloģijas plānu un Onkoloģijas metodisko centru Latvijā izveidi uzstājās VM Valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aiga Balode, bet ECHos projekta koordinators Hugo Soaress (Hugo Soares) klātesošos iepazīstināja ar ECHoS projektu, kura mērķis ir koordinēt un virzīt pētniecības un inovācijas un veselības aprūpes procesus vēža jomā saskaņā ar politikas veidošanas gaitu, kas palīdzētu radīt uz cilvēku centrētas veselības aprūpes un pētniecības sistēmas.
Ar vīziju par vēža aprūpes un pētniecības institūciju tīklošanu Latvijā sanāksmes dalībniekus iepazīstināja LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja.
Kadi-Līsa Veimana, (Igaunijas vēža centra projekta vadītāja) uzstājās ar pārskatu par vēža aprūpi Igaunijā, kāds ir pašreizējais stāvoklis un nākotnes izredzes.

Projekta konsorcijā darbojas vairāk nekā 50 valsts, veselības aprūpes, akadēmiskās un nevalstiskās organizācijas no 28 valstīm, katrā no šīm valstīm tiks izveidoti Nacionālie Vēža misijas centri, tādējādi procesos un dialogā reģionālā un nacionālā līmenī tiks iesaistīts plašs ieinteresēto pušu loks no dažādiem sektoriem.
Latviju ECHoS projektā pārstāv vairākas organizācijas – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Zinātnes padome, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts un citi –, kas sadarbosies ar konsorcija vadošajiem partneriem un vadošajiem ekspertiem visā pasaulē un Eiropā.
 
*Sadarbības līgums Nr. A3-2024/76 projektā “Vēža misijas centru izveide: tīkli un sinerģijas”(ECHoS)". Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammas „Vēža misija”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr.101104587 ietvaros.


 

Dalīties