Pievienojieties ES projektam AIDA, lai palīdzētu atrisināt neatbildētos jautājumus par kuņģa gļotādas hronisku iekaisumu.

Piedalieties aptaujā, kuras aizpildīšana aizņems tikai 5 minūtes, bet tā palīdzēs mums noskaidrot, kura ir visefektīvākā metode, lai veicinātu izpratni par šo ārkārtīgi svarīgo veselības jautājumu.


Piedalieties, izmantojot šo saiti: https://digestivecancers.limesurvey.net/464112?lang=lv

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Dalīties