en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
SADARBĪBA 

 

  • Paredzēta cieša sadarbība ar LU Medicīnas, Bioloģijas, Ķīmijas fakultātēm, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu u.c. pētniecības iestādēm, medicīnas iestādēm, arī privāto sektoru.
  • Paredzēts paplašināt jau šobrīd pastāvošo plašo starptautisko sadarbību ar vadošajām pētniecības institūcijām Baltijas reģionā, Eiropā, ASV, Āzijā. Bez tam plānots būtiski paplašināt sadarbību ar bijušajām padomju teritorijām.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI