en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

LZP
LZP

LZP - Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

 

Projekti, kuri tiek realizēti 

 

 

GISTAR - Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus

Projekta mērķis ir kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšana, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni.

Projekts tiekfinansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr. lzp-2018/1-0135. 

Īstenošanas periods - no 31/08/2018 līdz  31/08/2021

Identifikācijas Nr. - lzp-2018/1-0135

Kopējais finansējums - 300 000 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijasŠEIT


Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze 
Projekta mērķis ir veicināt ētiski un sociāli atbildīgu pētniecības biobanku pārvaldības izveidi Latvijā, balstoties uz sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīzi.

Projekts tiek finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr.lzp-2018/2-0171.

Īstenošanas periods: no 01/12/2018 līdz 30/11/2020
Projekta identifikācijas Nr. - lzp-2018/2-01710
Kopējais finansējums - 200 000 EUR
Projekta vadītāja: Asoc. prof. Signe Mežinska

Vairāk informācijasŠEIT


Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte
Projekts tiekfinansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr.lzp-2018/2-0228.

Īstenošanas periods: no 01/12/2018 līdz 30/11/2020
Projekta identifikācijas Nr. - LZP2018/29

Kopējais finansējums - 200 000 EUR
Projekta vadītāja: Ilze Kikuste

 

Realizētie projekti

 

Gaistošie biomarķieri vēža un paaugstināta vēždraudes riska stāvokļu noteikšanai: koncepcijas pierādīšana un gremošanas sistēmas mikrofloras ietekmes izvērtēšana 

Īstenošanas periods - no 01/03/2013 līdz 31/12/2016   

Projekta vadītājs - Dr.med. Mārcis Leja

Copyright 2016 - 2021 by LU KPMI