en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU
AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

 

Vadošie pētnieki

Dr.med.

Mārcis Leja

Vadošais pētnieks

Ārsts – gastroenterologs, onkoloģijas un onkoloģisko slimību skrīninga eksperts
 

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Agrīna vēža un pirmsvēža stāvokļu atklāšana, skrīningdiagnostika un profilakses iespējas; H.pylori infekcija un ar to saistītās slimības; celiakija, autoimūnas saslimšanas; jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā; hepatoloģijā un onkoloģijā, funkcionālā diagnostika.

Dr.med.

Ilmārs Stonāns 

Vadošais pētnieks

Ārsts – gastroenterologs, onkoloģijas un onkoloģisko slimību skrīninga eksperts
 

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Agrīna vēža un pirmsvēža stāvokļu atklāšana, skrīningdiagnostika un profilakses iespējas; H.pylori infekcija un ar to saistītās slimības; celiakija, autoimūnas saslimšanas; jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā; hepatoloģijā un onkoloģijā, funkcionālā diagnostika.

PhD

Liliāna Civjāne

Vadošā pētniece

Sertificēta epidemioloģe un sabiedrības veselības speciāliste
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Ar novecošanu saistītas kognitīvas un darba spējas izmaņas; Alcheimera slimība; apkārtējas vides, gaisa piesārņojuma un trokšņa saistība ar kognitīvo funkciju; dzīves kvalitāte un stress; pētījumu dizains, nobīdes un klasificēšanas problēmas.

Dr.med.

Ilva Daugule

Vadošā pētniece

Ārste pediatre
Gastrointestinālās endoskopijas speciāliste
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Gremošanas slimības, H.pylori infekcija bērniem un pieaugušajiem, kuņģa pirmsvēža stāvokļi.

Dr.med.

Valdis Folkmanis

Vadošais pētnieks

Ārsts -bērnu neirologs, Montesori pedagoģijas speciālists
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Sociālā pediatrija, Montesori medicīniskā pedagoģija, Multisensoriskā terapija.

Dr.med.

Sergejs Isajevs  

Vadošais pētnieks

Ārsts -patologs

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Kuņģa un zarnu pirmsvēža stāvokļu un audzēja histopatoloģija, molekulārā patoloģija un patoģenēzes pētījumi.

Dr.med.

Ilze Kikuste

Vadošā pētniece

Ārste – gastroenteroloģe, gastrointestinālās endoskopijas speciāliste, interniste
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Agrīna kuņģa vēža diagnostika, profilakses iespējas, kuņģa pirmsvēža stāvokļi, to atklāšana un augsta riska grupu izdalīšana, H.pylori infekcija, tās izraisītās slimības, kolorektālā vēža skrīnings, celiakija, endoskopiskās diagnostikas un terapijas jaunākās metodes gastroenteroloģijā un gastrointestinālajā endoskopijā.

Dr.sc.ing.

Arnis Kiršners

Vadošais pētnieks

Informācijas sistēmu arhitekts un izstrādātājs, datu analītiķis
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Laika rindu un to raksturojošo parametru datu analīze ar datu iegūšanas metodēm un algoritmiem. Prognozēšanas (skrīninga) modeļu izstrādāšana.

Dr.med

Inta Liepniece - Karele

Vadošā pētniece

Ārste - patoloģe
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Gastrointestinālā, piena dziedzera un ginekoloģiskā patoloģija.

PhD

Manohar Prasad Bhandari

Vadošais pētnieks

PhD Informācijas inžinierijā
 

E-pasts:

Pētniecības intereses: Kuņģa vēzis, GOS, izelpas analīze, vēža diagnostika, vēža biomarķieri, kuņģa mikrobioms, elektroniskais deguns, GC-MS, mašīnmācīšanās, datu analīze.

Dr.sc.soc.

Signe Mežinska

Vadošā pētniece

Bioētikas speciāliste
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Biobanku ētiskie un sociālie aspekti; ārsta un pacienta attiecību modeļi; cilvēka reprodukcijas ētika; interešu konflikti medicīnā.

Dr.sc.ing.

Sergejs Paršutins

Vadošais pētnieks

Informācijas sistēmu arhitekts un izstrādātājs, datu analītiķis
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Informācijas sistēmu modelēšana un projektēšana, datu analīze, pielietojot mašīnmācīšanas metodes, mākslīgie neironu tīkli, datizrace (data mining).

Dr.sc.ing.

Inese Poļaka

Vadošā pētniece

Datu analītiķe, biostatistiķe
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Viegli interpretējami mašīnmācīšanās modeļi, mašīnmācīšanās pielietojums medicīnā, bioinformātika, diagnostisku un prognostisku modeļu indukcija no datiem.

Docents

Kārlis Purmalis

Vadošais pētnieks

Ekonomists

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Izmaksu efektivitātes aprēķini, veselības aprūpes profilaktisko pasākumu ietekme uz tautsaimniecību.

Dr.med.

Daiga Šantare   

Vadošā pētniece

Diētas ārste

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Onkoloģisko slimību riski, veselīgs uzturs, uztura loma slimību profilaksē.


Pētnieki

Mg.Biol.

Dina Bēma

Pētniece

Cilvēku un dzīvnieku fiziologs
 

E-pasts:

Pētniecības intereses: Vēža cilmes šūnas, vēža rezistence

Inga Bogdanova

Pētniece

Tiesu medicīnas eksperte
 

E-pasts:

Ilona Kojalo

Pētniece

Datu statistiķe

E-pasts: 

Ģirts Šķenders

Pētnieks

Laboratorijas ārsts
 

E-pasti: 

Pētniecības intereses: Tuberkulozes pētījumi, jauno zāļu klīniskie pētījumi. 

Dr.med.

Ivars Tolmanis

Pētnieks

Gastroenterologs, ārsts endoskopists

E-pasts: 

Dr.med.

Aigars Vanags

Pētnieka p.i.

Ārsts anesteziologs – reanimatologs 
Endoskopists, gastroenterologs

E-pasts: 

Pētniecības intereses: Agrīna kuņģa un resnās zarnas vēža un pirmsvēža stāvokļu diagnosticēšana. Atrofisks gastrīts. Endoskopiju kvalitātes, tai skaitā atsāpināšanas izvērtējums.

Dr.Biol.

Viktors Veliks

Pētnieks

Cilvēku un dzīvnieku fiziologs
 

E-pasts:

Pētniecības intereses: Jaunas diagnostikas metodes gastroenteroloģijā, hepatoloģijā un onkoloģijā, funkcionālā diagnostika. Biostatistika. 


Zinātniskie asistenti

Ilona Aleksandraviča

Zinātniskā asistente

E-pasts:

              

Elīza Avotiņa      

Zinātniskā asistente

Ārste

E-pasts: 

    

Linda Mežmale

Zinātniskā asistente

Ārste, doktorante

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Gaistošie marķieri, Helicobacter pylori, kuņģa vēža skrīnings.

Ilva Pole

Zinātniskā asistente

E-pasts:

Dārta Pūpola

Zinātniskā asistente

Molekulārais biologs

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

Gēnu inženierija, imunoloģija, vēža izpēte, Helicobacter pylori genotipēšana, cilvēka mikrobioma izpēte.

Olga Sjomina

Zinātniskā asistente

Rezidente internajā medicīnā

E-pasts: 

Pētniecības intereses:

H. pylori, kuņģa vēža skrīnings, pepsinogēni

Mg.sc.biol.

Reinis Vangravs

Zinātniskais asistents

Mikrobiologs
 

E-pasts:

Pētniecības intereses:

Sekvencēšanas tehnoloģijas, bioinformātika, gēnu rediģēšana, agrīnā diagnostika.

Copyright 2016 - 2021 by LU KPMI