en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU
POSTDOKTORANTI

 

Informācija interesentiem

Institūts piedāvā īstenot ES pēcdoktoranta programmu.

Pieņemam interesentu iesniegumus sakarā ar paredzamo uzsaukumu 2020.gadā.

Vairāk informācijas:

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/?year=2020

Postdoktoranti

Dr.sc.ing.

Inese Poļaka

Vadošā pētniece

Datu analītiķe, biostatistiķe
 

E-pasts:

Pēcdoktorantūras pētniecības projekts: "Uz taksonomiju balstīta klasifikācija agrīnai kuņģa un kolorektālā vēža diagnostikai"

PhD

Manohar Prasad Bhandari

Vadošais pētnieks

PhD informācijas inženierijā
 
E-pasts:
 

Pēcdoktorantūras pētniecības projekts: "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai"

Vairāk informācijas par projektu: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/kunga-mikrobioma-un-gaistoso-organisko-savienojumu-sakaribas-izpete-agrinai-kunga-veza-diagnostikai/

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI