Rakstā atspoguļoti dati par gaistošo marķieru identificēšānu dažādās H. pylori kultūrās, pielietojot gāzu hromatogrāfijas–masas spektrometriju. Rezultātā iegūtie H. pylori kultūru gaistošie marķieri tika salīdzināti ar tiem, kas iegūti, analizējot gaistošos marķierus virs kultivēšanas barotnes.

Veicot šo pētījumu, pētnieki secinājuši, ka H.pylori emitētās gaistošās vielas nodrošina raksturīgu gaistošu fonu, kas var tikt izmantots kā instruments H.pylori infekciju uzraudzībai. Turklāt, izmantojot konkrētos gaistošos marķierus, ir iespējams atšķirt dažādus H.pylori izolātus.

Raksts tapis VOGAS projekta ietvaros LU KPMI pētnieku (Reinis Vangravs, Linda Mežmale, Edgars Dauss, Mārcis Leja) sadarbībā ar ārzemju partneriem -  Paweł Mochalski, Daria Ślefarska-Wolak, Clemens Ager Chris A. Mayhew (Insbrukas Universitāte, Austrija), Alejandro H. Corvalan (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Čīle), Elmer Andrés Fernández (Fundación para el progreso de la Medicina, Argentīna).

Projekts saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un univāciju programmas “Apvārsnis 2020” (projekta granta Nr. 824986)

Saite uz publikāciju: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hel.13064

Dalīties