en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

VPP
VPP

 

VPP - Valsts pētījumu programmas atbilstoši 2005.gada 19.maija Zinātniskās darbības likuma 35.panta 1.daļai ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

 

Realizētie pētījumi

 

5. programma - „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE)-  Valsts pētījumu programmas "Biomedicīna sabiedrības veselībai" mērķis ir radīt pasaules līmeņa zināšanas un tehnoloģijas Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti visvairāk apdraudošo slimību jomās – sirds, asinsvadu un metabolo slimību, onkoloģisko slimību, bērnu un infekcijas slimību, kā arī psihisko slimību izpētes jomās.

Projekts: Nr.4. -  „Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos”

Projekta mērķis: Pamatojoties uz Latvijas situācijas analīzi, izstrādāt praktisku pieeju sabiedrības veselības un medicīniskiem pasākumiem ar mērķi mazināt kuņģa vēža izraisīto mirstību un ar to saistīto riska faktoru un pirmsvēža stāvokļu negatīvo ietekmi.

Programmas vadītājs - Dr.med. Valdis Pīrāgs

Projekta vadītājs - Dr.med. Mārcis Leja 

Īstenošanas periods - no 01/01/2017 līdz 31/12/2017

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI