Šī gada martā notika projekta AIDA ikgadējā sanāksme Portu, Portugālē. Projekta AIDA mērķis ir izveidot visaptverošu uz mākslīgā intelekta balstītu sistēmu, kas sniegs atbalstu ārstiem kuņģa vēža attīstības izprašanā, kā arī terapijas izvēlē. Projekta gaitā tiks iegūtas un sistēmā ietvertas jaunas zināšanas par kuņģa vēža attīstībai raksturīgajām izmaiņām imunoloģijas, ģenētikas, kā arī vizuālās diagnostikas (endoskopija, histopatoloģija) jomās.

Sanāksmē projekta dalībnieki pārrunāja izstrādātos praktisko pētījumu procesus un savstarpējo sadarbību, lai iegūtu daudzpusīgas zināšanas, kas aptvers iedzīvotāju specifiku dažādos ES reģionos. Ir uzsākta arī mākslīgā intelekta sistēmas izstrāde, īpašu izmanību pievēršot ētiskai, godprātīgai un pārbaudāmai mākslīgā intelekta izstrādei, baltoties uz ES pieņemtām vadlīnijām.
LU KPMI šajā sanāksmē pārstāvēja vadošā pētniece Inese Poļaka, projekta administratīvā vadītāja Linda Tupiņa un pētniece Danute Ražuka-Ebela. Tā kā LU KPMI un tā partneru (piem., Elektronikas un Datorzinātņu institūts) pārziņā ir mākslīgā intelekta izstrāde agrīnai pirmsvēža izmaiņu atklāšanai histopatoloģijas slaidu attēlos, LU KPMI pārstāves ziņoja par līdz šim paveikto sadarbībā ar partneriem, veidojot plašas ES iedzīvotāju grupas pārstāvošas histopatoloģijas slaidu attēlu kolekcijas, kā arī par progresu IT infrastruktūras un mākslīgā intelekta modeļu izveides uzsākšanā. Danute Ražuka-Ebela pārstāvēja citu institūta realizētu projektu – TOGAS (Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā), kura mērķis ir mazināt kuņģa vēža radīto slogu nodrošinot trūkstošās, uz pierādījumiem balstītās zināšanas, kas ļaus izstrādātu kuņģa vēža profilakses plānu visai ES. Pētniece Danute Ražuka-Ebela stāstīja par abu projektu – AIDA un TOGAS - sadarbību un sinerģijas iespējām, ko paver abu projektu koordinēta sadarbība.
Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki kopš 2023. gada sākuma iesaistīti projektā AIDA - Uz mākslīgo intelektu balstīts diagnostikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai. Šajā projektā, ko koordinē INCLIVA Biomedicīnas pētījumu institūts Spānijā, darbojas 15 partneri no astoņām Eiropas valstīm. Projekts norisināsies četru gadu garumā, un tā realizēšanai nepieciešamo finansējumu vairāk nekā 7 miljonu eiro apmērā nodrošinās Eiropas un Lielbritānijas atbalsta programmas.

“Pašreiz projekta dalībvalstīs – Latvijā, Francijā, Spānijā, Lietuvā, Portugālē vairākus mēnešus tiek vākti dati – audu attēli ar dažādiem priekšvēža vai vēža stāvokļiem, kuros eksperti - patologi atzīmējuši vietas, kur redzamas vēža vai priekšvēža stāvokļu šūnas. Šie attēli tiks izmantoti, lai apmācītu mākslīgā intelekta modeļus, kas spēs atpazīt šīs patoloģijas jaunos attēlos. Jau apmācītus modeļus varēs izmantot projekta kopējā vēža agrīnas atklāšanas platformā vai atsevišķā programmā, kas sniegtu informāciju patologam par attēlā esošajām patoloģijām un raksturotu to smaguma pakāpi. Patlaban Latvijā esam apkopojuši vairāk nekā 300 paraugus,” stāsta LU KPMI pētniece Inese Poļaka. Šiem paraugiem izstrādās īpašu algoritmu, kas spēs atšķirt veselās no slimajām šūnām un šo darbu konkursa kārtībā veiks Elektronikas un Datorzinātņu institūts.

Par projektu AIDA – Tas paredz izveidot multidisciplināru, ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotu asistēšanas rīku ārstiem, lai palīdzētu diagnosticēt priekšvēža iekaisumus, piedāvātu personalizētas ārstēšanas stratēģijas, kā arī sniegtu personalizētus ieteikumus pacientu veselības stāvokļa uzraudzībai, veicinot kuņģa vēža profilaksi. Šāds rīks ir nepieciešams, jo bieži saslimstība ar kuņģa vēzi tiek atklāta vēlā stadijā – kad pacienta dzīvildzi prognozē tikai gada garumā, un šis rīks digitāli apkopo ekspertu zināšanas un jaunākās tehnoloģijas, kuras varētu izmantot ne tikai augsta līmeņa onkoloģijas centros, bet jebkurā veselības aprūpes iestādē. Projekts AIDA sniedz atbalstu ārstiem un pētniekiem, nodrošinot precīzu un automatizētu datu analīzi. Tajā tiek apkopti dažādos avotos pieejamie dati, veidojot plašu virtuālu datu kopu, lai iegūtu "riska vērtējumu" kuņģa vēža gadījumos un atklātu tā attīstības mehānismus. Projekta AIDA izstrādātais asistents neaizstās klīnicistus vai pētniekus, bet daudzkārt atvieglos viņu darba uzdevumus, vienlaikus palīdzot noteikt precīzāku diagnozi, izmantojot iegūtos datus. Galējais lēmums par jebkuru diagnozi būs jāpieņem ārstam.

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Dalīties