en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

LZP
LZP

LZP - Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.

 

Pētījumi, kuri tiek realizēti LZP programmas ietvaros 

 

Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze 
Projekta mērķis: veicināt ētiski un sociāli atbildīgu pētniecības biobanku pārvaldības izveidi Latvijā, balstoties uz sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīzi
Projekta identifikācijas Nr. - lzp-2018/2-01710
Īstenošanas periods: no 01/12/2018 līdz 30/11/2020
Projekta vadītāja: KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska


Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte
Projekta mērķis: 
Projekta identifikācijas Nr. - LZP2018/29
Īstenošanas periods: no 01/12/2018 līdz 30/11/2020
Projekta vadītāja: KPMI vadošā pētniece Ilze Kikuste


 

Realizētie pētījumi

 

Gaistošie biomarķieri vēža un paaugstināta vēždraudes riska stāvokļu noteikšanai: koncepcijas pierādīšana un gremošanas sistēmas mikrofloras ietekmes izvērtēšana 

Īstenošanas periods - no 01/03/2013 līdz 31/12/2016   

Projekta vadītājs - Dr.med. Mārcis Leja

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI