6.-7. maijā Manheimā, Vācijā, notika LUCIA projekta kārtējā sanāksme, kurā projekta partneri atskaitījās par paveiktajiem darbiem, pārrunāja sasniegtos rezultātus, informēja par problēmām, par to iespējamiem risinājumiem un nākotnes plāniem. Sanāksmē no LU KMPI puses piedalījās institūta direktora vietnieks, vadošais pētnieks Dr. med. Ilmārs Stonāns un pētniece Linda Mežmale.

I.Stonāns projekta sanāksmē informēja, ka gada sākumā saņemta Centrālās medicīnas ētikas komitejas atļauja pētījuma veikšanai, kura atzinusi, ka pētījums nav pretrunā ar bioētikas normām. Runājot par tālāko projekta LUCIA gaitu, viņš pieminēja, ka LU KPMI pētnieki un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes ārsti vienojušies par projekta klīniskā protokola un standartprocedūras izveidi, izgatavotas projekta pētījuma dalībnieku anketas un norisinās darbs pie dalībnieku iekļaušanas algoritma, vadoties pēc kura pētījumā tiks iesaistīti projekta dalībnieki – indivīdi no vairākām ārstniecības iestādēm, tai skaitā arī no ģimenes ārstu praksēm. Kopumā projektā paredzēts iekļaut aptuveni 6000 pieaugušos vecumā no 40-80 gadiem, gan smēķētājus, gan arī nesmēķētājus. No Latvijas pētījumā iekļaus aptuveni 1000 dalībniekus.

Pētījums LUCIA ir Eiropas daudzcentru pētījums, kura mērķis izstrādāt prognozēšanas modeļus plaušu vēža agrīnai diagnostikai, pamatojoties uz riska faktoru identificēšanu un slimības izpratni šūnu līmenī, izmantojot riska novērtēšanas rīkus, neinvazīvās skrīninga ierīces un genoma analīzi. Projekta rezultātā tiks izstrādās rekomendācijas agrīnas diagnostikas programmai un metodes efektīvai plaušu vēža novēršanai.

Projekts ir finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101096473, ko finansē Eiropas Savienība.
 

Dalīties