POSTDOKTORANTI


Informācija interesentiem

Institūts piedāvā īstenot ES pēcdoktoranta programmu.

Pieņemam interesentu iesniegumus sakarā ar paredzamo uzsaukumu 2019.gadā.

Vairāk informācijas:

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/