en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
VĒSTURE

 

2017. gada 1. februāris

Pirmajā KPMI zinātnieku pilnsapulcē tika ievēlēta institūta Zinātniskā padome, un par Zinātniskās padomes priekšsēdētāju izvirzīts un ievēlēts LU Medicīnas fakultātes profesors un RAKUS valdes loceklis Viesturs Boka.
No institūta Zinātniskajā padomē ievēlēti seši zinātnieki, un RAKUS valde darbam Zinātniskajā padomē deleģējusi četrus institūta pētniecības jomu ekspertus.


2016. gada novembris

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu (RAKUS) izveido LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu (KPMI).


2016. gada 31. oktobris

Ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalstu Latvijas Universitātes Senāts pieņēma lēmumu par LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) izveidošanu. Institūts izveidots, pamatojoties uz vairāku gadu veiksmīgām iestrādēm pētniecībā, ar mērķi veiksmīgāk apvienot un izmantot resursus, kļūt par nozīmīgu sadarbības partneri gan Latvijas, gan arī starptautiskajām vadošajām pētniecības organizācijām.


 

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI