en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
APVĀRSNIS 2020
H2020

APVĀRSNIS 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Pateicoties tai, būs iespējams vairāk izrāvienu, atklājumu un unikālas pieredzes gūšanas, iedzīvinot tirgū lieliskas idejas, kas radušās laboratorijā.

 

Projekti, kuri tiek realizēti 

 

ROSiE projekts

ROSiE – Atbildīga atvērtā zinātne Eiropā

ROSiE projekta mērķis ir analizēt atvērtās zinātnes ētiskos aspektus un izstrādāt praktiskus instrumentus, lai iedzīvinātu pētniecības ētikas principus atvērtajā zinātnē un amatierzinātnē.

Īstenošanas periods - no 01/03/2021 līdz  01/02/2024  

Identifikācijas Nr. - 101006430

Kopējais finansējums - 184 740 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr.sc.soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas - ŠEIT


A-Patch projekts

A-PATCH - Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā.

A-PATCH projekta mērķis ir izstrādāt plāksteri (uzlīmi) ādai, kurā iestrādāti sensori un kas paredzēts aktīvas tuberkulozes noteikšanai.

Īstenošanas periods - no 01/01/2019 līdz  30/06/2022 

Identifikācijas Nr. - 824270

Kopējais finansējums - 484 375 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas - ŠEIT


Virtue projekts

VIRT2UE - Tikumu ētika un godprātība pētniecībā: Pasniedzēju apmācība Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā principu un prakses īstenošanai.

Projekta mērķis ir atjaunotā  Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā ieviešana praksē, veidojot inovatīvu apmācību programmu zinātniekiem un mācību materiālus apmācību programmām. 

Īstenošanas periods -  no 01/06/2018 līdz  30/11/2021

Identifikācijas Nr. - 787580

Kopējais finansējums - 74 090 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr.sc.soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijasŠEIT

 

Realizētie projekti

 

Pitbul projekts

PITBUL - Tuberkulozes testēšanas ieviešanas punkts ar īpaši ātru PCR lāzeri.

Projekta mērķis ir novērtēt un optimizēt FIND / Cepheid Xpert prototipa testu TB un rifampicīna rezistences noteikšanai, ņemot vērā operatīvās piemērotības un klīnisko darbību.

Īstenošanas periods - no 01/12/2017 līdz  30/05/2020 

Identifikācijas Nr. - 768889

Kopējais finansējums - 307 617 EUR

Zinātniskais vadītājs - Ģirts Šķenders

Vairāk informācijas - ŠEIT


Sniffphone projekts

SNIFFPHONE - Viedtālrunis slimības noteikšanai no izelpojamā gaisa (“Gaistošo marķieru diagnostikas izstrāde ļaundabīgo saslimšanu un ar tām saistīto paaugstinātu riska stāvokļu diagnostikai”).

Projekta mērķis ir meklēt jaunas slimību un paaugstināta riska stāvokļu noteikšanas iespējas, izmantojot gaistošo vielu noteikšanu izelpojamajā gaisā. 

Īstenošanas periods -  no 15/02/2015 līdz 14/02/2019

Identifikācijas Nr. - 644031

Kopējais finansējums - 599 250 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja


ADIPOZITĀTES PROFILAKSES ĒTISKIE ASPEKTI EIROPĀ  

Projekta mērķis bija līdzorganizēt un apmeklēt semināru Tībingenes Universitātē un sagatavot turpmāko projektu ES ietvarprogrammai Horizon 2020. Turpmākais projekta mērķis būs instrumenta izstrāde adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Īstenošanas periods - no 15/06/2017 līdz  15/10/2017

Identifikācijas Nr. - ZD2017/20403

Kopējais finansējums

Zinātniskais vadītājs - Dr.sc.soc. Signe Mežinska

Vairāk informācijas - ŠEIT


Volgacore projekts

VOLGACORE - Gaistošie biomarķieri kuņģa un kolorektālo neoplāziju noteikšanai un raksturošanai. 

Pētījuma mērķis ir attīstīt un validēt jaunu, neinvazīvu, viegli lietojamu un izmaksu-efektīvu metodi kuņģa un kolorektālā vēža un pirmsvēža stāvokļu skrīningam un agrīnai diagnostikai.

Īstenošanas periods -  no 01/07/2014 līdz 30/06/2017

Identifikācijas Nr. - ZD2014/2914

Kopējais finansējums

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas - ŠEIT


Persist projekts

PERSIST - Uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām.

PERSIST projekta mērķis ir apvienot projekta partneru zināšanas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Īstenošanas periods - no 27/11/2019 līdz  28/02/2023 

Identifikācijas Nr. - 875406

Kopējais finansējums - 215 875 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas - ŠEIT


Vogas projekts

VOGAS - Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, izmantojot hibrīdo sensoro pieeju.

VOGAS projekta galvenais mērķis ir nodrošināt „koncepcijas pierādījumu”, ka izelpotā gaisā radītā matemātiskā signālu kombinācija no jaunajiem sensoriem var identificēt kuņģa vēzi un pirmsvēža bojājumus.

Otrs VOGAS projekta būtisks mērķis ir radīt jaunas zināšanas par GOS (gaistošo organisko savienojumu) izcelsmi, mehānismiem un pielietojumu, kas potenciāli varētu kalpot kuņģa vēža skrīningam, analizējot izelpoto gaisu. 

Īstenošanas periods - no 01/01/2019 līdz  31/12/2021 

Identifikācijas Nr. - 824986

Kopējais finansējums - 51 000 EUR

Zinātniskais vadītājs - Dr. med. Mārcis Leja

Vairāk informācijas - ŠEIT

Tīmekļa vietne - https://www.vogas.eu/ 

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI