Jaunumi

Budapeštā diskutē par vēža skrīninga programmām

M.Leja apmeklē Eiropas Gremošanas sistēmas audzēju dienas

KPMI vadošā pētniece Jolanta Vamze-Liepiņa piedalās Baltijas tiesu medicīnas ekspertu asociācijas konferencē

Starptautiskā žurnālā publicētā raksta autoru starpā - LU KPMI zinātniskā asistente O.Sjomina

Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki prezentē GISTAR pētījuma rezultātus

LU KPMI direktoru M.Leju ievēl par Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas prezidentu

GISTAR pētījuma protokols tiek publicēts starptautiskā zinātniskā žurnālā

Adipozitātes profilakses ētiskie aspekti Eiropā

Apsveicam Latvijas Universitātes absolventus, kuri savus diplomdarbus izstrādāja KPMI