2024.gada 23.maijā  konferenču un atpūtas kompleksā "Ratnieki" notika projekta "Uz mākslīgo intelektu balstīts diagnostikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai (An Artificially Intelligent Diagnostic Assistant for gastric inflammation, AIDA)" publicitātes pasākums dažādu nozaru speciālistiem.

Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt dažādus nozares speciālistus ar projekta pētījumu, tā progresu, nodrošināt pieredzes apmaiņu un piesaistīt jaunus speciālistus institūta komandai, lai veiksmīgi varētu realizēt projektu un sasniegt izvirzītos mērķus.

Pasākumu atklāja LU KPMI direktors, projekta zinātniskais vadītājs, vadošais pētnieks, prof. Mārcis Leja, kurš iepazīstināja klātesošos ar projektu AIDA.

Savukārt LU KPMI vadošā pētniece Inese Poļaka iepazīstināja ar projekta pētījumu, tā progresu, projekta realizāciju, kā arī LU KPMI paveikto līdz šim sadarbībā ar partneriem, veidojot plašas ES iedzīvotāju grupas pārstāvošas histopatoloģijas slaidu attēlu kolekcijas, kā arī par progresu IT infrastruktūras un mākslīgā intelekta modeļu izveides uzsākšanā.

Pasākumu noslēdza pieredzes apmaiņa un diskusijas starp patologiem un IT speciālistiem par tēmu “Digitāli apmācīta mašīnmācīšanās modeļu kopu izstrāde, pētniecība un konsultēšana kuņģa biopsiju/operāciju materiāla histopatoloģijas slaidu skenēto attēlu analīzi”

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Dalīties