Lai informētu doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus par grantu konkursu un atbalsta fokusu, kā arī lai atbildētu uz jautājumiem, otrdien, 16. aprīlī, plkst. 14.00 norisināsies informatīvs seminārs tiešsaistē.

Seminārā aicināts piedalīties ikviens Latvijas Universitātes un Banku augstskolas doktorants, kurš plāno pieteikties grantu konkursā un kuram ir radušies jautājumi par dalības nosacījumiem vai citiem praktiskiem aspektiem.

Seminārā piedalīsies Latvijas Universitātes zinātņu prorektors asociētais profesors Guntars Kitenbergs un LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere, vadošā eksperte Māra Marnauza un vadošā eksperte finanšu jautājumos Sigita Kaļķe.

Pieslēgšanās semināram, kas norisināsies 16. aprīlī plkst. 14.00 tiešsaistē ZOOM platformā, ŠEIT.