en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
PERSONĀLS

 

Institūta kolektīvs apvieno sevī zinātniskos darbiniekus, pēcdoktorantūras pētniecības stipendiātus un administratīvā atbalta personālu.


Saskaņā ar LU KPMI nolikuma 30. punktu, Institūta personālu veido: 

Vadība - Direktors, direktora vietnieks, izpilddirektors, direktora asistents.

Akadēmiskais personāls - KPMI nolikuma izpratnē ir LU ievēlētie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti. 

Zinātnes tehniskais personāls -  Personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās jomās, un kuras zinātnieku vadībā  zinātniskajā darbībā veic tehniskos uzdevumus  - laboranti, eksperti, utt.
 
Zinātni apkalpojošais personāls - Personas, kuras veic zinātniskajai darbībai nepieciešamās palīgfunkcijas: plānošanas, ekonomisko, finanšu, zinātniski tehniskās, tie ir informācijas struktūrvienību darbinieki vai citi,
 administratīvie projekta vadītāji un to asistenti, PR speciālisti u.c.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI