en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
ZINĀTNI APKALPOJOŠAIS PERSONĀLS

              

Iveta Eniņa  

Vadošā eksperte

E-pasts: 

              

Līga Grantiņa 

Projektu administratīvā vadītāja

E-pasts: 

               

Kristīne Miķelsone

Biroja vadītāja

E-pasts: 

    

Aiga Rūdule 

Vecākā eksperte

E-pasts: 

               

Linda Tupiņa

Vecākā laborante

E-pasts: 

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI