en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
MĒRĶI

 

KPMI uzstāda šādus mērķus:

  • Fundamentālu un lietišķu pētījumu veikšana sabiedrības veselība un slimību profilakses jomā, t.sk. populācijas pētījumu realizēšana, skrīninga un intervences pētījumu veikšana, ekonomiski pamatotu veselības aprūpes modeļu izstrāde;
  • Fundamentālu un lietišķu pētījumu veikšana klīniskās medicīnas nozarēs, t.sk. onkoloģijas, mikrobioma un infekcijas izpēte (sepse, tuberkuloze u.c.), internās medicīnas un ķirurģiskās patoloģijas jomā, laboratorijas medicīnā un vizuālajā diagnostikā, kā arī citās dabas zinātnēs;
  • Jaunu zinātnieku izaugsmes sekmēšana Institūta profilējošajās pētniecības nozarēs;

Jaunu zināšanu gūšana un to izmantošana sabiedrības un ekonomikas attīstības intresēs atbilstoši Latvijas Universitātes noteiktajiem prioritārajiem virzieniem dabas un medicīnas zinātnēs.


KPMI VĪZIJA periodā pēc 10 gadiem

Pasaulē un Latvijā atzīta pētniecības organizācija veselības zinātņu jomā, attīstot:

  •  cilvēku resursus
  •  zināšanu pārnesi
  • biobanku, laboratorijas, informācijas sistēmas u.c. infrastruktūru

KPMI MISIJA

Indivīdu un sabiedrības veselības uzlabošana zinātniskā izziņas procesa rezultātā.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI