LZP

LZP

LZP - Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru Padomes 03.07.1990. lēmumu Nr.44 „Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu”, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Padomes darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un prasībām.


Institūtā VPP programmas ietvaros tiek realizēti šādi pētījumi:

Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze (projekta nr. lzp-2018/2-01710)
Projekta mērķis: veicināt ētiski un sociāli atbildīgu pētniecības biobanku pārvaldības izveidi Latvijā, balstoties uz sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīzi.
Darbības laiks: 01.12.2018- 30.11.2020
Projekta vadītāja: KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska


Realizētie pētījumi:

Gaistošie biomarķieri vēža un paaugstināta vēždraudes riska stāvokļu noteikšanai: koncepcijas pierādīšana un gremošanas sistēmas mikrofloras ietekmes izvērtēšana 

Darbības laiks - no 01/03/2013 līdz 31/12/2016   

Projekta vadītājs - Dr.med. Mārcis Leja