31. maijā un 1. jūnijā Baku notika Azerbaidžānas invazīvās gastroenteroloģijas asociācijas organizēta šīs organizācijas 5. gastroenteroloģijas konference un Kaspijas reģiona 4. konference, kurā profesors M.Leja bija aicināts prezentēt starptautisko un Eiropas pieredzi gastrointestinālo audzēju skrīninga jomā.

Prezentācijā īpaša uzmanība tika pievērsta TOGAS projektam un projekta ietvaros veicamajiem pilotpētījumiem. Iezīmēti tika arī plāni šo aktivitāšu turpināšanai Eiropas Vienotās aktivitātes EUCanScreen ietvarā. Lai arī Azerbaidžāna nav dalībnieks nevienā no šiem projektiem, tā ir pirmā valsts, kas nacionālajā valodā iztulkojusi un sākusi aktīvi izmantot TOGAS projekta aptauju praktizējošajiem speciālistiem saistībā ar kuņģa vēža skrīningu. Azerbaidžānas gastroenteroloģe Jalya Nasibova šajā valstī iegūtos plāno iekļaut savā doktora disertācijā. Jāatzīmē, ka Azerbaidžānā pagaidām ir problēmas gan ar Vēža reģistru, gan arī organizētu skrīningu.

Dalīties