PĒTĪJUMU VIRZIENI


Institūts veic pētījumus šādos virzienos:

  • Sabiedrības veselības un slimību profilakses joma.
  • Populācijas pētījumu realizēšana.
  • Skrīninga un intervences pētījumi.
  • Klīniskās medicīnas nozarēs, t.sk. onkoloģijas, mikrobioma un infekcijas izpēte (sepse, tuberkuloze u.c.), internās medicīnas un ķirurģiskās patoloģijas jomā, laboratorijas medicīnā un vizuālajā diagnostikā, kā arī citās dabas zinātnēs.