en-GBlv-LV
en-GBlv-LV

FAMILY – Garīgo slimību starppaaudžu pārneses izpratne un prognozēšana

Projekta FAMILY mērķis ir izpētīt bioloģiskos mehānismus, kas ir pamatā garīgo saslimšanu riska pārmantošanai ģimenē, noskaidrot, kā noturības faktori samazina riska faktorus, un izpētīt garīgo slimību riska prognozēšanas sociālās un ētiskās sekas. Tādējādi projekts FAMILY plāno uzlabot garīgo slimību pacientu un viņu tuvinieku dzīvi, piedāvājot jaunus garīgo slimību riska un noturības prognozēšanas rīkus. Šāda prognozēšana ļautu savlaicīgāk atklāt potenciālos riskus saslimt ar garīgām slimībām un sniegt atbalstu ģimenēm.

Īstenošanas periods - no 01/10/2022 līdz  30/09/2027.
Identifikācijas Nr. -  101057529
Kopējais finansējums – 483 781 EUR
Zinātniskais vadītājs - Dr.sc.soc. Signe Mežinska
Vairāk informācijas - šeit.

Finansē Eiropas Savienība, Šveices Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāts (SERI) un Apvienotās Karalistes Pētniecības un inovācijas (UKRI) saskaņā ar Apvienotās Karalistes valdības Horizon Europe finansējuma garantiju. Izteiktie viedokļi un uzskati ir tikai autora(-u) viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (HADEA), SERI vai UKRI uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrējas iestādes nevar būt par tiem atbildīgas.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI