Līdz 26. aprīlim var iesniegt tēzes COST akcijas konferencei, kas notiks 2024. gada 28. augustā Gdaņskas Medicīniskajā universitātē.

Konference rosina dalīties ar uz pierādījumiem balstītu praksi attiecībā uz digitālajiem risinājumiem, ieviešanas stratēģijām un ilgtspējīgiem modeļiem no vēzi pārdzīvojušo pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai - inovatīviem digitālajiem risinājumiem, piemēram, valkājamām tehnoloģijām, AI, ePRO, mobilajām lietojumprogrammām un platformām, attālo uzraudzību, virtuālajām klīnikām utt., ko izmanto no vēža pārdzīvojušo aprūpes atbalstam visā Eiropā.

Konferences mērķis ir mobilizēt pētniekus, klīnicistus, pacientus, interešu aizstāvības grupas, veselības politikas veidotājus un ieinteresētās personas, kuri varētu dalīties ar savām zināšanām un pieredzi.

Ja vēlaties uzstāties ar prezentāciju konferencē, pieejamas trīs iespējas:

Vienu minūti garš video (ja nepieciešams, maksimāli trīs slaidi);

Trīs minūšu/trīs slaidu mutiska prezentācija;

Desmit minūšu mutiska prezentācija.

Svarīgi datumi:

Tēžu iesniegšanas termiņš:

  • Līdz 2024. gada 26. aprīlim: iesniegšana tiešsaistē, izmantojot Google veidlapas: https://forms.gle/ksJWAPH1u7WdbLxC8 vai pa e-pastu uz inecancersurvivorship@ucc.ie, izmantojot abstraktu veidni 1. pielikumā, lai palīdzētu izveidot kopsavilkumu.
  • 2024. gada 14. maijs: Paziņojums par tēžu pieņemšanu e-pastā.
  • 2024. gada 21. augusts: prezentācijas iesniegšana pirms konferences pa e-pastu.
  • Trešdiena, 2024. gada 28. augusts: pieņemto iesniegumu prezentācija, vēlams klātienē, ja tas nav iespējams, ir pieejami arī hibrīdie varianti. Video prezentācijās prezentētājam nav obligāti jābūt uz vietas.

Var iesniegt kopsavilkumus, kas satur datus, kas iepriekš tika prezentēti citās konferencēs/sanāksmēs. Tomēr ieteicams iekļaut atjauninātus datus.
Ja Jūsu kopsavilkums jau ir publicēts recenzētā žurnālā, to joprojām var iesniegt. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā jebkādus žurnālu noteiktos embargo vai citus ierobežojumus. Lai izvairītos no autortiesību problēmām, iesakām atjaunināt nosaukumu un saturu.

GDPR paziņojums: lūdzu, ņemiet vērā, ka, iesniedzot tēzes vai vienas minūtes video, Jūs piekrītat, ka Jūsu materiāli tiek skatīti kā konferences daļa un ir daļa no materiāliem, kas tiek publicēti tiešsaistē CA21152 COST Action tīmekļa vietnē pēc konferences.

CA21152 COST Action tīmekļa vietnes saites:

 

https://inecancersurvivorship.com/index.html

https://www.cost.eu/actions/CA21152/ 

Gdaņskas Medicīniskās universitātes tīmekļa vietnes saite:

On-site Chief Conference Organiser and COST Action Vice Chair: Ewa Pawłowska, M.D., Department of Oncology & Radiotherapy, Medical University of Gdańsk, Poland.

COST Action Working Group Co-leads: Ismail Toygar and Aristea Ladas.

Social media leads: Maria Inês Clara and Antonio Di Meglio.

COST Action lead: Professor Josephine Hegarty.

Dalīties