lv-LVru-RU
lv-LVru-RU
EIROPAS KOMISIJAS VĒŽA MISIJA

 

Jaunā Horizon Europe pētniecības un inovāciju programma   Horizon Europe vēža misija   Horizon Europe misijas   Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

PĒDĒJĀS AKTUALITĀTES

 

VĒŽA MISIJAS JAUNUMI

 

2021. gada 14. decembrī

Notiks tiešsaistes seminārs par Vēža misijas īstenošanu Baltijas valstīs

Ceturtdien, 16. decembrī, plkst. 14.00 pēc Latvijas laika sāksies vebinārs (tiešsaistes seminārs) par programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) Vēža misiju Baltijas valstu kontekstā (Conquering cancer – mission possible: coordination of actions in Baltic States). Tajā uzstāsies arī Latvijas Universitātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) direktors un Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis prof. Mārcis Leja.

Pasākums ir paredzēts ieinteresētajām pusēm, kuras plāno piedalīties programmas “Apvārsnis Eiropa” Vēža misijas aktivitātēs. Vebināra viesi no Eiropas Komisijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nacionālajām iestādēm, vēža pētniecības institūcijām, jaunuzņēmumiem un NVO iepazīstinās ar galvenajiem programmas “Apvārsnis Eiropa” vēža izpētes aspektiem. Dalībnieki pārrunās iespējamo pienesumu Vēža misijai un tās ieviešanas koordināciju Baltijas valstu reģionālajā līmenī.

Programma “Apvārsnis Eiropa ir programmas “Apvārsnis 2020” turpinājums, tās kopējais budžets no 2021.-2027. gadam būs 95,5 miljardi eiro. Programma darbosies līdz 2027. gadam, palīdzot ES dekarbonizēt rūpniecību, ieviest inovācijas un sagatavoties turpmākajām pandēmijām, nostiprinot veselības aprūpes sistēmas.

Reģistrēties dalībai vebinārā iespējams līdz 15. decembra rītam. Kontaktpersona par reģistrēšanās iespējām: Jūlija Baniukeviča.

Apskatīt attēlu

2021. gada 21. maijā

Ar ziņojumiem Maskavā uzstājas KPMI direktors M.Leja

Krievijā, Maskavā 17.- 22. maijā norisinājās Pirmais Maskavas Onkoloģijas forums (2021).
Forumā ar ziņojumu par Eiropas Vēža plānu un Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes rekomendācijām uzstājas M.Leja,  vienlaikus informējot auditoriju par GISTAR pētījuma norisi. 

Apskatīt attēlu

2021. gada 30. aprīlī

Eiropas vēža izpētes samits notiks notiks 3.maijā!

Visi interesenti tiek aicināti piedalīties 2021. gada Eiropas vēža izpētes samitā, ko organizē Portugāles Tehnoloģiju un augstākās izglītības ministrija un Veselības ministrija, un kas tiešsaistē notiks šī gada 3. maijā Porto, Portugālē. 
Pielikumā lūdzu skatīt:
* Porto Deklarācija par vēža pētniecību 
* Samita darba kārtība
* Ielūgums uz samitu

Vairāk informācijas un reģistrācija samitam: 
https://ipoporto.pt/evento/european-cancer-research-summit-2021/

Papildu informācijai par samitu aicinām sazināties ar Teresu Tavares (teresa.tavares@mctes.gov.pt). 

2021. gada 3. februārī

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Jauna ES pieeja profilaksei, ārstēšanai un aprūpei

Šodien, Pasaules vēža dienas priekšvakarā, Eiropas Komisija nāk klajā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu. Vēža uzveikšanas plānā ir izklāstīta jauna ES pieeja vēža profilaksei, ārstēšanai un vēža slimnieku aprūpei – ar jaunām tehnoloģijām, pētniecību un inovāciju kā sākumpunktu. Tā pievērsīsies visiem slimības pārvaldības posmiem – no profilakses līdz pārslimojušo dzīves kvalitātei, galveno uzmanību pievēršot darbībām, kurās ES var dot vislielāko pievienoto vērtību. Eiropas Vēža uzveikšanas plānu atbalstīs pasākumi, kas aptvers dažādas politikas jomas no nodarbinātības, izglītības, sociālās politikas un līdztiesības līdz tirgvedībai, lauksaimniecībai, enerģētikai, videi un klimatam, transportam, kohēzijas politikai un nodokļiem.

Vēža uzveikšanas plāns strukturēts četrās galvenajās darbības jomās, un tajā ir 10 pamatiniciatīvas un vairākas atbalstes darbības. Plāns tiks īstenots, izmantojot visus Komisijas finansēšanas instrumentus, no kuriem 4 miljardi € paredzēti vēža apkarošanas pasākumiem, cita starpā no programmām “ES – veselībai”, “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa”.

Mārcis Leja, Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes eksperts, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Zinātnes daļas vadītājs: “Eiropas Vēža plāns un Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes rekomendācijas ir cieši saskaņotas, tādējādi parādot to, ka gan klīniskā aprūpe onkoloģijā, gan pētniecība Eiropas un katras Eiropas dalībvalsts ietvarā ir neatraujami saistāmas un prioritāras. Būtisks akcents abos dokumentos attiecināts uz vienlīdzību, turklāt visplašākajā nozīmē: nevienlīdzības mazināšanai starp Eiropas dalībvalstīm, katras dalībvalsts iekšienē, turklāt – visās jomās – profilakses, diagnostikas, ārstēšanas, kā arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ārstiem un pētniekiem Eiropā. 

Viens no svarīgajiem veicamajiem darbiem, kas realizējams līdz 2025. gadam ir funkcionāla visaptverošu vēža centru tīkla izveide visā Eiropā, kas nosaka arī nepieciešamību katrā ES dalībvalstī izveidot šādu centru. Vismaz 90% no valsts iedzīvotājiem jābūt piekļuvei šāda centra sniegtajiem pakalpojumiem. Augsta līmeņa prasības Vēža plānā noteiktas arī kvalitatīvai vēža skrīninga nodrošināšanai un onkoloģijas jomas digitalizācijai.”

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns   

Pielikums paziņojumam par Eiropas Vēža uzveikšanas plānu

Apskatīt attēlu

2020. gada 15. decembrī

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par programmu “Apvārsnis Eiropa” - nākamo ES pētniecības un inovācijas programmu

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un Padomes politisko vienošanos par programmu “Apvārsnis Eiropa”, kas ir lielākā starpvalstu programma, kas jebkad ir atbalstījusi pētniecības un inovācijas jomas. Jaunās ES pētniecības un inovācijas programmas budžets 2021. – 2027. gadam būs aptuveni 95,5 miljardi euro (pašreizējās cenās). Tas ietver 5,4 miljardus eiro (pašreizējās cenās) no NextGenerationEU, lai veicinātu mūsu atveseļošanos un padarītu ES izturīgāku nākotnē, kā arī papildu palielinājumu 4,5 miljardu eiro apmērā (pašreizējās cenās). Tas nozīmē 30% pieaugumu salīdzinājumā ar pašreizējo pētniecības un inovācijas programmu Horizon 2020 (salīdzinot pamatprogrammu Horizon Europe ar Horizon 2020 ES27, salīdzināmās cenās) un padara to par vērienīgāko pētniecības un inovāciju programmu pasaulē.

Preses relīze apskatāma ŠEIT.

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 3. decembrī

Polijas organizētā konferencē akcentē pētniecības lomu vēža aprūpē

Šodien virtuālā vidē notiek Polijas organizēta virtuāla konference saistībā ar Eiropas Vēža plānu un tā realizācijas ieguvumiem Eiropas dalībvalstīs, jo īpaši dalībvalstīs ar sliktākiem rādītājiem.
Konferencē uzstājās gan Eiropas Komisijas pārstāvji, iPAAC Eiropas kopējās aktivitātes, EK Vēža misijas pārstāvji, kā arī Polijas vadošie onkoloģijas eksperti.
Tika akcentēta pētniecības loma vēža aprūpē, kā arī infrastruktūras un finansiālu ieguldījumu nozīme.

Eiropas Komisijas SANTE ģenerāldirektorāta pārstāvis John Ryan raksturoja galvenās Eiropas Vēža jomas:
1)    Prevencija
2)    Agrīna diagnostika (t.sk. skrīnings, arī nevienlīdzības mazināšana)
3)    Diagnostika un ārstēšana
4)    Dzīves kvalitāte (vēža pacienti un pāslimojušie)

Eiropas Veselības sistēmu un politikas novērošanas centra direktors Josep Figueras minēja Latviju salīdzinājumā ar citām ES valstīm kā valsti ar vissliktāko vēža pacientu dzīvildzi.

Apskatīt attēlu Apskatīt attēlu

2020. gada 30. novembrī

Virtuālā samitā meklē ceļus zarnu vēža skrīninga uzlabošanai

Šodien tiešsaistē notiek Eiropas pacientu organizācijas ‘Digestive Cancers Europe’ virtuālā konference "Kolorektālā vēža skrīninga samits - kopā virzīt pārmaiņas un glābt dzīvības", lai meklētu ceļus zarnu vēža skrīninga uzlabošanai.

Atšķirībā no Slovēnijas Latvija parādās to valstu skaitā, kur ar skrīningu nav veicies. 

Diskusijas 5.panelī "Ko var darīt Eiropas Savienība?" uzstājas arī Eiropas Parlamenta Īpašās Vēža uzveikšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks  Ivars Ijabs. 

Ivars Ijabs konferencē pārstāvēja Eiropas Parlamenta viedokli, t.sk. uzsverot nepieciešamību katrā Eiropas valstī izveidot akreditētu visaptverošu Vēža centru, stimulējot digitalizāciju onkoloģijā un vēža skrīningā.

Organizācija ‘Digestive Cancers Europe’ ir pārstāvēta arī Latvijā.

* Kas ir organizācija ‘Digestive Cancers Europe’?
- 32 asociācijas Eiropā
- Eiropas līmenī ‘Digestive Cancers Europe’ (DICE) pārstāv gremošanas vēža slimnieku kopienu, kuriem diagnosticēts barības vada, kuņģa, aizkuņģa dziedzera, resnās zarnas, taisnās zarnas, aknu un citu retu paveidu gremošanas trakta vēzi
- Organizācija pārstāv 900 000 cilvēku, kuriem katru gadu Eiropā diagnosticē gremošanas sistēmas vēzi, kā arī 1,5 miljonus pārdzīvojušo gremošanas sistēmas vēzi.
- Organizācija pārstāv 600,00 pacientu ģimenes, kas katru gadu mirst no gremošanas sistēmas vēža.

Apskatīt foto 

2020. gada 26. novembrī

Šodien notiek veselības aprūpes datu digitalizācijai veltīts tiešsaistes samits “Towards Data Driven Health: Sharing is caring” 

Šis samits būs vērienīgākais šāda veida pasākums Latvijā, kurā tiks pārrunāta veselības aprūpes datu pārvaldība.

Pacients un viņa intereses vienmēr ir bijušas veselības aprūpes centrā, tomēr pacienti ne vienmēr saņem pietiekami daudz informācijas, uzmanības un līdzjūtības. Šodienas tehnoloģijām un pieejai augstas kvalitātes datiem ir potenciāls uzlabot sadarbību starp pacientiem un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī stiprināt veselības aprūpes sistēmu kopumā, lai apmierinātu nepieciešamību pēc personalizētiem un uz rezultātu orientētiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Samita ietvaros tiks diskutēts par aktuālākajām veselības aprūpes sistēmas vajadzībām, ko šobrīd sevišķi izgaismo globālā pandēmija, pievēršoties uz datiem balstītas veselības aprūpes sekmēšanai. Digitālā transformācija veicinās pētniecību, inovācijas un nodrošinās labākas kvalitātes aprūpi pacientiem, kā arī pilnveidos veselības aprūpes sistēmas un to ilgtspēju.

Samita laikā plānots apkopot ieteikumus veselības datu stratēģijas izveidei, kā arī veicināt atbildīgo pušu informētību par nepieciešamību investēt digitalizācijā. Samits kalpos kā katalizators jaunas, lietotājam ērtas un ilgtspējīgas digitālās veselības aprūpes sistēmas attīstīšanai Latvijā.

Samitu organizē Latvijas Republikas Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests un Amerikas Tirdzniecības palāta.

Tiešsaistē sammitu iespējams skatīties ŠEIT

Ielūgums uz samitu pieejams ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 25. novembrī

Aicina uz tiešsaistes semināru "Pacientu veiksmīgas iesaistīšanās vēža izpētē principi"

Seminārs notiks 2020. gada 10. decembrī, no 9:30 līdz 13:00.

Vācijas ES Padomes prezidentūras ietvaros Vācijas, Portugāles un Slovēnijas pētniecības ministri 2020. gada 13. oktobrī pieņēma deklarāciju "Eiropa: Kopā pret vēzi". Ministri tikās pētniecības politikas konferencē "Eiropa: apvienojies pret vēzi", ko organizēja Vācijas federālā Izglītības un pētniecības ministrija (BMBF), lai apspriestu kopīgus veidus, kā stiprināt Eiropas vēža pētījumus.
Pacientu aktīvā iesaistīšanās vēža izpētē ir galvenā Trio Padomes prezidentūras Vācijas / Portugāles / Slovēnijas 2020. – 21. gada problēma, un tā ir uzsvērta deklarācijā. Ir ļoti svarīgi, lai pacienti būtu ciešāk iesaistīti vēža izpētē un ka viņi jau pašā sākumā var palīdzēt veidot pētījumu projektus. Lai atbalstītu šo svarīgo procesu, BMBF ir uzsācis iniciatīvu padarīt pacientu līdzdalību vēža pētījumos par standartu Eiropā.
Pēc sākotnējā prāta vētras procesa BMBF 2020. gada 14. oktobrī uzsāka pirmo apmaiņu ar starptautiskiem pacientu pārstāvjiem, vēža pētniekiem un zinātniekiem, kas iesaistījās līdzdalības pētījumos. Šīs tikšanās rezultātā tika sagatavots pirmais paziņojuma projekts "Pacientu veiksmīgas iesaistīšanās vēža izpētē principi".
Šie principi tagad jāapspriež un jāpadziļina tiešsaistes seminārā ar plašāku ieinteresēto personu loku.

Apsveramie argumenti un diskusiju rezultāti tiks iekļauti paziņojumā, ko vēlāk sabiedrībai iepazīstinās tiešsaistes apspriešanas procesā 2021. gada sākumā.

Galīgais paziņojums tiks publicēts līdz 2021. gada vidum, un tas būs pamats ceļveža procesam, kura mērķis ir stiprināt aktīvu pacientu iesaistīšanos vēža izpētē visā Eiropā.

Dalībai seminārā iespējams reģistrēties līdz 2020. gada 29. novembrim vietnē workshop@dlr.de, izmantojot pievienoto PDF veidlapu.

Darba kārtību iespējams apskatīt ŠEIT.

Plašāku informāciju par semināru iespējams apskatīt ŠEIT

Informācija par semināru ir pieejama arī vietnē:
https://www.dekade-gegen-krebs.de/de/staerkung-der-patientenbeteiligung-in-der-krebsforschung-2336.html.

Apskatīt attēlu

2020. gada 13. novembrī

Notiek konference "Horizon Europe: UNIBO stratēģija vēža misijai"

Šodien LU KPMI direktors M.Leja ar ziņojumu par Vēža misijas aktualitātēm vēža skrīninga un Visaptverošu vēža infrastruktūru jautājumos uzstājās Itālijas Boloņas Universitātes konferencē "Horizon Europe: UNIBO stratēģija vēža misijai".

Apskatīt attēlu
Attēlā: dalībniekus uzrunā Boloņas universitātes prorektors, profesors Antonino Rotolo

2020. gada 12. novembrī

Eiropas vēža samits 2020

18. - 19. novembrī notiks Eiropas vēža samits, kura sauklis šogad ir "Strādājot kopā pret vēzi: šķēršļu nojaukšana un cilvēku glābšana".

Šī gada Eiropas vēža samita programma ir vērsta uz vissvarīgākajām vēža tēmām plaša mēroga diskusijai - tikai dažas nedēļas pirms Eiropas vēža plāna ieviešanas tiks paziņots decembra sākumā. Kopā pulcēsies vadošie onkoloģijas eksperti, pacientu aizstāvji, politiķi un politikas veidotāji, lai pārrunātu galvenos vēža politiku ietekmējošos jautājumus, kas ir izdevīgi vēža slimniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un visiem cilvēkiem visā Eiropā.

Virtuālais Eiropas vēža samits 2020. gadā būs rosīgs pasākums, kas ļaus mijiedarboties un veidot tīklus starp delegātiem un runātājiem (kā arī savā starpā!). 

Aicinām reģistrēties ikvienam interesentam, kurš apmeklē Eiropas vēža samitu 2020 - ŠEIT

Vairāk informācijas par samitu -  ŠEIT

Apskatīt attēlu

2020. gada 9. novembrī

Notiek vēža līgu asociācijas (ECL) ikgadējā konference

ECL 40. ikgadējā konferencē tika diskutēti jautājumi par vēža pētniecību un ārstniecību Eiropā. 

Eiropas komisāre Stella Kyriakides norādīja, ka cīņa ar vēzi ir viena no Eiropas prioritātēm, viņa runāja  gan par Vēža misiju, gan par Eiropas Vēža plānu. 

Konferencē kā klausītāji piedalījās arī Latvijas pārstāvji - gan vēža pētnieki, gan vēža pacientu organizāciju pārstāvji.

Konferencē tika kritiski atzīmēts , ka Latvijā  pēdējo 2 gadu laikā Latvijas Vēža reģistrs nav darbojies.

Apstatīt attēlu Apskatīt attēlu Apskatīt attēlu

Attēlā: Konferencē Eiropas komisāre Stella Kyriakides

2020. gada 30. oktobrī

Eiropas komisija augstu novērtē iniciatīvu risināt sasāpējušos onkoloģijas jautājumus

Eiropas Komisija ļoti novērtējusi Onkoalianses iniciatīvu Latvijā risināt sasāpējušos ar onkoloģiju saistītos jautājumus, par ko Eiropas komisāres (Irene Norstedt) un Vēža misijas padomes priekšsēdētāja (Valters Rikardi) vārdā tikusi saņemta atbildes vēstule.

Vēstuli iespējams apskatīt ŠEIT.

2020. gada 22. oktobrī

LU KPMI ir sagatavojis Strukturālo reformu atbalsta pieteikumu "Ceļā uz visaptverošu vēža aprūpi un labi pārvaldītu vēža skrīningu Latvijā"

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts ir sagatavojis pieteikumu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātam (DG REFORM) "Ceļā uz visaptverošu vēža aprūpi un labi pārvaldītu vēža skrīningu Latvijā". 

Atbalsts tiek prasīts strukturālo reformu stratēģiskai plānošanai un pamatojumam vēža aprūpē un vēža profilaksē Latvijā, ievērojot principus, kas noteikti Eiropas vēža apkarošanas plānā (pašlaik izstrādes beigu posmā), Vēža misijas padomes ieteikumos un ES kopīgajām darbībām (CanCon un iPAAC), kā arī ES ekspertu ieteikumi konkrētajās aprūpes jomās.

Vērtējot projektu pieteikumus, DG REFORM īpašu uzmanību pievērsīs projektu pieteikumu atbilstībai ES prioritātēm, Eiropas Semestra rekomendācijām un nacionālo reformu prioritātēm.

Vairāk informācijas

2020. gada 21. oktobrī

Eiropas Komisijas prezentācija par programmu “Apvārsnis Eiropa”

Eiropas Komisija oktobra sākumā dalījās ar pašreizējo situāciju, kā pilnveidot daudzos papīra formātā vai elektroniski pārvaldītos dotāciju nolīgumus (MGA). Jaunā korporatīvā MGA, kas paredzēta lietošanai no 2021. gada, saskaņo līgumu modeļus un vadlīnijas visām programmām pēc 2020. gada, piemēram, Horizon Europe, Digital Europe, Erasmus + un daudzām citām. Komisija arī izmēģina racionalizētu revīzijas procesu, un tā mērķis ir stiprināt programmas “Apvārsnis Eiropa” rezultātu izmantošanu un izplatīšanu.

Vairāk informācijas: ŠEIT.

Apskatīt attēlu

2020. gada 14. oktobrī

Vēža misijas padomes gala ziņojums pieejams apskatei

Aicinām ikvienu izlasīt pilnu Eiropas vēža misijas padomes gala ziņojuma tekstu!

Apskatīt ziņojumu

2020. gada 9. oktobrī

Eiropas vēža misijas uzstādījumi piesaista Eiropas pētniecības infrastruktūru uzmanību

BBMRI, EATRIS, ECRIN un ELIXIR publicē paziņojumu par Horizon Europe vēžu misiju.

Katru Eiropas pilsoni tieši vai netieši ietekmē vēzis. Tāpēc jaunajai vēža misijai, ko Eiropas Komisija veicinājusi programmas “Apvārsnis Eiropa” kontekstā, būs izšķiroša nozīme, lai izstrādātu jaunus risinājumus slimības apkarošanai.

22. septembrī augsta līmeņa ekspertu grupa sagatavoja ziņojumu, lai noteiktu vēža misijas “Apvārsnis Eiropa” galvenos mērķus. BBMRI, EATRIS, ECRIN un ELIXIR sanāca kopā un sagatavoja paziņojumu, kas balstīts uz atziņu, ka misijas īstenošanā jāiesaista Eiropas pētniecības infrastruktūras.

Paziņojumā sīkāk izskaidrots, ko mēs varam darīt misijas labā un Eiropas vēža pētījumu kopienas labā.

Ar paziņojumu iespējams iepazīties ŠEIT.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Apskatīt foto

2020. gada 8. oktobrī

Eiropas vēža uzveikšanas plāns: Pārvarot plaisu krūts vēža aprūpē

2020. gada 15. oktobris, plkst. 12:00 - 13:30.

Atzīmējot Krūts vēža izpratnes mēnesi, biedrība "Pārveidosim krūts vēzi kopā" vēlas izgaismot izaicinājumus un bieži neredzamās realitātes, dzīvojot ar agrīnu un progresējošu krūts vēzi. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem un notiekošajām iniciatīvām, kas vērstas uz neapmierināto vajadzību risināšanu agrīnā un progresējošā krūts vēža aprūpē, palielināt izpratni par slimības nastu un atvieglot diskusijas ar ES ieinteresētajām personām un politikas veidotājiem par ikdienas problēmām, ar kurām pacienti saskaras . Tiks arī apspriests, kā Eiropas vēža plāns var dot vēl labākus rezultātus Eiropas pacientiem, viņu ģimenēm un sabiedrībai.

Krūts vēzis ir visbiežāk diagnosticētais vēzis sievietēm Eiropā. Neskatoties uz nesenajiem sasniegumiem, attieksme un aprūpe starp ES valstīm un to iekšienē joprojām pastāv. Krūts vēzis joprojām rada nopietnus draudus Eiropas pilsoņiem un sabiedrībai, jo tam ir dziļa sociālā un emocionālā ietekme, kā arī tas ir milzīgs personīgais un profesionālais slogs pacientiem, izdzīvojušajiem un viņu ģimenēm. Tomēr sabiedrība un politikas veidotāji nav pietiekami atpazinuši daudzus jautājumus un problēmas, kas saistītas ar agrīnu un progresējošu krūts vēzi.

Reģistrējies pasākumam iespējams ŠEIT.

Apskatīt foto

2020. gada 23. septembrī

Latvijas Radio 1 raidījumā "Pēcpusdiena" stāsta, kādas rekomendācijas cīņai ar vēzi būs jāievieš Latvijā

Saistībā ar publicēto Eiropas Vēža misijas padomes gala ziņojumu, kurā ir apkopotas 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi, kas ir saistošas visām ES dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai, mūsu institūta direktors un Eiropas Vēža misijas padomes loceklis profesors Mārcis Leja Latvijas Radio 1 raidījumā "Pēcpusdiena" skaidroja kādas rekomendācijas cīņai ar vēzi būs jāievieš Latvijā.

Raidījuma ierakstu iespējams noklausīties ŠEIT.

2020. gada 23. septembrī

Latvijai kļūst saistošas Eiropas Vēža misijas 13 rekomendācijas

Pēc vairāk nekā gadu ilga ekspertu grupas darba un četru mēnešu ilgas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu atbildīgo institūciju, speciālistu un iedzīvotāju publiskas apspriešanas ir publicēts Eiropas Vēža misijas padomes gala ziņojums. Tajā ir apkopotas 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi, kas ir saistošas visām ES dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai.

Eiropas Vēža misija ir viena no piecām Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā. Tās galvenais mērķis ir līdz 2030. gadam izglābt vairāk nekā 3 miljonus dzīvību, un veicināt ilgāku un kvalitatīvāku mūžu visiem vēža pacientiem. Eiropas Vēža misijas padomē rekomendāciju izstrādē piedalījies arī Latvijas Universitātes (LU) profesors, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja. 

“Nākamo gadu periodā tieši cīņa ar ļaundabīgu slimību izraisītu priekšlaicīgu mirstību būs visas Eiropas Komisijas uzmanības centrā, un mērķu sasniegšanai tiks izdalīti būtiski papildu līdzekļi. Līdz šim Latvija vairāk vai mazāk formāli izpildījusi Eiropas rekomendācijas, taču ir iztrūkusi stratēģiski plānota un mērķtiecīga darbība. Kaut panākti daudzi uzlabojumi un nozarē ieguldīti lieli līdzekļi, kopumā mūsu valsts citu Eiropas valstu starpā izskatās nožēlojami: Vēža reģistra dati nav pieejami, vēža skrīnings neatbilst nekādiem Eiropas kvalitātes kritērijiem, Latvija ir viena no pāris Eiropas valstīm, kurā nav akreditēta vēža centra, iztrūkst stratēģiska plānojuma ļaundabīgo audzēju gadījumu skaita mazināšanai nākamajā periodā. Plānveidīga un pragmatiska Vēža misijas padomes ekspertu grupas rekomendāciju ieviešana varētu situāciju Latvijā būtiski uzlabot no šī brīža neveiksminieka statusa uz Eiropas izcilības piemēru”, komentē Eiropas Vēža misijas padomes loceklis prof. Mārcis Leja.

Latvija bija viena no divām ES dalībvalstīm, kurā tika organizēta iedzīvotāju viedokļa apkopošana par jautājumiem, kas saistīti ar ļaundabīgajām saslimšanām; šim mērķim tika nejauši izvēlēta vairāk nekā 50 cilvēku liela cilvēku grupa. Mūsu valsts iedzīvotāji nepilnīgi izmantotas iespējas pāragras mirstības no vēža novēršanā saskatīja smēķēšanas ierobežošanas pasākumu aktivizēšanā, skrīninga uzlabošanā, izglītības pasākumu realizēšanā skolās un dažādu kampaņu organizēšanā, nozares digitalizācijā, kā arī organizācijas pilnveidošanā (akreditēts visaptverošs vēža centrs).

21. augustā LU Lielajā aulā notika publiska diskusija “Eiropas Vēža misijas rekomendāciju aktualitāte Latvijas vēža pacientiem”, kurā piedalījās vēža pacientu organizācijas, ārsti un veselības politikas veidotāji. Apkopojot diskusijas laikā izskanējušos viedokļus, Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “Onkoalianse” un Latvijas Republikas Saeimas deputātu atbalsta grupa vēža pacientiem nosūtīja oficiālas, savu nostāju apliecinošas vēstules Eiropas Vēža misijas padomei, kā arī Eiropas Komisijas veselības un pārtikas drošuma komisārei Stellai Kirjakidu.

Aicinām ikvienu iepazīties ar pilno Eiropas Vēža misijas padomes gala ziņojuma tekstu:

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Apskatīt foto

2020. gada 8. septembrī

Vēstulēs akcentē Eiropas Vēža misijas padomes 13 rekomendācijas un to ieviešanu Latvijā

Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “Onkoalianse” Finanšu ministrijai nosūtījusi vēstuli “Par priekšlikumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmai.” Tajā īpaša uzmanība pievērsta Eiropas Vēža misijas padomes 13 rekomendācijām un to ieviešanai Latvijā.

Vēstules iespējams apskatīt :

1. Vēstule

2. Vēstule

3. Vēstule

 

2020. gada 7. septembrī

Eiropas Vēža misijas padomes starpposma ziņojums

Aicinām iepazīties ar Eiropas Vēža misijas padomes starpposma ziņojumu "Vēža uzvarēšana: misija ir iespējama" - visaptverošu informatīvu materiālu par Eiropas Vēža misiju un tās padomes 13 izstrādātajām rekomendācijām.

Skatīt vairāk

2020. gada 5. septembrī

Ieskats Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes 13 rekomendācijās

Aicinām iepazīties ar Eiropas Vēža misijas aktualitātēm!

Īss Eiropas Vēža misijas aktualitāšu apraksts un 13 Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātās rekomendācijas pieejamas ŠEIT.

Plašāks 13 rekomendāciju skaidrojums - ŠEIT.

2020. gada 4. septembrī

Iesaistīsimies! Izpildīsim savas ES misijas!

Mūsu ES misiju mērķis ir risināt dažus no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies - vēža uzvarēšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, okeānu aizsardzība, veselīgas augsnes un pārtikas nodrošināšana un dzīvošana zaļākās pilsētās.
Neiespējamā misija? Ar jūsu ieguldījumu mēs tā nedomājam!
Uzziniet vairāk:
http://missions-get-involved.ec.europa.eu

#EUMissions

Apskatīt foto

2020. gada 3. septembrī

Augsta līmeņa konferencē akcentē Eiropas Vēža misijas nozīmi

Vācijas Vēža izpētes centrs un Vācijas Federālā Veselības ministrija 3. septembrī organizē augsta līmeņa konferenci “Vēža aprūpes uzlabošana Eiropā”. Īpaša uzmanība diskusijā tiek veltīta digitālās transformācijas jautājumiem, tostarp precīzijas medicīnai, vēža aprūpes jautājumiem COVID-19 periodā, kā arī Eiropas solidaritātei un vienlīdzībai vēža aprūpē. Atklājot konferenci, Prof. Michael Baumann, Vācijas Vēža izpētes centra direktors akcentēja Eiropas plāna cīņai pret vēzi un Eiropas Vēža misijas nozīmi. 

Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 25. augustā

Publiskā diskusijā definē būtiskākos uzdevumus Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvības veicināšanai gan vietējā, gan Eiropas Savienības mērogā

Piektdien, 21. augustā vēža pacienti un to apvienojošās organizācijas, ārsti, politiķi un citi interesenti piedalījās diskusijā ar mērķi identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas Eiropas Vēža misijas padomes izstrādāto 13 rekomendāciju cīņai ar vēzi kontekstā. 

Diskusija kalpoja kā viedokļu apmaiņas platforma, veicinot visu iesaistīto pušu savstarpējo dialogu. Ikvienam klātesošajam bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, paust savu viedokli un tikt uzklausītam.

Pēc diskusijas izteiktie viedokļi un paustās nostājas tiks apkopotas ļaus definēt būtiskākos uzdevumus Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvības veicināšanai vietējā un Eiropas Savienības mērogā. Gan Latvijas Republikas Veselības ministrijai, gan Eiropas Komisijai tiks nosūtīs Latvijas vēža pacientu organizāciju kopīgo nostāju apliecinošs rakstisks dokuments. Tādējādi tiks sperti būtiski soļi sabiedrības veselības veicināšanā un Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvībā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Sadarbībā ar Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienību "Onkoalianse" paredzēts sagatavot divas Latvijas vēža pacientu intereses aizstāvošas vēstules.

Lai varētu atrast ilgtermiņa un ilgtspējīgus risinājumus, ir nepieciešams veicināt kopīgu dialogu un veidot atgriezenisko saiti ar Latvijas vēža pacientiem un to interešu pārstāvošajām organizācijām.

Zoom platformā diskusijai bija pieslēgušies - 20 dalībnieki, bet uz vietas - 46.

Diskusijas ierakstu skatieties ŠEIT.

Pasākuma norisi fotogrāfijās iespējams apskatīt ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 24. augustā

Aicina uz iedzīvotāju aptaujas pasākumu! Iesaistieties vēža uzveikšanā, jo vēzis skar mūs visus! 

Tavs viedoklis ir svarīgs – saki savu vārdu! Kas ir svarīgi tev? Kuras darbības tavuprāt ir būtiskākās cīņā ar vēzi? Tavas atsauksmes padome izmantos plāna pielāgošanā. Apvienosim spēkus, jo kopā vēzi uzveiksim labāk!

Tāpēc 28.augustā pievienojies Vēža misijas padomes organizētai sarunai Twitter #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU.

Veselie cilvēki vēlas palikt veseli, pacienti un viņu ģimenes, kas cīnās ar vēzi, iegūst no labākas terapijas, vēzi pārslimojušie sagaida labāku dzīves kvalitāti pēc ārstēšanas, tāpat ir vajadzīgs labāks atbalsts aprūpētājiem. Veselība un labklājība rūp mums visiem. 

Jaunākajām norisēm seko vietnē:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/missions-horizon-europe_en!

Plašāka informācija pieejama ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 22. augustā

ES misijas - vēzis. VIDEO MATERIĀLS!

Vēzis ietekmē ikvienu neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā stāvokļa, un tas ir milzīgs slogs pacientiem, ģimenēm un sabiedrībai kopumā. Apvienojot centienus visā Eiropā, vairāk cilvēku dzīvotu bez vēža, vairāk vēža pacientu tiktu diagnosticēti agrāk, viņi ciestu mazāk un viņiem būtu labāka dzīves kvalitāte pēc ārstēšanas.

Video materiālu par Eiropas misiju darbību skatieties ŠEIT!

Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/mission-cancer

#EUmissions #MissionCancer

Visiem Misiju videoklipiem vietnē YouTube ir augšupielādēti subtitri ES vietējās valodās. Lai tos iespējotu, videoklipa apakšējā labajā stūrī jāizvēlas “iestatījumi” un jāizvēlas valoda.

2020. gada 22. augustā

Izpildīsim mūsu ES misijas! VIDEO MATERIĀLS!

Daļēji iedvesmojoties no “Apollo 11” misijas nogādāt cilvēku uz mēness, Eiropas misiju mērķis ir rast risinājumus dažiem no mūsu lielākajiem globālajiem izaicinājumiem.

Video materiālu par Eiropas misiju darbību skatieties ŠEIT!

Piedalieties tūlīt: https: //ec.europa.eu/info/horizon-eur ...

#EUmissions #HorizonEU

Visiem Misiju videoklipiem vietnē YouTube ir augšupielādēti subtitri ES vietējās valodās. Lai tos iespējotu, videoklipa apakšējā labajā stūrī jāizvēlas “iestatījumi” un jāizvēlas valoda.

2020. gada 21. augustā

Šodien notiks publiska diskusija “Eiropas Vēža misijas rekomendāciju aktualitāte Latvijas vēža pacientiem”

Jau šodien, 21. augustā, plkst. 16.00 vēža pacienti un to apvienojošās organizācijas, ārsti, politiķi un citi interesenti piedalīsies diskusijā ar mērķi identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas Eiropas Vēža misijas padomes izstrādāto 13 rekomendāciju cīņai ar vēzi kontekstā. Diskusijā būs iespējams piedalīties attālināti, un tajā ar prezentāciju uzstāsies Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis, LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja. 

Pasākumu ar uzrunu atklās LU vadības pārstāvis, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks. Tam sekos Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvja un LU KPMI direktora, profesora Mārča Lejas prezentācija, kurā īpaša vērība tiks pievērsta Latvijas vēža pacientiem potenciāli nozīmīgākajām Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātajām rekomendācijām. Pēc tās ar savu viedokli dalīsies Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrības vadītājs, organizācijas “Onkoalianse” dibinātājs Harijs Gals un ar prezentāciju uzstāsies  Melanomas pacientu atbalsta biedrības "Soli priekšā melanomai" vadītāja, organizācijas "Onkoalianse" dibinātāja Olga Valciņa. Pasākuma pirmās daļas noslēgumā savu viedokli paudīs deputātu grupas onkoloģijas pacientu atbalstam vadītāja, Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas locekle un Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāte Evita Zālīte-Grosa.

Pasākuma otrajā daļā gan klātienē, gan attālināti esošie dalībnieki iesaistīsies diskusijā. Izteiktie viedokļi un paustās nostājas ļaus definēt būtiskākos uzdevumus Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvības veicināšanai vietējā un Eiropas Savienības mērogā. Diskusijas rezultātā gūtās atziņas un secinājumi kalpos kā pamats kopīgo nostāju apliecinoša dokumenta izstrādei un nosūtīšanai Latvijas Republikas Veselības ministrijai un Eiropas Komisijai. “Lai varētu atrast ilgtermiņa un ilgtspējīgus risinājumus, ir nepieciešams veicināt kopīgu dialogu un veidot atgriezenisko saiti ar Latvijas vēža pacientiem un to interešu pārstāvošajām organizācijām,” uzsver Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis un LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja. 

21. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00 aicinām mediju pārstāvjus un ikvienu interesentu uz Eiropas Vēža misijai veltītu publisku diskusiju:

Diskusiju organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Uz pasākumu aicina LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

2020. gada 20. augustā

Rīta Panorāmā - LU KPMI direktors, Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis Mārcis Leja

Gaidot Eiropas vēža misijai veltītu publisku diskusiju "Rīta Panorāma" 20. augustā uz sarunu aicinājusi Latvijas Universitāte KPMI direktoru, Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvi Mārci Leju.

DISKUSIJA "EIROPAS VĒŽA MISIJAS REKOMENDĀCIJU AKTUALITĀTE LATVIJAS VĒŽA PACIENTIEM" 
KAD?  21. augustā plkst. 16:00
KUR?  Latvijas Universitāte (LU), Lielā aula

KAS ORGANIZĒ?

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Latvijas Universitāte

AICINA - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

ATBALSTA - SIA Roche Latvija

INFORMATĪVAIS ATBALSTĪTĀJS - SIA "Divi gani sabiedriskās attiecības" 

PASĀKUMA MĒRĶIS - identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas un apspriest Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātās 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi.

Intervija ar M.Leju apskatāma ŠEIT.

Apskatīt foto

2020. gada 18. augustā

Notiks Eiropas Vēža misijai veltīta publiska diskusija

21. augustā Latvijas Universitāte (LU) un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā rīko Eiropas Vēža misijai veltītu publisku diskusiju. Tās mērķis ir identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas un apspriest Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātās 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi. Aicināti piedalīties vēža pacienti un to apvienojošās organizācijas, ārsti, politiķi un citi interesenti. 

Diskusija kalpos kā viedokļu apmaiņas platforma, veicinot visu iesaistīto pušu savstarpējo dialogu un ļaujot nospraust galvenos uzdevumus Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvības veicināšanai vietējā un Eiropas Savienības mērogā. Dalība diskusijā ļaus ikvienam klātesošajam dalīties ar savu pieredzi, paust savu viedokli un tikt uzklausītam. Pēc tās gan Latvijas Republikas Veselības ministrijai, gan Eiropas Komisijai tiks nosūtīs Latvijas vēža pacientu organizāciju kopīgo nostāju apliecinošs rakstisks dokuments. Tādējādi tiks sperti būtiski soļi sabiedrības veselības veicināšanā un Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvībā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Eiropas Vēža misija ir viena no piecām Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā un ir daļa no pamatprogrammas Horizon Europe, kas tiks uzsākta 2021. gadā.

Pasākumu ar uzrunu atklās Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks. Diskusijas daļu ievadīs LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktora un Latvijas pārstāvja Eiropas Vēža misijas padomē LU profesora Mārča Lejas prezentācija, kurā īpašs uzsvars tiks likts uz Latvijas vēža pacientus saistošajām rekomendācijām. “Vairākas no Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātajām rekomendācijām attiecas uz pacientu interešu aizstāvību. Latvijas kontekstā ir būtiski nodrošināt un veicināt vienlīdzību visu pacientu vidū. To ir iespējams panākt, uzlabojot skrīninga programmas, kā arī Latvijā veidojot akreditētus vēža centrus. Tomēr galvenais diskusijas mērķis ir gūt atgriezenisko saiti no Latvijas vēža pacientu organizācijām un par nozīmīgākajiem atzinumiem informēt Eiropas Komisiju,” skaidro Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis un LU profesors Mārcis Leja.

Diskusija norisināsies 21. augustā LU galvenajā ēkā, Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, no plkst. 16.00-19.00. Būs iespējams pievienoties arī attālināti, saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz e-pastu īsi pirms pasākuma. 

Pieteikties diskusijai klātienē vai attālināti var šeit: https://ej.uz/vezadiskusija

Diskusijas programma pieejama ŠEIT

Diskusiju organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Uz pasākumu aicina LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. 

Apskatīt foto

 

2020. gada 17. augustā

 Uzdevums – uzveikt vēzi! Valstu pārskats: Latvija

Katru gadu 27 Eiropas Savienības valstīts vēzi diagnosticē 2,6 miljoniem cilvēku. Gandrīz trīs ceturtdaļas visu diagnosticēto audzēju ir cilvēkiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem, bet vēzis skar visu vecumu cilvēkus. Ja nekas nemainīsies, vēža gadījumu skaits Eiropā 15 gados pieaugs par 25 %.

Kāds ir stāvoklis Latvijā?

Vēža slimnieku aprūpe uzlabojas. No 2000. līdz 2014. gadam paredzamais dzīves ilgums pēc noteiktu vēža veidu diagnosticēšanas palielinājās vai pārsniedza ES vidējo rādītāju. Lai novērstu jaunus saslimšanas gadījumus, ir svarīgi veikt vairāk pārbaužu un panākt dzīvesveida maiņu. 

Plašāka informācija pieejama ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 16. augustā

 Iesaistieties vēža uzveikšanā, jo vēzis skar mūs visus! Tava dalība ir svarīga!

Veselie cilvēki vēlas palikt veseli, pacienti un viņu ģimenes, kas cīnās ar vēzi, iegūst no labākas terapijas, vēzi pārslimojušie sagaida labāku dzīves kvalitāti pēc ārstēšanas, tāpat ir vajadzīgs labāks atbalsts aprūpētājiem. Veselība un labklājība rūp mums visiem. 

Plašāka informācija pieejama ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 15. augustā

 Vēža misijas starpposma ziņojums pieejams publiskai apspriešanai

Publicētais Eiropas Komisijas Vēža misijas starpposma ziņojums ar pavisam 13 rekomendācijām “Iespējamā misija: vēža uzvarēšana” ir pieejams publiskai apspriešanai. 

Skatīt vairāk

2020. gada 14. augustā

 Notiek darbs pie Eiropas plāna izstrādes cīņā ar vēzi

Vēzis ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm veselības jomā. Eiropas komisija izveidojusi ekspertu grupu – Vēža misiju un Vēža misijas asambleju. Šobrīd notiek darbs pie Eiropas plāna izstrādes cīņā ar vēzi, kas tika iekļauts Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās prioritātēs. 

Par Eiropas Komisijas aktualitātēm cīņā ar vēzi lasiet vairāk ŠEIT.

Skatīt vairāk 

2020. gada 13. augustā

 Eiropas pretvēža rīcības kodekss

Aicinām iepazīties ar aktuālo informāciju par Eiropas pretvēža rīcības kodeksu!

Skatīt vairāk  

2020. gada 12. augustā

Atbalsta vēstulē akcentē Vēža misijas rekomendāciju lomu mūsu valsts situācijā

Eiropas komisijas Vēža misijā saņemta Latvijas Saeimas Onkoloģijas pacientu atbalsta grupas vēstule misijas rekomendācijām, jo īpaši akcentējot 4., 5., 8., 9., 10. un 12. rekomendāciju lomu mūsu valsts situācijā.

Dokuments apskatāms ŠEIT

2020. gada 4. augustā

Jaunākās aktualitātes par Eiropas Komisijas Vēža misijas darbību

Video par Vēža misiju tagad ir pieejams tiešsaistē vietnē Youtube.

Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/mission-cancer #EUmissions #MissionCancer

 Apskatīt foto

2020. gada 25. jūnijā

Publicēti piecu Eiropas Komisijas misiju padomju neatkarīgu ekspertu ziņojumi

Eiropas Komisija izveidojusi misiju padomes 5 aktuālās pētniecības un rīcības jomās. 25.06.2020. publicēti šo piecu Eiropas Komisijas misiju padomju neatkarīgu ekspertu ziņojumi.

 Apskatīt foto    Skatīt vairāk

2020. gada 17. februārī

Briselē spriež par Vienota Vēža centra izveidi

14. februārī Briselē, Eiropas Komisijas ēkā notika EK Vēža misijas padomes un šīs misijas Asamblejas pirmā kopēja tikšanās, kuras laikā pārrunāja stratēģiskos plānošanas dokumentos paredzamās darbības.

Asamblejas dalībnieki, daudzu Eiropas onkoloģijas jomā vadošo organizāciju vadītāji un dalībnieki, misijas padomei bija sagatavojuši virkni ieteikumu un papildinājumu izstrādātajos dokumentos.

Veicamo aktivitāšu skaitā ir daudzi potenciāli Latvijai aktuāli jautājumi, piemēram, nacionālas nozīmes Vienota Vēža centra izveide un akreditācija (šobrīd Latvija ir viena no 6 ES valstīm, kur šādas akreditācijas nav), Eiropā noteiktiem kvalitātes kritērijiem atbilstošas  vēža skrīninga sistēmas pieejamības nodrošināšana visiem valsts iedzīvotājiem, utt.

Kā ES līdz šim nebijis negatīvs piemērs visiem sanāksmes dalībniekiem publiski tika minēta Latvijas – Igaunijas nodokļu samazināšanas cīņa alkoholam.

2020. gada 24. janvārī

Briselē Onkoloģijas jomai veltītā sēdē iezīmē jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises

Briselē, Eiropas Komisijas ēkā šodien notiek Onkoloģijas jomai veltīta "Apvārsnis 2020"  programmu komitejas un neinfekciozo slimību Veselības popularizēšanas, slimību profilakses un ārstēšanas pārraudzības grupas kopēja sēde. Sēdes laikā analizēta aptauja par ES dalībvalstu vēža pētniecībā ieguldītajiem resursiem, iezīmētas jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises un sniegts īss pārskats par ES Vēža misijas aktivitātēm. Sēdē Latviju pārstāv Veselības un Izglītības un zinātņu ministriju, Valsts izglītības un attīstības aģentūras, kās arī Programmu komitejas locekļu pārstāvji, arī KPMI direktors M.Leja 

2019. gada 13. decembrī

Eiropas vēža misijas aktivitātēm nepiesaka Latvijas pārstāvjus

Briselē notiek otrā Eiropas Komisijas izveidotās Vēža misijas tikšanās ar ES dalībvalstu pārstāvjiem. No katras dalībvalsts uz tikšanos aicināti divi pārstāvji ar mērķi iepazīties ar Vēža misijas darba aktivitātēm, organizēt tās dalībvalstu interesēs, kā arī iepazīties ar Eiropas kopējās aktivitātes ieteikumiem nacionālo vēža programmu izstrādei.
Sanāksmē pārstāvētas gandrīz visas ES dalībvalstis (reto izņēmumu starpā – Latvija).
Latvijas pārstāvji nav pieteikti ne šai stratēģiskai sanāksmei, ne minētajai Eiropas kopējai aktivitātei.

Apskatīt foto

2019. gada 16. oktobrī

Publicēta Misijās - balstīta politika programmai Horizon Europe

Eiropas Komisijas mājas lapā ir publicēta Misijās - balstīta politika Eiropas Komisijas nākamai zinātnes programmai Horizon Europe.

Šī ir pieeja politikas veidošanai, kas nozīmē noteiktu mērķu izvirzīšanu ar konkrētiem mērķiem un darbu to sasniegšanai noteiktā laikā.

Vairāk informācijas ŠEIT

2019. gada 26. septembrī

Briselē spriež par misijā balstītu zinātni

24.–26. septembrī Briselē pirmo reizi notiek Zinātnes un inovāciju (R&I) dienas, kurās gan Latvija nav pārāk plaši pārstāvēta. Šo dienu laikā Eiropas Komisija (EK) deva arī oficiālu startu jaunai darbības formai – misijās balstītai zinātnei, kas jau pazīstama citās pasaules daļās, taču pirmo reizi tiek ieviesta Eiropas Savienības līmenī.

Atbilstoši R&I generāldirektora Žana Erika Pakē (Jean Eric Paquet) teiktajam, misijas nav tieši zinātne, misiju nozīme ir zinātnes radīto novest līdz sabiedrībai saprotamam, izmantojamam un atzīstamam veidam. Arī EK vadošie eksperti izprot, ka misijas Eiropai ir ne tikai pilnīgi jauna darbības forma, bet arī grūta un ar iespējamiem riskiem saistīta forma.
Pavisam izveidotas piecas misijas – tās veltītas EK identificētām aktuālākajām tēmām – tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām un vēža misija. Pēdējā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja.
25. septembrī Zinātnes un inovāciju dienā tika organizēta misiju pārstāvju tikšanās ar atbilstošās jomas attīstībā ieinteresētajām organizācijām un speciālistiem. Būtiska būs misiju sadarbība gan ar EK, gan ES dalībvalstu pārstāvjiem. Ieteikumus misiju stratēģiskiem dokumentiem iespējams vēl iesniegt elektroniski līdz š. g. 4. oktobrim.

Apskatīt foto Apskatīt foto

Pirmajā attēlā (no kreisās): Zinātnes un inovāciju komisārs Karlos Moedas (Carlos Moedas), misiju teorijas eksperte Mariana Mazukato (Marianna Mazzucato) un R&I generāldirektors Žans Eriks Pakē (Jean Eric Paquet)

Otrajā attēlā: Žans Eriks Pakē (Jean Eric Paquet) dod startu misiju darba uzsākšanai

Nedaudz ieskatam par Eiropas Komisijas Horizon Europe Vēža misijas izveidi

 

2019. gada septembrī Briselē pirmo reizi notika Zinātnes un inovāciju (R&I) dienas. Šo dienu laikā Eiropas Komisija (EK) Horizon Europe programmas ietvaros deva oficiālu startu jaunai darbības formai – misijās balstītai zinātnei, kas jau pazīstama citās pasaules daļās, taču pirmo reizi tiek ieviesta Eiropas Savienības līmenī.

Misiju nozīme ir zinātnes radīto novest līdz sabiedrībai saprotamam, izmantojamam un atzīstamam veidam.
Pavisam izveidotas piecas misijas – tās veltītas EK identificētām aktuālākajām tēmām – tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām un vēža misija. Pēdējā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja. Svarīgi atzīmēt, ka profesors Leja ir vienīgais Latvijas pārstāvis visu piecu misiju komiteju darbā. 

Vēzis ietekmē ikvienu neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā stāvokļa, un tas ir milzīgs slogs pacientiem, ģimenēm un sabiedrībai kopumā. Apvienojot centienus visā Eiropā, vairāk cilvēku dzīvotu bez vēža, vairāk vēža pacientu tiktu diagnosticēti agrāk, viņi ciestu mazāk un viņiem būtu labāka dzīves kvalitāte pēc ārstēšanas.

Daļēji iedvesmojoties no “Apollo 11” misijas par cilvēka nogādāšanu uz Mēness, Eiropas pētniecības un inovācijas misiju mērķis ir rast risinājumus dažām no lielākajām problēmām, ar kurām saskaras mūsu pasaule.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI