en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

VPP
VPP

 


VPP - Valsts pētījumu programmas atbilstoši 2005.gada 19.maija Zinātniskās darbības likuma 35.panta 1.daļai ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

 

Projekti, kuri tiek realizēti

 

Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem

Projekta mērķis ir identificēt SARS-CoV-2 infekcijas izraisītos sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē uzņēmību pret vīrusu, slimības gaitu un iznākumu, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti.

Projekts tiekfinansēts no VPP (Valsts pētījumu programmas). Projekta Nr. VPP-COVID-2020/1-0023.

Īstenošanas periods - no 01/07/2020 līdz  31/12/2020

Identifikācijas Nr. - VPP-COVID-2020/1-0023

Kopējais finansējums - 497 580,00 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijasŠEIT

 

Realizētie projekti

 

5. programma - „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE)-  Valsts pētījumu programmas "Biomedicīna sabiedrības veselībai" mērķis ir radīt pasaules līmeņa zināšanas un tehnoloģijas Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti visvairāk apdraudošo slimību jomās – sirds, asinsvadu un metabolo slimību, onkoloģisko slimību, bērnu un infekcijas slimību, kā arī psihisko slimību izpētes jomās.

Projekts: Nr.4. -  „Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos”

Projekta mērķis: Pamatojoties uz Latvijas situācijas analīzi, izstrādāt praktisku pieeju sabiedrības veselības un medicīniskiem pasākumiem ar mērķi mazināt kuņģa vēža izraisīto mirstību un ar to saistīto riska faktoru un pirmsvēža stāvokļu negatīvo ietekmi.

Programmas vadītājs - Dr.med. Valdis Pīrāgs

Projekta vadītājs - Dr.med. Mārcis Leja 

Īstenošanas periods - no 01/01/2017 līdz 31/12/2017

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI