en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

 

Vadošie pētnieki

Dr.med.

Mārcis Leja

Vadošais pētnieks

Ārsts – gastroenterologs, onkoloģijas un onkoloģisko slimību skrīninga eksperts
 

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Agrīna vēža un pirmsvēža stāvokļu atklāšana, skrīningdiagnostika un profilakses iespējas; H.pylori infekcija un ar to saistītās slimības; celiakija, autoimūnas saslimšanas; jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā; hepatoloģijā un onkoloģijā, funkcionālā diagnostika.

Dr.med.

Ilmārs Stonāns 

Vadošais pētnieks

Ārsts – gastroenterologs, onkoloģijas un onkoloģisko slimību skrīninga eksperts
 

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Agrīna vēža un pirmsvēža stāvokļu atklāšana, skrīningdiagnostika un profilakses iespējas; H.pylori infekcija un ar to saistītās slimības; celiakija, autoimūnas saslimšanas; jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā; hepatoloģijā un onkoloģijā, funkcionālā diagnostika.

PhD

Liliāna Civjāne

Vadošā pētniece

Sertificēta epidemioloģe un sabiedrības veselības speciāliste
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Ar novecošanu saistītas kognitīvas un darba spējas izmaņas; Alcheimera slimība; apkārtējas vides, gaisa piesārņojuma un trokšņa saistība ar kognitīvo funkciju; dzīves kvalitāte un stress; pētījumu dizains, nobīdes un klasificēšanas problēmas.

Dr.med.

Ilva Daugule

Vadošā pētniece

Ārste pediatre
Gastrointestinālās endoskopijas speciāliste
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Gremošanas slimības, H.pylori infekcija bērniem un pieaugušajiem, kuņģa pirmsvēža stāvokļi.

Dr.med.

Valdis Folkmanis

Vadošais pētnieks

Ārsts -bērnu neirologs, Montesori pedagoģijas speciālists
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Sociālā pediatrija, Montesori medicīniskā pedagoģija, Multisensoriskā terapija.

Dr.sc.ing.

Arnis Kiršners

Vadošais pētnieks

Informācijas sistēmu arhitekts un izstrādātājs, datu analītiķis
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Laika rindu un to raksturojošo parametru datu analīze ar datu iegūšanas metodēm un algoritmiem. Prognozēšanas (skrīninga) modeļu izstrādāšana.

Dr.med

Inta Liepniece - Karele

Vadošā pētniece

Ārste - patoloģe
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Gastrointestinālā, piena dziedzera un ginekoloģiskā patoloģija.

Dr.sc.soc.

Signe Mežinska

Vadošā pētniece

Bioētikas speciāliste
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Biobanku ētiskie un sociālie aspekti; ārsta un pacienta attiecību modeļi; cilvēka reprodukcijas ētika; interešu konflikti medicīnā.

Dr.sc.ing.

Sergejs Paršutins

Vadošais pētnieks

Informācijas sistēmu arhitekts un izstrādātājs, datu analītiķis
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Informācijas sistēmu modelēšana un projektēšana, datu analīze, pielietojot mašīnmācīšanas metodes, mākslīgie neironu tīkli, datizrace (data mining).

Dr.sc.ing.

Inese Poļaka

Vadošā pētniece

Datu analītiķe, biostatistiķe
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Viegli interpretējami mašīnmācīšanās modeļi, mašīnmācīšanās pielietojums medicīnā, bioinformātika, diagnostisku un prognostisku modeļu indukcija no datiem.

Docents

Kārlis Purmalis

Vadošais pētnieks

Ekonomists

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Izmaksu efektivitātes aprēķini, veselības aprūpes profilaktisko pasākumu ietekme uz tautsaimniecību.

Dr.med.

Daiga Šantare   

Vadošā pētniece

Diētas ārste

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Onkoloģisko slimību riski, veselīgs uzturs, uztura loma slimību profilaksē.


Pētnieki

 

Dr.med.

Danute Ražuka-Ebela

Pētniece

Ārste-gastroenteroloģe, endoskopiste.

E-pasts: 

Pētniecības intereses: agrīna vēža un priekšvēža stāvokļu diagnostika un profilakse, Helicobacter pylori infekcija, populācijas riska faktori.

Evita Gašenko

Dr.

Pētniece

Onkologs - ķīmijterapeits

E-pasts: 

Pētniecības intereses: solīdo audzēju medikamentozā terapija, infekciozo aģentu loma audzēju attīstībā, agrīna vēža atklāšana un profilakses iespējas

 

 

Mg.Biol.

Dina Bēma

Pētniece

Cilvēku un dzīvnieku fiziologs
 

E-pasts:

Pētniecības intereses: Vēža cilmes šūnas, vēža rezistence

Inga Bogdanova

Pētniece

Tiesu medicīnas eksperte
 

E-pasts:

Ilona Kojalo

Pētniece

Datu statistiķe

E-pasts: 

Ģirts Šķenders

Pētnieks

Laboratorijas ārsts
 

E-pasti: 

Pētniecības intereses: Tuberkulozes pētījumi, jauno zāļu klīniskie pētījumi. 

Dr.Biol.

Viktors Veliks

Pētnieks

Cilvēku un dzīvnieku fiziologs
 

E-pasts:

Pētniecības intereses: Jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā, hepatoloģijā un onkoloģijā, funkcionālā diagnostika. Biostatistika. 


Zinātniskie asistenti

Ilona Aleksandraviča

Zinātniskā asistente

E-pasts:

              

Elīza Avotiņa      

Zinātniskā asistente

Ārste

E-pasts: 

    

Linda Mežmale

Zinātniskā asistente

Ārste, doktorante

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Gaistošie marķieri, Helicobacter pylori, kuņģa vēža skrīnings.

Dārta Pūpola

Zinātniskā asistente

Molekulārais biologs

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Gēnu inženierija, imunoloģija, vēža izpēte, Helicobacter pylori genotipēšana, cilvēka mikrobioma izpēte.

Olga Sjomina

Zinātniskā asistente

Rezidente internajā medicīnā

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

H. pylori, kuņģa vēža skrīnings, pepsinogēni

Mg.sc.biol.

Reinis Vangravs

Zinātniskais asistents

Mikrobiologs
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Sekvencēšanas tehnoloģijas, bioinformātika, gēnu rediģēšana, agrīnā diagnostika.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI