en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU
ADMINISTRATĪVIE DARBINIEKI

              

Iveta Eniņa  

Vadošā eksperte

E-pasts: 

              

Līga Grantiņa 

Projektu administratīvā vadītāja

E-pasts: 

Madara Kālberga

Projekta vadītāja asistente

E-pasts: 

    

Aiga Rūdule 

Vecākā eksperte

E-pasts: 

               

Vineta Sondore

Vecākā laborante

E-pasts: 

               

Linda Tupiņa

Vecākā laborante

E-pasts: 

                    

Inese Veckagane

Vecākā laborante

E-pasts: 

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI