Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
 

PAR KPMI


Institūta galvenais darbības virziens ir fundamentālu un lietišķu pētījumu organizēšana medicīnas un bioloģijas nozarēs.

Institūta plānotās darbības jomas:

Preventīvās medicīnas sadaļā
• Kuņģa un zarnu vēža profilakses pētījuma programma GISTAR, t.sk. tās attīstīšana starptautiskā mērogā
• Organizēta vēža skrīninga ieviešana Latvijā, t.sk. pilotpētījumu veikšana
• Izmaksu-efektivitātes analīze
• Epidemioloģija (t.sk. vēža epidemioloģija)
• Ieviešanas pētījumi (“Implementation research”)
• Veselības organizācijas optimizācija pētījumi
Klīniskās medicīnas sadaļā
• Onkoloģija
• Infekcijas slimības, t.sk. tuberkuloze
• Septicēmija
• Toksikoloģija
• Gastroenteroloģija
• Neatliekamā medicīna
• Ķirurģija, traumatoloģija
Pētījumu nodrošināšanai
• Biobankas attīstīšana turpmākajiem pētījumiem    

VAIRĀK INFORMĀCIJAS ŠEIT