en-GBlv-LV
en-GBlv-LV

BEYOND projekta galvenais mērķis ir rūpīgi izpētīt un uzlabot individuālos un institucionālos pienākumus pētniecības ētikas veicināšanā

Projekta konsorcijs izstrādās kopīgi veidotus, vajadzībās un gadījumos pamatotus un labākajās praksēs balstītus pasākumus, kuru mērķis ir iesaistīt, vadīt un izglītot ar pētniecību saistītās ieinteresētās personas, izmantojot norādījumus un izglītojošus instrumentus. BEYOND pētniecības ētikas jautājumus skata no ekosistēmiskas perspektīvas, kur vērā ņemti dažādi atbildības līmeņi un ietekme - gan pētnieku, gan citu iesaistīto pušu. Šī pieeja bagātinās līdzšinējo vienkāršoto pieeju pētniecības ētikas pārkāpumiem kā viena indivīda atbildībai, kas pārsvarā veido patlaban pastāvošās stratēģijas pētniecības ētikas pārkāpumu novēršanai.

Projekta īstenošanas periods: no 01.1.2023. līdz 31.12.2025. (24 mēneši)
Projekta identifikācijas numurs: 101094714
Projekta kopējais finansējums: EUR 97 500 
Zinātniskais vadītājs: Signe Mežinska
Vairāk info: ŠEIT

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon Europe ar GA Nr. 101094714 (Oslo Universitāte). Apvienotās Karalistes dalībniekus programmā BEYOND atbalsta UKRI granta numurs 10062742 (Trīspusējais pētījums) un UKRI granta numurs 10067440 (Heriota-Vata universitāte). Izteiktie viedokļi ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības, Pētniecības izpildaģentūras vai UKRI uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde, ne UKRI nevar būt par tiem atbildīgi.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI