en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

APVĀRSNIS 2020
H2020

APVĀRSNIS 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Pateicoties tai, būs iespējams vairāk izrāvienu, atklājumu un unikālas pieredzes gūšanas, iedzīvinot tirgū lieliskas idejas, kas radušās laboratorijā.

 

Pētījumi, kuri tiek realizēti APVĀRSNIS 2020 programmas ietvaros 

 

Pitbul projekts

A-PATCH - Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā.

A-PATCH pētījuma mērķis ir izstrādāt plāksteri (uzlīmi) ādai, kurā iestrādāti sensori un kas paredzēts aktīvas tuberkulozes noteikšanai.

Īstenošanas periods - no 01/01/2019 līdz  01/01/2022 

Vairāk informācijas - ŠEIT


Pitbul projekts

VOGAS - Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, izmantojot hibrīdo sensoro pieeju.

VOGAS pētījuma galvenais mērķis ir nodrošināt „koncepcijas pierādījumu”, ka matemātiskā signālu kombinācija no jaunajiem sensoriem var identificēt kuņģa vēzi un pirmsvēža bojājumus, kas rodas no izelpotā gaisa.

Otrs VOGAS projekta būtisks mērķis ir radīt jaunas zināšanas par GOS (gaistošo organisko savienojumu) izcelsmi, mehānismiem un pielietojumu, kas potenciāli varētu kalpot kuņģa vēža skrīningam, analizējot izelpoto gaisu. 

Īstenošanas periods - no 01/01/2019 līdz  01/01/2022 

Vairāk informācijas - ŠEIT

Tīmekļa vietne - https://www.vogas.eu/


Pitbul projekts

PITBUL - Tuberkulozes testēšanas ieviešanas punkts ar īpaši ātru PCR lāzeri.

Pētījuma mērķis ir novērtēt un optimizēt FIND / Cepheid Xpert prototipa testu TB un rifampicīna rezistences noteikšanai, ņemot vērā operatīvās piemērotības un klīnisko darbību.

Īstenošanas periods - no 01/12/2017 līdz  30/05/2020 ( ilgs 30 mēnešus)

Vairāk informācijas - ŠEIT


VIRT2UE - Tikumu ētika un godprātība pētniecībā: Pasniedzēju apmācība Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā principu un prakses īstenošanai.

Projekta mērķis ir atjaunotā  Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā ieviešana praksē, veidojot inovatīvu apmācību programmu zinātniekiem un mācību materiālus apmācību programmām. 

Īstenošanas periods -  no 01/06/2018 līdz  31/05/2021

Vairāk informācijasŠEIT

 

Realizētie pētījumi

 

Sniffphone projekts

SNIFFPHONE - Viedtālrunis slimības noteikšanai no izelpojamā gaisa (“Gaistošo marķieru diagnostikas izstrāde ļaundabīgo saslimšanu un ar tām saistīto paaugstinātu riska stāvokļu diagnostikai”).

Pētījuma mērķis ir meklēt jaunas slimību un paaugstināta riska stāvokļu noteikšanas iespējas, izmantojot gaistošo vielu noteikšanu izelpojamajā gaisā. 

Īstenošanas periods -  no 15/02/2015 līdz 14/02/2019


ADIPOZITĀTES PROFILAKSES ĒTISKIE ASPEKTI EIROPĀ  

Projekta mērķis bija līdzorganizēt un apmeklēt semināru Tībingenes Universitātē un sagatavot turpmāko projektu ES ietvarprogrammai Horizon 2020. Turpmākais projekta mērķis būs instrumenta izstrāde adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Īstenošanas periods - no 15/06/2017 līdz  15/10/2017 

Vairāk informācijas - ŠEIT


Volgacore projekts

VOLGACORE - Gaistošie biomarķieri kuņģa un kolorektālo neoplāziju noteikšanai un raksturošanai. 

Pētījuma mērķis ir attīstīt un validēt jaunu, neinvazīvu, viegli lietojamu un izmaksu-efektīvu metodi kuņģa un kolorektālā vēža un pirmsvēža stāvokļu skrīningam un agrīnai diagnostikai.

Īstenošanas periods -  no 01/07/2014 līdz 30/06/2017

Vairāk informācijas - ŠEIT

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI