APVĀRSNIS 2020

HORIZON 2020

H2020

HORIZON 2020 - Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Pateicoties tai, būs iespējams vairāk izrāvienu, atklājumu un unikālas pieredzes gūšanas, iedzīvinot tirgū lieliskas idejas, kas radušās laboratorijā.


Institūtā Horizon 2020 programmas ietvaros tiek realizēti šādi pētījumi:

Sniffphone projekts

SNIFFPHONE - Viedtālrunis slimības noteikšanai no izelpojamā gaisa (“Gaistošo marķieru diagnostikas izstrāde ļaundabīgo saslimšanu un ar tām saistīto paaugstinātu riska stāvokļu diagnostikai”).

Pētījuma mērķis ir meklēt jaunas slimību un paaugstināta riska stāvokļu noteikšanas iespējas, izmantojot gaistošo vielu noteikšanu izelpojamajā gaisā. 

Darbības laiks -  no 15/02/2015 - 14/02/2019


Pitbul projekts
 

PITBUL- - Tuberkulozes testēšanas ieviešanas punkts ar īpaši ātru PCR lāzeri.

Pētījuma mērķis ir novērtēt un optimizēt FIND / Cepheid Xpert prototipa testu TB un rifampicīna rezistences noteikšanai, ņemot vērā operatīvās piemērotības un klīnisko darbību.

Darbības laiks - no 01/12/2017 līdz  30/05/2020 ( ilgs 30 mēnešus)

Vairāk informācijas - ŠEIT


VIRT2UE - Tikumu ētika un godprātība pētniecībā: Pasniedzēju apmācība Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā principu un prakses īstenošanai.

Projekta mērķis ir atjaunotā  Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā ieviešana praksē, veidojot inovatīvu apmācību programmu zinātniekiem un mācību materiālus apmācību programmām. 

Darbības laiks -  no 01/06/2018 līdz  31/05/2021

Vairāk informācijasŠEIT


Volgacore projekts

VOLGACORE - Gaistošie biomarķieri kuņģa un kolorektālo neoplāziju noteikšanai un raksturošanai. 

Pētījuma mērķis ir attīstīt un validēt jaunu, neinvazīvu, viegli lietojamu un izmaksu-efektīvu metodi kuņģa un kolorektālā vēža un pirmsvēža stāvokļu skrīningam un agrīnai diagnostikai.

Darbības laiks -  

Vairāk informācijas - ŠEIT


Realizētie pētījumi:

ADIPOZITĀTES PROFILAKSES ĒTISKIE ASPEKTI EIROPĀ  

Projekta mērķis bija līdzorganizēt un apmeklēt semināru Tībingenes Universitātē un sagatavot turpmāko projektu ES ietvarprogrammai Horizon 2020. Turpmākais projekta mērķis būs instrumenta izstrāde adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Darbības laiks - no 15/06/2017 līdz  15/10/2017 

Vairāk informācijas - ŠEIT