No 8.-10.aprīlim Latvijas medicīnas pārstāvju delegācija apmeklēja Norvēģiju un Zviedriju, lai tiktos ar vadošajiem Oslo un Gēteborgas slimnīcu pārstāvjiem un iepazītos ar visaptverošo vēža centru darbību.

Vizīte ir turpinājums šā gada janvārī pabeigtajam ES projektam par vēža datu plūsmas sistēmas uzlabošanu Latvijā. Projekta beigu ziņojumā Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC) un Eiropas Vēža Institūtu organizācijas (OECI) pārstāvji iesniedza rekomendācijas par vēža reģistra un skrīninga sistēmas uzlabošanu, lai Latvijas medicīnas sistēmā tiktu izveidots mūsdienīgs Visaptverošs Vēža Centrs (VVC), kam viens no pamatprincipiem ir augstāka medicīnisku datu kvalitāte, to saskaņota plūsma un pētnieciskās kultūras ieviešana slimnīcu darbībā. Eiropas Savienības mērķis ir izveidot šādus visaptverošus vēža centrus visās ES dalībvalstīs.

VVC izveidošana nepieciešama, lai glābtu vēža pacientus pēc iespējas ātrāk, efektīvāk un lētāk. Tādēļ Latvijas delegācijā piedalās plašs iestāžu spektrs, ieskaitot Veselības ministrijas, triju universitātes slimnīcu, NVD un SPKC pārstāvjus. Tas ir īpaši svarīgi, jo padziļinātajās sarunās par visaptverošu vēžu centru izveidošanas procesiem tiek īpaši izcelta gan sadarbība starp veselības sistēmas iestādēm, pētniecības un akadēmiskajām institūcijām, gan pārrobežu sadarbība.  Šīs vizītes perspektīvā tiek iecerēti arī kopēji sadarbības projekti ES, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības līmenī.

Dalīties