en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
2020. gada 31. decembrī

 

Apskatīt foto

2020. gada 30. decembrī

Covid-19 pacientu slimības gaitu novēro ar sensoriem

Pieslēdzot īpašu sensoru moduli plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtai, būs iespējams iegūt datus, kas ļaus ātrāk prognozēt pacienta iespējamo komplikāciju attīstīšanās risku.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) Toksikoloģijas un sepses klīnikā uzsākta Covid-19 pacientu monitorēšana ar īpašiem sensoriem, ko speciālisti pievieno plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtām. Rūpīgi izvēlēti sensori veic pacientu izelpas gaisa analīzi un ar tiem plānots noteikt dažādu ķīmisko vielu (gaistošo organisko savienojumu – GOS) spektru izelpā. Apkopojot pietiekami lielu datu apjomu un veicot to statistisko analīzi, būs iespējams novērot kādas ir raksturīgās pārmaiņas ķīmisko vielu sastāvā pacienta izelpā salīdzinājumā ar viņa simptomiem un citiem medicīniskajiem parametriem. Pētījuma mērķis ir ātrāk prognozēt iespējamo komplikāciju attīstīšanās risku. 

Pētījumu vada Latvijas Universitātes Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) speciālisti. Būtiska rezultātu sasniegšanai ir cieša sadarbība ar RAKUS, Latvijas Infektoloģijas centru, kā arī JLM Innovation GmbH uzņēmuma speciālistiem Vācijā, kuri izstrādājuši un pielāgojuši sensorus izmantošanai plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtās. Vispirms pētījumā iesaistītie zinātnieki izvērtējuši, kādi sensori būtu nepieciešami. Piemēram, jaunajā analīzes iekārtā iekļauti sensori, kas nosaka mitrumu, temperatūru, kā arī specifiskie metāla-oksīdu sensori GOS noteikšanai izelpā. Līdz šim metālu oksīdu gāzes sensori jau ir izmantoti laboratorijās, kā arī gaisa kvalitātes monitorēšanai.

Zinātnieku jaunizstrādātais sensoru modulis pēc tam piemērots izmantošanai plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtā. Jaunās iekārtas darbību nodrošina neliels, bet pietiekami spēcīgs minidators. Tāpat pielāgota JLMlogSP īpaši izstrādāta programmatūra, kas palīdz savākt un uzkrāt mērījumu datus. Tos iespējams iegūt savienojoties ar analīzes iekārtu, izmantojot uz datu apmaiņas laiku aktivizētu wifi pieslēgumu. Pētījuma gaitā, veicot atsevišķus atkārtotus mērījumus, noskaidrota optimālākā sensoru izvietošanas vieta – tie tiek pievienoti plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas gaisa izvades vietai, līdz ar to pašas iekārtas darbu tas neietekmē. Tādējādi sensori nesaskaras ar pacientu, ir droši lietošanai gan ārstiem, gan pacientiem, kā arī nav pakļauti potenciāli bīstamai pārāk lielai mitruma, temperatūras un bakteriālā piesārņojuma iedarbībai. Sensorus būs iespējams atbrīvot no bakteriālā un vīrusu piesārņojuma, izmantojot ultravioleto gaismu.

Pētījuma veicēji prognozē, ka jaunizstrādātā sistēma ļaus ārstiem ērti un neinvazīvi sekot līdzi tam, kādas pārmaiņas notiek elpināšanas iekārtām pieslēgto pacientu organismā, kā arī vienlaikus prognozēt slimības attīstības gaitu un attiecīgi pielāgot ārstēšanu. Speciālisti cer, ka tādējādi būs iespēja uzzināt arī par potenciālām papildus infekcijām un laikus pielāgot terapiju, kas uzlabos iespējas atveseļoties.

Apskatīt foto Apskatīt foto    

Foto 1. –  Jaunizstrādātais sensoru modulis, kas pielāgots lietošanai plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtā.

Foto 2. -  Sensoru izvietojuma pārbaude plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtā. Izvēlēta gaisa izvades pozīcija (attēla labajā pusē).

Pētījums par sensoru izmantošanu plaušu mākslīgajā ventilācijas iekārtā tiek veikts Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta “Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem” ietvaros, Projekta Nr. VPP-COVID-2020/1-0023.

2020. gada 17. decembrī

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada nogalē

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.
Projektā 2020. gada pēdējā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts sestais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Sākoties atkārtotam Covid-19 vilnim, sanāksmes notikušas pilnībā attālināti. Valstī izsludinātā ārkārtas situācija pētījumu īstenošanu kopumā nav būtiski ietekmējusi.
SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana. 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

2020. gada 16. decembrī

Starptautiski par daudzsološu novērtēta sensoru tehnoloģija, kuras pirmie klīniskie izvērtējumi paredzēti Rīgā

Starptautiski nozīmīga (IF7.3) Amerikas Ķīmijas biedrības žurnāla ACS SENSORS speciālizdevumā izdevuma redkolēģija izvēlējusi 30 sensoru tehnoloģijas, vadoties pēc to oriģinalitātes un potenciālās ietekmes uz nozares turpmāko attīstību. Šīs tehnoloģijas demonstrē svarīgākos sasniegumus sensoru jutības, specifiskuma, ticamības jomās.

Viena no tehnoloģijām, kas uzsvērta arī redaktora ievadrakstā – spektroskopijas un metāla oksīda sensoru nolasījumu kombinēšana, ko izvēlētajā rakstā aprakstījuši  Boris Mizaikoff (Ulme, Vācija) grupas kolēģi. Tehnoloģija izstrādāta H2020 projekta VOGAS ietvaros, kura klīnisko darbu starptautiskā mērogā koordinē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI).

Sagaidāms, ka rakstā aprakstītās tehnoloģijas pirmās izgatavotās prototipu vienības tūlīt pēc sākotnējā tehniskā izvērtējuma nobeigšanas tiks saņemtas Rīgā atkārtojamības analīzei un pirmajiem klīniskajiem izvērtējumiem; tiek plānots, ka pirmie klīniskie izvērtējumi jau nākamā gada pirmajos mēnešos tiks uzsākti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Ķirurģiskās onkoloģijas klīnikā.

Par VOGAS projekta realizēšanu noslēgts sadarbības līgums Latvijas Universitātes un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas starpā.

Saite uz rakstu 1.

Saite uz rakstu 2. 

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2020. gada 14. decembrī

🎄🎅🎄🎅LU KPMI sadarbības partneri no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras sveic Ziemassvētkos

Tuvojoties 2020. gadam, Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (IARC) personāls un direktors novēl visiem saviem sadarbības partneriem un draugiem mierīgu un patīkamu svētku sezonu. Cerot uz drīzu redzēšanos, lai turpinātu darbu pie vēža profilakses pētījumiem, lai palīdzētu radīt pasauli, kurā mazāk cilvēku saslimst ar vēzi.

Apsveikuma video iespējams apskatīt ŠEIT

Apskatīt attēlu

2020. gada 7. decembrī

ESDO praktikantu stipendijas 2021. gadā

Jau 8. gadu pēc kārtas Eiropas Gremošanas onkoloģijas biedrība (ESDO) piedāvā praktikantu stipendijas 2021. gadā, atbalstot gremošanas onkoloģijas praktikantus, lai vismaz 2 nedēļas pavadītu ESDO (European Society of Digestive Oncology) sertificētā mācību centrā. Stipendijas rada unikālu iespēju jaunajiem gastroenterologiem, medicīnas onkologiem, vispārējiem ķirurgiem (GI fokuss) un radiācijas onkologiem paplašināt savu pieredzi GI vēža starpdisciplinārā ārstēšanā lieliskā vidē ar visām izveidotajām specialitātēm (ķirurģija, medicīniskā onkoloģija, gastroenteroloģija, patoloģija, radioloģija, staru terapija). 
Stipendijas ir konkurētspējīgas, un pretendentiem nepieciešams viņu pašu nodaļas vadītāja atbalsts. Stipendijas ir EUR 1000 vienam apbalvotajam.

Pieteikšanās 2021. gadam ir atvērta!

Aicinām sekot šādiem norādījumiem:

ESDO veicina apmācības klātienē mūsu izvēlētajos centros atbilstoši attiecīgajiem COVID noteikumiem.
Lēmums par iespējamiem datumiem paliek katras valsts individuālo pārstāvju ziņā.
Atlases process sāksies pēc pieteikšanās termiņa beigām, nodrošinot vienādas iespējas visiem pretendentiem.

Paziņojumi tiks izsūtīti līdz janvāra beigām.

Vairāk informācijas ESDO mājas lapā

Apskatīt foto

2020. gada 1. decembrī

Noslēdzies projekts “Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte”

Ir veiksmīgi noslēdzies projekts “Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte,” LZP reģ.numurus lzp-2018/2-0228, projekta vadītāja mūsu institūta vadošā pētniece dr.med. Ilze Kikuste. 
Projekta pētījuma mērķis bija radīt jaunas zināšanas par gaistošo organisko savienojumu (GOS) izcelsmi, mehānismiem un to izmantošanu, kuņģa vēža skrīningam, nosakot GOS izelpā. 
Projekta laikā tika nopublicētas piecas publikācijas starptautiski citējamos izvedumos, kā arī projekta rezultāti tika prezentēti vairākas starptautiskajās konferencēs. 
Paldies projekta komandai par ieguldīto darbu!

  Apskatīt attēlu

* Projekts "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte" tiek finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr.lzp-2018/2-0228

2020. gada 27. novembrī

Esiet atbildīgi par savu veselību - nākotne ir jūsu rokās! Projekta PERSIST aktualitātes

Onkoloģija ir uz pierādījumiem balstīta specialitāte, un dati par vēzi ir būtiski ārstēšanas plānošanā. Tomēr, pieaugot precīzās medicīnas iespējām, šie lēmumi, visticamāk, kļūs sarežģītāki. PERSIST projekta mērķis ir parādīt lielo datu tehnoloģiju potenciālu, lai veiktu būtiskas izmaiņas aprūpes sniegšanā pacientiem pēc vēža ārstēšanas.
PERSIST konsorcija partneri turpina darbu, izstrādājot uz pacientiem orientētu SurvivorShip aprūpes plānu, kas atbalsta medicīnisku lēmumu pieņemšanu un uzlabo aprūpi pēc vēža ārstēšanas.
PERSIST varēs īpaši palīdzēt veselības aprūpes dienestiem, piemēram, iegūstot datus par pacienta ziņotajiem rezultātiem, pacientu apmierinātības rādītājiem, augsta riska pacientu identificēšanai un atbilstošas ārstēšanas nodrošināšanai, kā arī atbalstot cilvēkus, kuriem ir augsts slimības atkārtošanās risks.


Par PERSIST projekta darbu pie galvenajām tehnoloģiskajām un organizatoriskajām problēmām vairāk lasiet  ŠEIT

Ar jaunumiem no PERSIST projekta partneriem ir iespējams iepazīties ŠEIT un ŠEIT .

Ar īsiem videoklipiem, kuros projekta partneri runā par iesaistīšanos projektā - PERSIST H2020 un par to, kā viņi palīdz projekta partneriem, ir iespējamies iepazīties ŠEIT

PERSIST projekta jaunumiem iespējams sekot līdzi arī: 
TWITTER.COM 
FACEBOOK 
LINKEDIN
PERSIST projekta mājas lapā.

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 24. novembrī

Aicina uz semināru par Manuskriptu sagatavošanu publikācijai zinātniskajā izdevumā

Atgādinam, ka šonedēļ notiks Doktorantūras skolas “Translācijas izpētē medicīnā” seminārs: Manuskriptu sagatavošana publikācijai zinātniskajā izdevumā III

Semināru vadīs Doktorantūras skolas priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asoc. prof. Ilva Daugule. 

Seminārs notiks neklātienē, Google vietnē. 

Šoreiz uz semināru nav jāpiesakās, links uz pasākumu pieejams jau tagad:

meet.google.com/psf-ijhv-emz

Seminārs notiks 27.11. plkst.15.00.-16.30

https://www.facebook.com/events/1214088392294320

2020. gada 23. novembrī

LU KPMI pētnieces rakstā analizē attiecību un ētikas lomas, kļūstot par biobanku donoriem

Balstoties uz Latvijas Zinātnes Padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros veiktajām intervijām LU KPMI pētnieces Signe Mežinska, Ilze Mileiko un Jekaterina Kalēja žurnālā PLOS ONE ir publicējušas rakstu "Kļūt par biobanku donoru un būt par to: attiecību un ētikas loma".

Pētniecības biobankas ir cilvēka bioloģisko paraugu (piemēram, asins, audu, urīna, izelpotā gaisa paraugi) un ar tiem saistīto datu kolekcijas. Biobankas ir nepieciešamas, lai veiktu sabiedrības veselībai, slimību diagnostikai un ārstēšanai nozīmīgus pētījumus. Tomēr biobanku darbība rada arī daudzus ētiskus jautājumus par to, kā iegūt katra bioloģisko paraugu ziedotāja informēto piekrišanu, kādiem pētījumiem izsniegt paraugus no biobankas, kā informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem utt. Ir svarīgi arī veicināt sabiedrības uzticēšanos biobankām un biobanku uzticamību.

Raksta mērķis ir analizēt, kāda loma lēmumu pieņemšanā un bioloģisko paraugu ziedošanas procesā biobankai ir biobanku donoru radiem un draugiem, un kādas ētikas problēmas rodas šajā kontekstā. Rakstā ir analizētas 40 daļēji strukturētas intervijas ar biobanku donoriem un pētniekiem. Rezultāti liecina, ka radniecībai vai cita veida tuvām attiecībām ir nozīmīga loma donoru motivācijā iesaistīties biobankā, riska un ieguvumu novērtējumā un lēmumos par individuālu pētījuma rezultātu saņemšanu. Intervijās tika minēti ētikas jautājumi saistībā ar informācijas sniegšanu par radinieku veselību biobankai un informēšanu par tādiem individuāliem pētījumu rezultātiem, kas var ietekmēt donora radiniekus. Rakstā secināts, ka trūkst informācijas un vadlīnijas par to, kādu informāciju par radiniekiem donori var sniegt biobankai bez šo radinieku informētās piekrišanas un kad radinieki paši kļūst par pētījuma dalībniekiem, jo īpaši saistībā ar ES Vispārējās datu aizsardzības regulas ieviešanu. Pētnieki Latvijā un ES saskaras arī ar ētikas dilemmām saistībā ar donora radinieku informēšanu par individuāliem pētījumu rezultātiem, bet donoriem ir nepieciešama plašāka informācija piekrišanas procesā par pētījumu rezultātu iespējamo nozīmi radiniekiem.

Rakstu iespējams apskatīt ŠEIT

Apskatīt attēlu 
Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 20. novembrī

Pagājusi Eiropas Biobanku nedēļa 2020

No 17. līdz 20. novembrim virtuālā formātā pirmo reizi notika Eiropas Biobanku nedēļa (EBW) 2020. Lielākā biobanku konference Eiropā šogad bija pilnībā digitalizēta! Konference ir ESBB (Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas biobanku biedrība) un BBMRI-ERIC (Eiropas biobanku izpētes infrastruktūra) kopīgs darbs. 

Šī gada pasākums tika pilnībā publicēts tiešsaistē, radot jaunas iespējas apmeklēt sesijas un pilnībā izbaudīt visus runātāju un ekspertu grupas izcilos zinātniskos ieskatus. Tajā pašā laikā tas turpina ļaut biobanku profesionāļiem apspriesties, iesaistīties, dalīties zināšanās un paraugpraksē, kā tradicionālajā EBW izdevumā.

Pasākumu kopumā apmeklēja 675 apmeklētājiem un sponsori! Tajā skaitā arī LU KPMI pētnieki. 

Visas pirmās digitālās EBW sesijas ir pieejamas tiešsaistē līdz 3 mēnešiem pēc konferences: europebiobankweek.eu.

Nākamā gada konferences # EBW21 formāts un datumi tiks paziņoti tuvākajā laikā, aktuālajai informācijai sekojiet līdzi ŠEIT

Apskatīt attēlu

2020. gada 16. novembrī

Aicina iesniegt tēzes Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei

Aicinām ar savu klātbūtni pagodināt un iesniegt tēzes dalībai Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē, kas Latvijas Universitātes 79. zinātniskās konferences ietvarā norisināsies 2021. gada 23.-24. aprīlī. Tēzes tiks pieņemtas visās veselības zinātņu nozarēs, t.sk. farmācijā.

Gan pieredzējuši, gan jaunie pētnieki tēzes var iesniegt līdz 2021. gada līdz 10. janvārim. Tēžu noformēšanas prasības pieejamas tiešsaistē, kā arī pievienotas šim ielūgumam. Dalība konferencē noris bez maksas. Dalībnieki saņems sertifikātus ar tālākizglītības punktiem.

Pasākuma norises plānotas attālināti un klātienē: LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā.

Aicinām šo ielūgumu pārsūtīt arī citiem iespējami ieinteresētiem kolēģiem, pētniekiem, nozares praktiķiem, doktorantiem, rezidentiem un studentiem.

Saziņai: medconference@lu.lv

Aktualitātēm saistībā ar konferenci iespējams sekot arī Facebook.

Apskatīt attēlu

2020. gada 12. novembrī

Eiropas vēža samits 2020

18. - 19. novembrī notiks Eiropas vēža samits, kura sauklis šogad ir "Strādājot kopā pret vēzi: šķēršļu nojaukšana un cilvēku glābšana".

Šī gada Eiropas vēža samita programma ir vērsta uz vissvarīgākajām vēža tēmām plaša mēroga diskusijai - tikai dažas nedēļas pirms Eiropas vēža plāna ieviešanas tiks paziņots decembra sākumā. Kopā pulcēsies vadošie onkoloģijas eksperti, pacientu aizstāvji, politiķi un politikas veidotāji, lai pārrunātu galvenos vēža politiku ietekmējošos jautājumus, kas ir izdevīgi vēža slimniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un visiem cilvēkiem visā Eiropā.

Virtuālais Eiropas vēža samits 2020. gadā būs rosīgs pasākums, kas ļaus mijiedarboties un veidot tīklus starp delegātiem un runātājiem (kā arī savā starpā!). 

Aicinām reģistrēties ikvienam interesentam, kurš apmeklē Eiropas vēža samitu 2020 - ŠEIT

Vairāk informācijas par samitu -  ŠEIT

Apskatīt attēlu

2020. gada 5. novembrī

Notikusi PVO klīniskā pētījuma “Solidarity” iniciācijas vizīte Latvijā

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) 3.novembrī notikusi Pasaules Veselības organizācijas (PVO) “Solidarity” starptautiskā pētījuma iniciācijas vizīte. Tajā piedalījās vadošie pētnieki - Toksikoloģijas un sepses klīnikas vadītājs Dr. Oļegs Šuba un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infektologs, hepatologs Dr. Pauls Aldiņš, kā arī RAKUS anestezioloģe, reanimatoloģe Dr. Agija Svare un Zāļu Valsts Aģentūras Klīnisko pētījumu nodaļas vecākā eksperte Krista Holsta. 

Vizītes laikā pētnieki saņēmuši detalizētas instrukcijas par pacientu iesaisti klīniskajā pētījumā, atbilstoši pētījuma protokola prasībām, pētāmo medikamentu lietošanu un blakņu ziņošanu.

“Solidarity” ir starptautisks klīniskais pētījums, kurā meklē efektīvāko Covid-19 ārstēšanas stratēģiju. PVO vadītajā pētījumā līdz šim iekļauti jau 12 000 cilvēku 500 dažādās slimnīcās 30 valstīs. Pētījumā novērtē dažādu medikamentu ietekmi uz trīs būtiskiem Covid-19 pacientu ārstēšanas aspektiem – mirstību, mākslīgās plaušu ventilācijas nepieciešamību un uzturēšanās ilgumu slimnīcā. Pētījums ir adaptīvs, jo jaunu pierādījumu gadījumā tam pievieno medikamentus, kuru ietekmi pārbauda.

Šajā pētījumā kā sadarbības partneris piedalās arī LU Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūts.


        

Attēla autors: NIAID

* “Solidarity” klīniskais pētījums tiek veikts Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta “Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem” ietvaros, Projekta Nr. VPP-COVID-2020/1-0023

2020. gada 4. novembrī

GISTAR pētījuma Jēkabpils reģionālais centrs noslēdz savu darbību

Savu darbību ir noslēdzis GISTAR pētījuma Jēkabpils reģionālais centrs. Kopumā šajā centrā laika posmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2020. gada 30. oktobrim tika iekļauti 1 386 respondenti. Pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule pateicās Jēkabpils pētījumu centra darbiniecēm par paveikto darbu, kā arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārstāvjiem par atbalstu pētījuma realizācijā. 

Latvijā GISTAR pētījums tika uzsākts jau 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele, Madona un Rēzekne. 

Ar lepnumu varam arī atzīmēt, ka kopš pētījuma uzsākšanas 2013.gadā, uz šī gada oktobra beigām GISTAR pētījumā ir iekļauti jau 9 702 respondenti.

GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās un jau šobrīd notiek aktīvs darbs pie nākamā pētījumu centra organizācijas Kuldīgā, kas savu darbību uzsāks nākamā gada sākumā. 
Apskatīt attēlu   

* GISTAR pētījums tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2020. gada 30. oktobrī

Notiek StoP projekta ikgadējā konference

Šodien tiešsaistes formā notiek Līdzekļu apvienošanas cīņai ar kuņģa vēzi (StoP) projekta ikgadējā konference. 

Līdzekļu apvienošanas cīņai ar kuņģa vēzi (StoP) projekts ir kuņģa vēža epidemioloģisko pētījumu konsorcijs.

Projekts sākās 2012. gada jūlijā, pamatojoties uz 10 pētījumu pamatgrupu. Pēdējo gadu laikā projektam pievienojās vairāki pētnieki, un konsorcijs tagad apvieno vairāk nekā 30 pētījumus no dažādām pasaules teritorijām.

StoP projekta galvenais mērķis ir izpētīt vairāku dzīvesveida un ģenētisko faktoru lomu kuņģa vēža etioloģijā, izmantojot individuālu datu apkopotas analīzes pēc sākotnējo datu kopu centrālas apkopošanas un apstiprināšanas.

StoP projekta kopīgā datubāze V. 3.0 tika izveidota 2019. gadā, ietverot 33 pētījumus, un apvienojot kopumā 12 753 gadījumus un 30 682 kontroles.

Vairāk informācijas par StoP projektu - ŠEIT

Apskatīt attēlu

2020. gada 29. oktobrī

Seminārā runā par biobanku pārvaldības ētiskajiem un sociālajiem aspektiem Baltijas valstīs

Šodien notiek starptautisks tiešsaistes seminārs “Pētniecības biobanku ētiski un sociāli atbildīga pārvaldība Baltijas valstīs”. Seminārs notiek angļu valodā. Seminārā tā dalībnieki apmainās ar pieredzi un diskutē par biobanku pārvaldības ētiskajiem un sociālajiem aspektiem Baltijas valstīs, kā arī iepazīstas ar projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projektu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Semināru vada asociētā profesore, LU KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska. 

Semināra programmu iespējams apskatīt ŠEIT.  

Apskatīt attēlu

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 28. oktobrī

Labas Zinātnes Vēstniecība – jauna vietne starptautiskai zinātnieku sadarbībai pētniecības ētikas un godprātīguma jomā

Šodien tiek atklāta jauna zinātnieku sadarbības platforma pētniecības ētikas un godprātīguma jomā Labas Zinātnes Vēstniecība (The Embassy of Good Science). 2019. gada jūnijā divu Horizon 2020 projektu konsorciji apņēmās izveidot šādu centrālu vietni atbildīgas un godprātīgas zinātniskās darbības nodrošināšanai, kuru šobrīd kā daudzsološu iniciatīvu ir atzinusi arī  Nature. H2020 projekta VIRT2UE ietvaros Labas Zinātnes Vēstniecības izveidē ir piedalījies arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

Līdz šim wiki funkcionalitāte galvenokārt ir tikusi izmantota, lai veidotu pasaules lielāko tiešsaistes enciklopēdiju. Labas Zinātnes Vēstniecība izmanto Vikipēdijas pieredzi un atvērto mentalitāti, pievienojot jaunas funkcijas, lai palīdzētu zinātnieku kopienai radīt zināšanas un izpratni par labu zinātnisko praksi. Šīs zināšanas ir brīvi pieejamas ikvienam. Ar šādu atvērtību vietnes izveidotāji cer veicināt sabiedrības uzticēšanos zinātnei. Covid-19 krīze ir parādījusi, cik kaitīga uzticamu augstas kvalitātes zināšanu radīšanai un sabiedrībai kopumā var būt “ātrā zinātne”. Labas Zinātnes Vēstniecības mērķis ir padarīt dzirdamas to zinātnieku balsis, kuri cenšas risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas ar uzticamiem pētījumiem un jauninājumiem.

Šajā vietnē pieredzējuši zinātnieki varēs rādīt piemēru, daloties ar zināšanām un viedokļiem par tēmām, kas viņus interesē vai satrauc pētniecības ētikas jomā. Pasniedzējiem būs iespēja veidot mācību programmas par pētniecības ētiku un godprātīgumu zinātnē, ko varēt izmantot klātienes vai tiešsaistes studijās. Doktoranti varēs uzdot jautājumus par sarežģītām situācijām un meklēt palīdzību anonīmi. Šajā vietnē nebūs iespējas izmantot sociālās saites, iesaistīt biznesa intereses un uzmanību nenovērsīs reklāmas. Labas Zinātnes Vēstniecība paļausies tikai uz pētnieku motivāciju un apņēmību veicināt labu zinātnisko praksi. 

Apskatīt foto 

Labas Zinātnes Vēstniecība ir izstrādāta EnTIRE un VIRT2UE projektu ietvaros sadarbībā ar 13 augstskolām un 2 uzņēmumiem. EnTIRE un VIRT2UE projekti ir saņēmuši finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” (līgumu nr. N 741782 un N 787580)

2020. gada 26. oktobrī

GISTAR pētījums no jaunā gada - Kuldīgā

Nākošā gada sākumā gremošanas slimību profilakses pētījums GISTAR savu darbību uzsāks Kuldīgas reģionālajā slimnīcā.

Skrundas televīzija gaidot šo notikumu ir izveidojusi sižetu, kurā tiek stāstīts par pētījumu kā tādu, kā arī par jaunā pētījumu centra atklāšanu. 

Sižetā pētījuma zinātniskais vadītājs Mārcis Leja stāsta, ka piedaloties GISTAR pētījumā ne viens vien dalībnieks ir izglābis sev dzīvību, atklājot ļaundabīgo saslimšanu savlaicīgi. 
Profesors Leja atzīmē, ka ik gadu kuņģa vēzis Latvijā tiek konstatēts 600 iedzīvotājiem, savukārt zarnu - 1 100. Taču diemžēl pārsvarā diagnostika ir stipri novēlota. Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju, un GISTAR pētījumu centrā pārbaudīt savu veselību savlaicīgi. 

Pētījuma realizēšanā ļoti svarīgs ir arī pašvaldību atbalsts. Un šobrīd ir rasti līdzekļi pētniecības centra izveidei Kuldīgas slimnīcā. 
Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds stāsta, ka slimnīca projekta realilzācijai sniegs telpas, kā arī šobrīd tiek aktīvi meklēti vietējie speciālisti projekta īstenošanai. 

Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā, Rēzeknē un Jēkabpilī un pētījumā jau ir iesaistīti gandrīz 10 000 respondenti. 

Šobrīd pētījums Kuldīgā tiek plānots uz 1,5 gadu līdz 2022.gada vidum, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.

TV sižetu ir iespējams apskatīt ŠEIT

 

* GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 22. oktobrī

Jaunākajā podkāsta "Sargiet galvas!" sērijā viesojas Mārcis Leja, lai stāstītu par vēža ārstēšanu

Oktobra sērijā pie raidījuma vadītājiem viesojas LU KPMI direktors Mārcis Leja, kurš ir viens no Latvijas vadošajiem vēža pētniekiem. Vēzis ir otrs galvenais nāves cēlonis visā pasaulē uzreiz pēc sirds un asinsvadu slimībām, bet Eiropas Savienība cīņu pret vēzi pasludinājusi par vienu no savām galvenajām prioritātēm veselības jomā. Kā ar to sokas Latvijā? Vai pūšļotāji un homeopātija var palīdzēt cīņā pret vēzi? Kāpēc mums vajadzētu domāt par vēzi kā hronisku slimību? Vai drīzumā saslimšanu ar vēzi varēs diagnosticēt pēc izelpas, un mūs ārstēs nanoroboti? Vai saslimšanu ar vēzi nosaka gēni vai tomēr dzīvesveids un vide? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes raidījumā. 

Satori" veidotajā podkāstā "Sargiet galvas!" ar Latvijas zinātniekiem sarunājas politologs un Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, kā arī zinātnes popularizētājs Vents Zvaigzne. 

Raidījumu iespējams noklausīties ŠEIT.

Apskatīt attēlu

2020. gada 21. oktobrī

Raidījumā "Dr. Apinis" viesojas Mārcis Leja

19. oktobra raidījumā pie dr. Apiņa viesojās mūsu institūta direktors, profesors Mārcis Leja. 
Raidījuma tēma "Valsts apmaksātais taisnās zarnas vēža skrīnings".
M.Leja raidījumā sniedza ieskatu, kāpēc cilvēki nevēlas izmantot resnās zarnas vēža skrīninga sistēmu. 

Raidījumā piedalījās arī:
Dins Šmits, veselības uzņēmumu grupas Repharm padomes loceklis
Anija Pelūde, žurnāla "Ievas Veselība" galvenā redaktore
Baiba Putniņa, proktoloģe

Raidījuma ierakstu iespējams apskatīt:
1. daļa
2. daļa

Apskatīt attēlu

Attēls: Ekrānšāviņš no raidījuma

2020. gada 13. oktobrī

Aicina apmeklēt semināru par biobanku pārvaldības ētiskajiem un sociālajiem aspektiem Baltijas valstīs

Aicinām ekspertus un pētniecības biobanku pārstāvjus apmeklēt starptautisku tiešsaistes semināru “Pētniecības biobanku ētiski un sociāli atbildīga pārvaldība Baltijas valstīs”, kas notiks 2020. gada 29. oktobrī. Seminārs notiks angļu valodā. Semināra mērķis ir apmainīties ar pieredzi un diskutēt par biobanku pārvaldības ētiskajiem un sociālajiem aspektiem Baltijas valstīs, kā arī iepazīstināt ar projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projektu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Dalībnieki ir aicināti līdz 2020. gada 27. oktobrim reģistrēties semināram, sūtot e-pastu uz madara.kalberga@lu.lv.

Dalība seminārā ir bez maksas, reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīts zoom links dalībai seminārā.

Semināra programmu iespējams apskatīt ŠEIT.  

Apskatīt attēlu

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 12. oktobrī

Ar diskusiju par biobankām piedalamies festivālā Icebreakers'20 

Piektdien, 9.oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Zinātņu mājā virtuālā formātā norisinājās studentu biznesa iespēju festivāls Icebreakers'20.

Studentu un jauno profesionāļu biznesa iespēju festivāls „Icebreakers” ir pulcēšanās vieta studentiem un jaunajiem profesionāļiem, kur no augstskolu pētniekiem, zinātniekiem un inovatīvi domājošiem uzņēmējiem uzzināt jaunāko par inovatīvām biznesa iespējām, kā arī iegūt aktuālo informāciju par dažādām nozarēm. 

Šī gada festivāla virstēma bija “Jaunā realitāte”, akcentējot mainīgo un neprognozējamo vidi, kurā iespējas varēja atrast ikviens.

Arī mūsu institūta pārstāvji piedalījās šajā festivālā ar diskusiju “Biobankas un lielie dati” (Biobanking and Big Data).
Sarunā tika diskutēts par to, kas ir biobankas, kādi dati tur tiek uzglabāti. Lielo datu veidošanu, glabāšanu, HPC programmu un bioinformātiku. Kā arī tika apspriestas studentu iespējas piedalīties zinātniskos pētījumos, iesaistīties institūta darbībā un kur viņi var griezties, ja ir tāda interese. 

Diskusijā piedalījās:
Elīza Avotiņa (moderators, LU KPMI) 
Prof. Mārcis Leja (LU KPMI)
Lauris Cikovskis (RTU) 
Baiba Vilme (RSU) 

Vairāk informācijas par festivālu ŠEIT.

Apskatīt attēlu Apskatīt attēlu Apskatīt attēlu

Foto: Toms Grīnbergs, LU

2020. gada 11. oktobrī

Norisinās starptautisks kongress United European Gastroenterology Week Virtual 2020 

11. oktobrī virtuālajā Apvienotajā Eiropas gastroenteroloģijas nedēļā tika prezentēti Eiropas Helikobaktērijas reģistra dati, tostarp par terapijas efektivitātes tendencēm Eiropā 2013.-2020. gadu periodā. Minētā prezentācija saņēmusi Labākā abstrakta balvu. Reģistrā absolūti lielākā Latvijas pacientu daļa iekļauti Gremošanas centrā GASTRO (paldies Irēnai Šitikovai!), savukārt pētniecības atbalstu (tai skaitā datu bāzes) nodrošināja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

Vienu no kongresa sēdēm “H. pylori: kāda ir labākā ārstēšana 2020.gadā” vadīja LU KPMI direktors Mārcis Leja. 

Ar online stenda referātiem piedalījās LU KPMI jaunie pētnieki.

  • Doktorante Linda Mežmale prezentēja stenda referātu par tēmu “Kuņģa sulas izdalīto gaistošo organisko savienojumu analīze” un ieguva apbalvojumu UEG National Scholarship Award 2020. Katru gadu šo apbalvojumu saņem daudzsološi, jauni pētnieki līdz 35 gadiem, kuru tēzes tiek novērtētas ar augstāko vērtējumu. 

L. Mežmales Stenda referātā tika ziņots KPMI projekta “VOGAS” un "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte" pētījumu rezultāti. 

Informācija pieejama:  https://ueg.eu/opportunities/congress-opportunities/national-scholarship-awards


  •  Ar divām prezentācijām konferencē piedalījās LU KPMI zinātniskajā darbā iesaistītā jaunā pētniece Danute Ražuka-Ebela.

D. Ražukas-Ebelas darba mērķis bija izpētīt, kādi sociodemogrāfiskie, dzīvesveida un uztura faktori varētu būt saistīti ar kuņģa atrofiju, kas identificēta seroloģiski, nosakot pepsinogēnu līmeni asinīs. No tā izriet otra darba mērķis - kuri no šiem faktoriem varētu palielināt iespēju, ka kuņģa atrofiju neizdodas atklāt seroloģiski un tā tiek "palaista garām."
D. Ražukas-Ebelas prezentācijās tika atspoguļoti LU KPMI lielākā pētījuma - GISTAR dati. 

Apskatīt attēluApskatīt attēlu

Attēlā: datus prezentē Olga Nyssen (Spānija)

* GISTAR pētījums tiek finansēts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

* VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 
* Projekts "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte" tiek finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr.lzp-2018/2-0228

2020. gada 8. oktobrī

Žurnāla "Cancers" 2020 jauno pētnieku balvas (2000 CHF)

Žurnāla “Cancers 2020” jauno pētnieku balvas  tiks piešķirtas diviem jaunajiem pētniekiekm, atzīstot viņu izcilību onkoloģijas jomā. Visas nominācijas vērtēs žurijas komisija. 
Nominācijas uz šo balvu būs atvērtas līdz 2020. gada 31. decembrim.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Žurnāla "Cancers" 2020 izcilākā recenzenta balva (1000 CHF)

Atzīstot Žurnāla "Cancers" recenzentu smago darbu, žurnāls velta apbalvojumu diviem recenzentiem par viņu apņemšanos, profesionalitāti un savlaicīgumu, recenzējot manuskriptus Žurnālā "Cancers". 
Uzvarētājiem būs tiesības 2021. gadā bez maksas publicēt vienu darbu.

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 5. oktobrī

Japānas zinātniskajā izdevumā publicē pārskatu par GISTAR pētījumu

Sertificētās NPO Japānas kuņģa vēža prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētījumu organizācijas jaunākajā izdevumā "Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot riska stratifikācijas testu (ABC skrīnings) ~ kuņģa vēža prognozēšanai, profilaksei, diagnostikai un terapijai ~" ir publicēts pārskata raksts par GISTAR pētījumu - "Ziņojums par kuņģa vēža profilakses RCT pētījumu, paredzot atrofisku gastrītu; GISTAR pētījumu vada PVO".

Izdevumā katra raksta beigās ir kopsavilkums angļu valodā un atsauces, kas parāda jaunākos rezultātus un noderīgas zināšanas par jauno Japānas-kuņģa vēža skrīninga metodi, izmantojot kombinēto testu seruma anti-H-pylori IgG antivielu un seruma pepsinogēna līmenim, rakstu autori ir dažādi japāņu eksperti kuņģa vēža izpētes jomā.

Raksta apkopojumu ir iespējams apskatīt ŠEIT

- Publicēšanas mēnesis un gads: 2019. gada decembris
- Izdevējs: Nanzando Co., Ltd.
- Izdošanas vieta: Tokija

Apskatīt attēlu

* GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 29. septembrī

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs aicina iesniegt projektu pieteikumus 2021. gada projektu konkursam

Projektu konkursā uz atbalstu var pretendēt Baltijas valstu augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras plāno īstenot projektus sadarbībā ar Vācijas partneri.

Konkursa pirmā pieteikumu iesniegšanas kārta noslēdzas š.g. 15. oktobrī (projektu īstenošanas laiks no 01.02.2021. līdz 31.10.2021.).

Projektu konkursa īsu aprakstu iespējams apskatīt ŠEIT

Plašāka informācija par projektu konkursu, vadlīnijas un iesniedzamo dokumentu veidlapas ir pieejamas Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja mājaslapā: www.hochschulkontor.lv/projekti/

Konkursa plakāts

2020. gada 28. septembrī

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada trešajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.
Projektā 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau piektais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Mazinot iespēju inficēties ar Covid-19, sanāksmes lielākoties notikušas pilnībā vai daļēji attālināti. Covid-19 radītie sarežģījumi atsevišķos gadījumos ir ietekmējuši pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.
Īstenoto pētījumu aktualitātes:
•    SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un tiek turpināta otrās aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” īstenošana.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

2020. gada 26. septembrī

Žurnālā Helicobacter publicē KPMI pētnieku rakstu

Žurnālā Helicobacter tiek publicēts raksts "Būtisku atšķirību trūkums starp Helicobacter pylori inficēto personu kuņģa-zarnu trakta mikrobu populācijas struktūru pirms un divus gadus pēc viena izskaušanas gadījuma" ("Lack of significant differences between gastrointestinal tract microbial population structure of Helicobacter pylori infected subjects before and two years after a single eradication event").

Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm 80% Latvijas iedzīvotāju ir inficēti ar Helicobacter pylori, tādējādi palielinās viņu uzņēmība pret daudzām kuņģa un zarnu trakta slimībām. 1. rindas H. pylori izskaušanas terapija ietver ārstēšanu ar klaritromicīnu kombinācijā ar amoksicilīnu vai metronidazolu un protonu sūkņa inhibitoru. Tomēr potenciālās nevēlamās sekas, ko šāda terapija izraisa mikrobiomam, nav pietiekami pētītas.

Šī pētījuma mērķis bija novērtēt H. pylori izskaušanas ilgtermiņa ietekmi uz cilvēka kuņģa-zarnu trakta mikrobiomu.

Pētījumā tiek secināts, ka starp indivīdiem pirms un pēc izskaušanas terapijas pastāv nelielas globālas atšķirības kopienas līmenī; tomēr mikrobiomu struktūra ir vairāk saistīta ar specifiskiem parametriem, nevis pašu izskaušanas terapiju.

Rakstu ir iespējams apskatīt ŠEIT.

Apskatīt foto 

Pētījums tiek finansēts ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/272 “H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos" ietvaros

2020. gada 25. septembrī

Aicina uz Doktorantūras skolas “Translācijas izpētē medicīnā” semināru: PĒTĪJUMU PLĀNOŠANA UN PROJEKTU SAGATAVOŠANA: SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Semināru vadīs – Dr.med., prof. Mārcis Leja
 
Seminārs notiks neklātienē - Micsoroft teams vietnē!
Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu par dalību seminārā uz skolas e-pastu: doktoranturas.skola@gmail.com vai arī atsūtot vēstuli Facebook lapā.
 
Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzaicinājuma linku uz semināru.
 
Seminārs notiks 02.10. plkst.15.00.-16.30.

2020. gada 24. septembrī

Notiek projekta ,,Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam” progresa novērtējums

Lai izvērtētu līdz šim paveikto projektā ,,Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam” un iezīmētu turpmāk veicamos darbus, šī gada 23.septembrī uz kopīgu sanāksmi bija pulcējusies projekta komanda no LU KPMI un projekta uzraudzītāji no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA).

Sanāksmē projekta zinātniskais vadītājs, profesors Mārcis Leja prezentēja projekta aktivitātes, kuras līdz šim ir ieviestas projekta realizācijas gaitā, kā arī īsumā aprakstīja turpmāk veicamās darbības. 

Savukārt, speciālisti no LIAA deva vērtīgus padomus projekta tālākai veiksmīgākai realizācijai, kā arī atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto. 

Projekta galvenais mērķis ir portatīva nanosensoru ekspresanalizatora izstrāde kuņģa vēža skrīningam, lai noteiktu kuņģa vēzi un pirmsvēža stāvokļus, izmantojot tehnoloģiju, kas nosaka izelpas gaistošās organiskās vielas.

Projekts tika uzsākts jau 2018. gadā, un pa šo laiku ir sagatavoti ētikas pieteikumi, izstrādātas anketas, iepirktas divas jaunas izelpas elektroniskā deguna analizatora iekārtas, un vienai jau esošai iekārtai veikti ievērojami uzlabojumi, veikts prototipu instrumentu validācijas pētījums. 

Portatīvo ekspresanalizatoru ierīču validācijā tika iesaistīti Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes studenti un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti-rezidenti. 

Dalībnieku rekrutēšana projektā tika uzsākta 2020.gada jūlijā, un tajā pašā laikā tika uzsākta pacientu rekrutēšana GISTAR pētījuma centrā Jēkabpilī. Kopumā pētījumā paredzēts savākt datus no 200-300 pacientiem. Izstrādes stadijā esošais slimības elpas modelis paredzēts agrīnai kuņģa vēža vai augsta riska gļotādas izmaiņu diagnosticēšanai. Pacienti, kuriem tiks novērotas minētās izmaiņas pētījuma laikā, tiks aicināti veikt bezmaksas augšējo endoskopiju. 

Apskatīt foto

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros, projekta ID Nr. KC-PI-2017/75 "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam"

2020. gada 17. septembrī

Publicēts raksts par Helicobacter pylori izplatību pasaulē

Žurnāla Helicobacter jaunākajā izdevumā "The Year in Helicobacter" tiek publicēts pārskata raksts par Helicobacter pylori izplatību pasaulē - "Review: Epidemiology of Helicobacter pylori". Šajā rakstā ir apkopotas jaunākās ziņas par Helicobacter pylori epidemioloģiju un iespējamiem inficēšanas veidiem.

Raksta "Review: Epidemiology of Helicobacter pylori" pirmā autore ir mūsu institūta zinātniskā asistente Linda Mežmale, un tā tapšanā piedalījās LU KPMI darbinieki sadarbībā ar ārzemju kolēģiem.

Kopumā izdevumā "The Year in Helicobacter" tika apkopotas 32 publikācijas; papildus angļu valodas publikācijām, autori ir iekļāvuši oriģinālvalodas publikācijas no Latīņamerikas un Krievijas.

Links uz raksta abstraktu pieejams ŠEIT.

The Year in Helicobacter

2020. gada 14. septembrī

Aizritējis pirmais nopietnais virtuālais kongress gastroenteroloģijā - EHMSG 2020 

Reaģējot uz globālo COVID-19 pandēmiju Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress notika virtuāli kompaktā versijā, sestdien 2020. gada 12. septembrī.  

Vienu no kongresa sēdēm "Kuņģa vēzis - agrīna atklāšana un profilakse 2020. gadā" vadīja LU KPMI direktors Mārcis Leja.

Ar online prezentācijām piedalījās arī LU KPMI zinātnieki. 

Mūsu pētnieku grupas pārstāvji uzstājās ar 6 online ziņojumiem:

Linda Mežmale ar diviem ziņojumiem:
"Zelta nanodaļiņu un metāla oksīda sensoru pielietošana neinvazīvai kuņģa vēža noteikšanai"
"Kuņģa sulas izdalīto gaistošo organisko savienojumu identicifēšana".

Alise Lielause ar ziņojumu "Blakusparādību un efektivitātes salīdzinājums standarta trīskāršajai terapijai  ar klaritromicīnu un alternatīvajai lielu devu amoksicilīna / bismuta terapijai H.pylori izskaušanā".

Jeļizaveta Aleksejeva ar ziņojumu "H. pylori izplatība indivīdiem ar alerģiskām slimībām Latvijas populācijā".

Arta Deniņa ar ziņojumu "Glikozes un laktulozes izelpas testa rezultātu salīdzinājums tievās zarnas baktēriju aizaugšanas noteikšanai".

Tika prezentēts arī Pawel Mochalski ziņojums "In vitro gaistošo organisko savienojumu profilēšana, izdalot un patērējot kuņģa vēža šūnu līnijas CLS-145 un HGC-27".

Online ziņojumu veidā tika ziņoti KPMI lielākā pētījuma GISTAR, VOGAS, "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte" un citu institūtā notiekošo pētījumu rezultāti.

Apskatīt foto

Attēlā: LU KPMI zinātniskā asistente Linda Mežmale ar online prezentāciju

* VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 
* GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"
* Projekts "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte" tiek finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr.lzp-2018/2-0228

2020. gada 9. septembrī

Sveicam LU jaunuzņemtos doktorantus!

Apsveicam LU jaunuzņemtos doktorantus, kuru doktoru darbu tēmas ir saistāmas ar KPMI.

Andrejs Pčolkins

Darba tēma "Ķirurģisko komplikāciju profilakse kolorektālā vēža ķirurģujā, veicot mehānisko zarnu sagatavošanu kopā ar neuzsūcošām antibiotikām", vadītāji – M.Leja un A.Sīviņš, zinātnes nozare - Ķirurģija.

Ilze Enģele

Darba tēma "Radioloģisko biomarķieru identificēšana pielietojot kontrasta mamogrāfijas metodi pacientiem ar krūts vēzi", vadītāji – J.Eglītis un M.Leja, zinātnes nozare - Onkoloģija/hematoloģija.

Liene Sondore

Darba tēma "Latvijas riska grupas iedzīvotāju uztura paradumu atbilstība Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām un to saistība ar neinfekciju slimību risku", vadītāji D.Šantare un I.Daugule, zinātnes nozare - Sabiedrības veselība.

2020. gada 8. septembrī

Sveicam mūsu institūta darbiniekus jaunos amatos!

4.septembrī notikušajā ikgadējā darbinieku sapulcē, kas šogad pirmo reizi notika Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, darbinieki atskatījās uz padarīto un apsprieda gaidāmo jaunajā akadēmiskajā gadā.

Sapulcē tika pasniegtas atzinības un pateicības, kā arī sveikti darbinieki, kas stājušies jaunos amatos.

To starpā mūsu institūta vadošais pētnieks Dr.med. Sergejs Isajevs šogad kļuvis par profesoru.

Savukārt pēcdoktorantūras pētniecības projekta vadītājs PhD Manohar Prasad Bhandari ievēlēts KPMI vadošā pētnieka amatā. 

Apsveicam un lepojamies!

Apskatīt foto

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

2020. gada 7. septembrī

Aicina uz vebināru ES Veselības politikas platformā

Lielas valstu locekļu grupas, kas pārstāv gremošanas vēža pacientus, Eiropas jumta organizācija Digestive Cancers Europe (DiCE) aicina interesentus reģistrēties otrajam tiešsaistes vebināram:

"CRC (kolorektālā vēža) skrīninga finanses - Labāki ieguldījumi, lai glābtu vairāk dzīvības”
 
kurš ES Veselības politikas platformā notiks 7. oktobrī, pl. 10:00.

Šis ir otrais tīmekļa semināru cikls, kas ir daļa no Eiropas Veselības politikas platformas tematiskā tīkla: “Kolorektālā vēža skrīnings Eiropas Savienībā”, kuru vada Digestive Cancers Europe sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Pievienojieties un turpiniet palīdzēt veidot ES politiku, sniedzot ieguldījumu kopīgajā paziņojumā par kolorektālā vēža skrīningu ES.

Reģistrējieties tiešsaistes vebināram ŠEIT.

Vairāk informācijas: www.digestivecancers.eu 

Apskatīt foto

2020. gada 4. septembrī

Aicina piedalīties "Apvārsnis Eiropa" stratēģiskā plāna veidošanā

Aicinām izmantot iespēju un sekot Eiropas Komisijas aicinājumam paust savu viedokli par nākamās ietvarprogrammas “Apvārsnis Eiropa” (2021-2027) topošo stratēģisko plānu, piedaloties tiešsaistes aptaujā. Tās rezultāti tiks izmantoti, lai pabeigtu stratēģisko plānu un precizētu ietekmes loģiku, kas noteiks virzību turpmākajām ietvarprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darba programmām.

Aptauja pieejama EUSurvery portālā, iesniegšanas termiņš ir 18.septembris.

Aicinām būt aktīviem un izmantot šo iespēju!

Apskatīt foto

 

2020. gada 31. augustā

PERSIST projekts saņem Ētikas komitejas atļauju

Šī gada janvārī uzsāktajā PERSIST projektā ir noticis nozīmīgs pavērsiens – pētījums saņēmis Ētikas komitejas atļauju.
 
PERSIST projekts ir uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām.  Projekts tiek veikts Spānijas IKT tehnoloģiju centra Gradiant vadībā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un citiem partneriem no vairākām valstīm.
 
Projekta PERSIST partneru zināšanas tiks apvienotas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi pacientiem pēc vēža terapijas beigām.
 
PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošinās klīniskā pētījuma norisi.

  

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 27. augustā

Iesaistieties vēža uzveikšanā, jo vēzis skar mūs visus! Iedzīvotājus aicina izteikt savu viedokli!

Veselie cilvēki vēlas palikt veseli, pacienti un viņu ģimenes, kas cīnās ar vēzi, iegūst no labākas terapijas, vēzi pārslimojušie sagaida labāku dzīves kvalitāti pēc ārstēšanas, tāpat ir vajadzīgs labāks atbalsts aprūpētājiem. Veselība un labklājība rūp mums visiem.

Tavs viedoklis ir būtisks – izsaki to! Kas ir svarīgi tev? Kuras darbības tavuprāt ir būtiskākās cīņā ar vēzi? Tavas atsauksmes padome izmantos plāna pielāgošanā. Apvienosim spēkus, jo kopā vēzi uzveiksim labāk! 

Tāpēc ir paredzēti šādi pasākumi:

1) 28.augustā pievienojies Vēža misijas padomes organizētai sarunai vietnē Twitter #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU.

2) Iedzīvotāji savus priekšlikumus no 31. augusta līdz 4. septembrim varēs iesniegt tīmekļa vietnē 
https://getinvolvedinmissions.eu/conferences/cancer/f/113/

3) Sīkāka informācija par pasākumu Latvijā būs pieejama šeit: https://getinvolvedinmissions.eu/assemblies/cancerlv

Plašāku informāciju par Eiropas Komisijas Vēža misijas aktivitātēm lasiet ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 21. augustā

Šodien notiks publiska diskusija “Eiropas Vēža misijas rekomendāciju aktualitāte Latvijas vēža pacientiem”

Jau šodien, 21. augustā, plkst. 16.00 vēža pacienti un to apvienojošās organizācijas, ārsti, politiķi un citi interesenti piedalīsies diskusijā ar mērķi identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas Eiropas Vēža misijas padomes izstrādāto 13 rekomendāciju cīņai ar vēzi kontekstā. Diskusijā būs iespējams piedalīties attālināti, un tajā ar prezentāciju uzstāsies Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis, LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja. 

Pasākumu ar uzrunu atklās LU vadības pārstāvis, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks. Tam sekos Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvja un LU KPMI direktora, profesora Mārča Lejas prezentācija, kurā īpaša vērība tiks pievērsta Latvijas vēža pacientiem potenciāli nozīmīgākajām Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātajām rekomendācijām. Pēc tās ar savu viedokli dalīsies Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrības vadītājs, organizācijas “Onkoalianse” dibinātājs Harijs Gals un ar prezentāciju uzstāsies  Melanomas pacientu atbalsta biedrības "Soli priekšā melanomai" vadītāja, organizācijas "Onkoalianse" dibinātāja Olga Valciņa. Pasākuma pirmās daļas noslēgumā savu viedokli paudīs deputātu grupas onkoloģijas pacientu atbalstam vadītāja, Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas locekle un Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāte Evita Zālīte-Grosa.

Pasākuma otrajā daļā gan klātienē, gan attālināti esošie dalībnieki iesaistīsies diskusijā. Izteiktie viedokļi un paustās nostājas ļaus definēt būtiskākos uzdevumus Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvības veicināšanai vietējā un Eiropas Savienības mērogā. Diskusijas rezultātā gūtās atziņas un secinājumi kalpos kā pamats kopīgo nostāju apliecinoša dokumenta izstrādei un nosūtīšanai Latvijas Republikas Veselības ministrijai un Eiropas Komisijai. “Lai varētu atrast ilgtermiņa un ilgtspējīgus risinājumus, ir nepieciešams veicināt kopīgu dialogu un veidot atgriezenisko saiti ar Latvijas vēža pacientiem un to interešu pārstāvošajām organizācijām,” uzsver Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis un LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja. 

21. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00 aicinām mediju pārstāvjus un ikvienu interesentu uz Eiropas Vēža misijai veltītu publisku diskusiju:

Diskusiju organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Uz pasākumu aicina LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

2020. gada 20. augustā

Rīta Panorāmā - LU KPMI direktors, Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis Mārcis Leja

Gaidot Eiropas vēža misijai veltītu publisku diskusiju "Rīta Panorāma" 20. augustā uz sarunu aicinājusi Latvijas Universitāte KPMI direktoru, Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvi Mārci Leju.

DISKUSIJA "EIROPAS VĒŽA MISIJAS REKOMENDĀCIJU AKTUALITĀTE LATVIJAS VĒŽA PACIENTIEM" 
KAD?  21. augustā plkst. 16:00
KUR?  Latvijas Universitāte (LU), Lielā aula

KAS ORGANIZĒ?

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Latvijas Universitāte

AICINA - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

ATBALSTA - SIA Roche Latvija

INFORMATĪVAIS ATBALSTĪTĀJS - SIA "Divi gani sabiedriskās attiecības" 

PASĀKUMA MĒRĶIS - identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas un apspriest Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātās 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi.

Intervija ar M.Leju apskatāma ŠEIT.

Apskatīt foto

Attēls: Ekrānšāviņš no raidījuma

2020. gada 18. augustā

Tiks izsludināts EEZ un NFI Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkurss

Gaidāmo Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursu ir plānots izsludināt 2020. gada 19. augustā un projektu iesniegumus varēs iesniegt piecās dažādās tēmās. Informācija par konkursu un dokumenti būs publicēti Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu mājaslapā.

Baltijas pētniecības programma ir viena no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, kas stiprina Baltijas valstu sadarbību pētniecībā. 
                           
Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija aicina zinātniekus, zinātniskā grāda pretendentus, doktorantus un sadarbības projektu vadītājus no zinātniskajām institūcijām Latvijā, Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Lietuvā, kā arī no citām valstīm piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta "Baltijas pētniecības programmas" Latvijas konkursa atklāšanas pasākumā tiešsaistē (ZOOM) 26.augustā plkst. 10:00-13:00.

Reģistrēšanās dalībai seminārā līdz 21. augustam, aizpildot pieteikumu ŠEIT

Pasākuma programma ŠEIT.

Plašāka informācija ŠEIT

Apskatīt foto

2020. gada 17. augustā

Marijas Sklodovskas-Kirī stipendiju konkursa projektu iesniegšanas termiņš - 9. septembris!

Līdz 2020. gada 9. septembrim aicina iesniegt projektu pieteikumus MSCA apakšprogrammas Individual Fellowships (Individuālās stipendijas) projektu konkursos, tajā skaitā pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas Marijas Sklodovskas-Kirī pasākuma (MSCA) Individuālo stipendiju konkursam.

Tie paredz individuālas mobilitātes stipendijas 12-36 mēnešu garumā, kuras piešķir daudzsološākajiem jebkuras tautības un vecuma pieredzējušiem pētniekiem nodarbinātībai Eiropas Savienības dalībvalstīs vai programmas Apvārsnis 2020 asociētajās valstīs. IF projekta pieteikumus bez tematikas ierobežojumiem pētnieki sagatavo sadarbībā ar uzņemošo organizāciju. Katrs pētnieks konkursā drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu, taču uzņēmējorganizācijas var uzņemt vairākus pētniekus.

2020. gada 18. augustā Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts rīko tiešsaistes semināru par Apvārsnis 2020 apakšprogrammas Marijas Sklodovskas Kirī pasākumu (MSCA) atvērto projektu konkursu Individual Fellowships (Individuālās stipendijas). Tiešsaistes seminārā projektu pieteicējiem stāstīs par dalības nosacījumiem un projekta pieteikuma iesniegšanas procesu.

Vebinārā projektu pieteicējus informēs par Individuālo stipendiju pēdējo projektu konkursu programmā Apvārsnis 2020. Dalībniekus iepazīstinās ar dalības nosacījumiem, kā arī sniegs praktisku informāciju par projekta pieteikumu iesniegšanu portālā Funding&Tenders.

Vebinārs notiks tiešsaistes platformā Zoom plkst. 13:00-14:30 un tam var reģistrēties tiešsaistē līdz 17. augusta plkst. 12.00.

Rokasgrāmata projektu pieteicējiem un 11 soļi veiksmīgam projektam

Apskatīt foto

2020. gada 14. augustā

Notiks Eiropas Vēža misijai veltīta publiska diskusija

21. augustā Latvijas Universitāte (LU) un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā rīko Eiropas Vēža misijai veltītu publisku diskusiju. Tās mērķis ir identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas un apspriest Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātās 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi. Aicināti piedalīties vēža pacienti un to apvienojošās organizācijas, ārsti, politiķi un citi interesenti. 

Diskusija kalpos kā viedokļu apmaiņas platforma, veicinot visu iesaistīto pušu savstarpējo dialogu un ļaujot nospraust galvenos uzdevumus Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvības veicināšanai vietējā un Eiropas Savienības mērogā. Dalība diskusijā ļaus ikvienam klātesošajam dalīties ar savu pieredzi, paust savu viedokli un tikt uzklausītam. Pēc tās gan Latvijas Republikas Veselības ministrijai, gan Eiropas Komisijai tiks nosūtīs Latvijas vēža pacientu organizāciju kopīgo nostāju apliecinošs rakstisks dokuments. Tādējādi tiks sperti būtiski soļi sabiedrības veselības veicināšanā un Latvijas vēža pacientu interešu aizstāvībā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Eiropas Vēža misija ir viena no piecām Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā un ir daļa no pamatprogrammas Horizon Europe, kas tiks uzsākta 2021. gadā.

Pasākumu ar uzrunu atklās Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks. Diskusijas daļu ievadīs LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktora un Latvijas pārstāvja Eiropas Vēža misijas padomē LU profesora Mārča Lejas prezentācija, kurā īpašs uzsvars tiks likts uz Latvijas vēža pacientus saistošajām rekomendācijām. “Vairākas no Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātajām rekomendācijām attiecas uz pacientu interešu aizstāvību. Latvijas kontekstā ir būtiski nodrošināt un veicināt vienlīdzību visu pacientu vidū. To ir iespējams panākt, uzlabojot skrīninga programmas, kā arī Latvijā veidojot akreditētus vēža centrus. Tomēr galvenais diskusijas mērķis ir gūt atgriezenisko saiti no Latvijas vēža pacientu organizācijām un par nozīmīgākajiem atzinumiem informēt Eiropas Komisiju,” skaidro Eiropas Vēža misijas padomes pārstāvis un LU profesors Mārcis Leja.

Diskusija norisināsies 21. augustā LU galvenajā ēkā, Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, no plkst. 16.00-19.00. Būs iespējams pievienoties arī attālināti, saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz e-pastu īsi pirms pasākuma. 

Pieteikties diskusijai klātienē vai attālināti var šeit: https://ej.uz/vezadiskusija

Diskusiju organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Uz pasākumu aicina LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. 

Apskatīt foto

 

2020. gada 4. augustā

Jaunākās aktualitātes par Eiropas Komisijas Vēža misijas darbību

2019. gada septembrī Briselē pirmo reizi notika Zinātnes un inovāciju (R&I) dienas. Šo dienu laikā Eiropas Komisija (EK) deva oficiālu startu jaunai darbības formai – misijās balstītai zinātnei, kas jau pazīstama citās pasaules daļās, taču pirmo reizi tiek ieviesta Eiropas Savienības līmenī.
Misiju nozīme ir zinātnes radīto novest līdz sabiedrībai saprotamam, izmantojamam un atzīstamam veidam.
Pavisam izveidotas piecas misijas – tās veltītas EK identificētām aktuālākajām tēmām – tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām un vēža misija. Pēdējā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja.

2019. gada decembrī Briselē notiek otrā Eiropas Komisijas izveidotās Vēža misijas tikšanās ar ES dalībvalstu pārstāvjiem. 

2020. gada janvārī Briselē Onkoloģijas jomai veltītā sēdē sniedz īsu pārskatu par ES Vēža misijas aktivitātēm, kā arī iezīmē jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises.

2020. gada februārī Briselē, Eiropas Komisijas ēkā notika EK Vēža misijas padomes un šīs misijas Asamblejas pirmā kopēja tikšanās, kuras laikā pārrunāja stratēģiskos plānošanas dokumentos paredzamās darbības.

Vēzis ietekmē ikvienu neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā stāvokļa, un tas ir milzīgs slogs pacientiem, ģimenēm un sabiedrībai kopumā. Apvienojot centienus visā Eiropā, vairāk cilvēku dzīvotu bez vēža, vairāk vēža pacientu tiktu diagnosticēti agrāk, viņi ciestu mazāk un viņiem būtu labāka dzīves kvalitāte pēc ārstēšanas.

Daļēji iedvesmojoties no “Apollo 11” misijas par cilvēka nogādāšanu uz Mēness, Eiropas pētniecības un inovācijas misiju mērķis ir rast risinājumus dažām no lielākajām problēmām, ar kurām saskaras mūsu pasaule.

Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/mission-cancer #EUmissions #MissionCancer

Video par Vēža misiju tagad ir pieejams tiešsaistē vietnē Youtube.

 

2020. gada 3. augustā

LZP finansētā projekta rezultāti publicēti starptautiski citējamā ētikas žurnālā

Balstoties uz Latvijas Zinātnes Padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros veiktās sabiedrības aptaujas rezultātiem, LU KPMI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) pētnieces ir publicējušas rakstu žurnālā “BMC Medical Ethics”.

Pētniecības biobankas ir cilvēka bioloģisko paraugu (piemēram, asins, audu, urīna paraugi) kolekcijas. 

Aptaujas mērķis bija noskaidrot sabiedrības informētību un attieksmi pret pētniecības biobankām Latvijā, atkārtojot 2010. gadā veiktajā Eirobarometra aptaujā uzdotos jautājumus. 

Sabiedrības informētība par pētniecības biobankām ir svarīga biobanku attīstībai un ilgtspējai. 

Pilnu informāciju par publicēto rakstu lasiet ŠEIT.

Saite uz rakstu ŠEIT

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 31. jūlijā

Projekta “Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī 

2020. gada 1. maijā LU KPMI darbu uzsāka vadošais pētnieks Manohar Prasad Bhandari (PhD informācijas inženierijā), realizējot pēcdoktorantūras pētniecības projektu "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai".

Laika perioidā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020. projekta ietvaros veikta jaunākās literatūras analīze par pētījumiem par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC) no mikrobioma, kuņģa šūnām (vēža šūnu metabolisma produkti) un izelpas, kuņģa vēža noteikšanai. Tika noteiktas veicamās zinātniskās aktivitātes un uzdevumi, pielāgojot plānu šā brīža situācijai ierobežotas mobilitātes apstākļos. Projekta pirmās darba pakas ietvaros veikta paraugu vākšana (izelpas, kuņģa sulas, vēža un veselīgo audu) gāzu hromatogrāfijas masu spektrometrijas (GC-MS) analīzei.

Vairāk informācijas par šī projekta aktualitātēm lasiet ŠEIT.

   

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 3. kārta" ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495 "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai"

2020. gada 14. jūlijā

Tiek realizēts klīniskās validācijas pētījums projektā “Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skīningam”

Pēc veiksmīgi realizētas portatīvo ekspresanalizatoru ierīču validācijas, tika uzsākts klīniskās validācijas pētījums. Šajā pētījumā tiek iesaistīti pacienti ar apstiprinātu kuņģa vēža diagnozi, pacienti ar augsta riska izmaiņām, kā arī kontroles grupas pacienti, ar zināmu kuņģa gļotādas stāvokli.

Galvenais mērķis ir veikt klīnisko sensoru validāciju, izstrādājot modeli, kas spēs atšķirt pētāmās izmaiņas no kontroles mērījumiem, un turpmāk izmantot šo modeli indivīdiem ar labi definētām kuņģa izmaiņām.

Projekta īstenošanu ievērojami ietekmēja Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojums par COVID-19 pandēmiju. Visā Latvijas teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija līdz 2020.gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību. Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, līdz ārkārtējās situācijas beigām tika daļēji ierobežota pacientu rekrutēšana projekta vajadzībām. Jūnija otrajā pusē tika noņemti ierobežojumi veselības aprūpes pakalpojumiem gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs un pacientu rekrutēšana ir aktīvi atsākusies.

 

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros, projekta ID Nr. KC-PI-2017/75 "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam" 

2020. gada 2. jūlijā

Par GISTAR pētījumu raksta un rāda TV

Aicinām iepazīties ar jaunāko informāciju, ko par LU KPMI lielāko pētījumu GISTAR raksta Jēkabpils medijos un rāda TV. 
Raksts informatīvajā portālā "Jēkabpils Laiks".
Vidusdaugavas televīzijas sižets.

   

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 1. jūlijā

Uzsākta dalība ”Covid-19 seku mazināšanas” projektā

LU KPMI 1. jūlijā uzsāk dalību vienā no Valsts pētījumu programmas ”Covid-19 seku mazināšanai” projektiem – ”Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem”. Šī projekta galvenais mērķis ir identificēt SARS-CoV-2 infekcijas izraisītos sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē uzņēmību pret vīrusu, slimības gaitu un iznākumu, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti. 
LU KPMI speciālisti iesaistīti 8. darba pakotnē, kas saistīta ar divām pētījumu jomām. Viena no tām ir dalība Pasaules Veselības organizācijas klīniskajā pētījumā Solidarity, kas notiks sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru, Rīgas Austrumu klīniskās universistātes slimnīcu un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu. Šis ir starptautisks klīniskais pētījums, kurā meklē efektīvāko Covid-19 ārstēšanas stratēģiju, novērtējot dažādu medikamentu ietekmi uz pacienu ārstēšanu. Otra joma ir izlepas gaisa analīze pacientiem ar Covid-19 saslimšanu, izstrādājot un izmantojot īpašu, mobilu sensoru iekārtu. 

  

Pētījums tiek finansēts Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros, Projekta Nr. VPP-COVID-2020/1-0023.

2020. gada 30. jūnijā

Paredz jaunāko EK vēža misijas ziņojuma rekomendāciju būtisku ietekmi uz onkoloģijas nozares organizācijas uzlabošanu Latvijā

Eiropas Komisija publicējusi EK Vēža misijas ziņojumu ar pavisam 13 aktuālām rekomendācijām cīņā ar vēzi. Rekomendācijas ietver starptautiski akreditētas vienotas Vēža infrastruktūras izveidi katrā ES dalībvalstī, kvalitatīvu vēža skrīninga nodrošināšanu, nozares mērķtiecīgu digitalizāciju, sadarbības stiprināšanu gan valsts ietvarā, gan starptautiski. 

Paredzams, ka rekomendācijām varētu būt būtiska loma arī onkoloģijas nozares organizācijas uzlabošanā Latvijā.

Piedāvātās rekomendācijas jau saņēmušas atbalstu gan ekspertu (t.sk. Misijas Asamblejas), gan politiķu aprindās. 

Šobrīd dokuments piedāvāts ES dalībvalstu apspriešanai pirms tā iesniegšanas gala variantā Eiropas Komisijai.

Vairāk informācijas par EK Vēža misijas ziņojumu:ŠEIT

2020. gada 25. jūnijā

ESDO ziņas – jaunākā informācija par ESDO izglītības pasākumiem

Eiropas gremošanas sistēmas onkoloģisko saslimšanu biedrība (ESDO) informē par paredzētajām izglītojošām aktivitātēm:

• ESDO meistarklase Berlīnē, 2020. gada 6. - 7.novembrī:

www.esdo.eu/education/esdo-master-class

• Jauni slaidi no Amerikas klīniskās onkoloģijas biedrības (ASCO) virtuālā simpozija:

www.esdo.eu/publications/gi-slide-decks

2020. gada 19. jūnijā

Priecīgus Līgo svētkus!

Jauka bija Jāņu diena

Pār visām dieniņām,

Līgo saule, līgo bite,

Līgo visa radībiņa!

Lai Saulgriežu nakts burvība un Jāņu zāļu spēks pavada visa gada garumā!

2020. gada 10. jūnijā

Rīgas Stradiņa universitātes studentes aizstāv noslēguma darbus - balstītus GISTAR projekta papildpētījumos

Rīgas Stradiņa universitātē savus diplomdarbus ir aizstāvējušas divas studentes, kuru pētījumi ir balstīti mūsu institūta lielākā pētījuma GISTAR papildpētījumos. 

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes programmas “Uzturzinātne” maģistrante Ilze Indriksone-Gromova veica pētījumu “Vidusjūras uztura paradumu ietekme uz kardiovaskulāro slimību riska faktoriem Jēkabpils iedzīvotāju populācijā”, savukārt Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas “Uzturs”  bakalaura grādu aizstāvēja Lelde Cīrule-Dambe  ar darbu  “GISTAR projekta Jēkabpils dalībnieku uztura paradumu  atbilstības Ziemeļvalstu diētai izvērtējums”.

Studenšu pētījumus vadīja institūta vadošā pētniece Dr.med Daiga Šantare.

Par pētījuma datu analīzi konsultēja institūta vadošā pētniece Dr.sc.ing. Inese Poļaka.

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 10. jūnijā

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta divu jaunu pētniecības projektu īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau ceturtais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī noteikto ierobežojumu dēļ visas sanāksmes notikušas attālināti. Attālinātais darbs un atceltie pasākumi atsevišķos gadījumos ir likuši mainīt pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Īstenoto pētījumu aktualitātes: 
•    SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

2020. gada 9. jūnijā

GISTAR projekts - FLPP finansēto projektu starpā

Lepojamies, ka 2018. gada Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 1. konkursā finansēto projektu Medicīnas un veselības zinātņu nozarē starpā arī LU KPMI realizētais projekts GISTAR!

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT

GISTAR pētījums tiek finansēts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 4. jūnijā

Doktorantūras skolas seminārā uzstāsies LU Datorikas Fakultātes doktoranti

Nākamajā Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" seminārā uzstāsies Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes doktoranti ar savām sagatavotām tēmām:
1.    Maksims Ivanovs ar tēmu "No neironu morfoloģijas līdz sensomotorai integrācijai: kādēļ pētīt žurku smadzenes"
2.    Aleksandrs Ļevinskis ar tēmu "Kalman filtra pielietošana sensoru datu apstrādei"
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā uz mūsu skolas e-pastu (doktoranturas.skola@gmail.com) vai arī atsūtot vēstuli facebook lapā (https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 11.06. plkst.16:15.-17:45.  

Semināra facebook lapa - ŠEIT.  

2020. gada 29. maijā

Iznācis PERSIST projekta jaunākais biļetens

Spānijas IKT tehnoloģiju centra Gradiant vadībā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un vienpadsmit citiem partneriem 2020. gada janvārī savu darbību uzsāka PERSIST projekts. 

Projekta PERSIST partneru zināšanas tiek apvienotas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Pētījumā, kas balstīts uz mākslīgā intelekta (AI) un lielo datu izmantošanu (Big Data) veselības nozares uzlabošanai, piedalās 13 sadarbības partneri no 10 dažādām valstīm.

Konsorcijā darbojas partneri no Spānijas, Itālijas, Austrijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Latvijas, Šveices, Portugāles, Beļģijas un Turcijas. Projektu finansē Eiropas Savienība programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, tā kopējais budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošina klīniskos pētījumus. 

PERSIST projekta maija mēneša biļetenu var apskatīt ŠEIT.

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 21. maijā

 Mūsu studentes ar izcilu vērtējumu aizstāv diplomdarbus LU

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē ārstniecības programmā savus diplomdarbus ar izcilu vērtējumu ir aizstāvējušas mūsu studentes Alise Lielause un Arta Deniņa.
Abas studentes ir topošās ārstes.
Alises Lielauses darba tēma “Helicobacter pylori standarta trīskāršās klaritromicīnu saturošās un alternatīvās augstu devu amoksicilīnu un bismutu saturošās eradikācijas terapiju blakusparādību salīdzinājums", Artas Deniņas darba tēma “Tievo zarnu bakteriālās kolonizācijas noteikšana ar izelpas testu - glikozes un laktulozes testu salīdzinājums”.
Abu darbu zinātniskais vadītājs ir mūsu institūta direktors profesors Mārcis Leja.
Apsveicam abas meitenes!

2020. gada 20. maijā

EHMSG 2020 notiks virtuāli

Reaģējot uz globālo COVID-19 pandēmiju ir nolemts, ka Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress (kas sākotnēji bija paredzēts no 2020. gada 10. līdz 12. septembrim Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē) notiks virtuāli kompaktā versijā, tikai vienu dienu -  sestdien, 2020. gada 12. septembrī.  

Tiks nodrošināta gan kongresa tiešraide, gan pieprasījuma sarunas, kā arī E-posteru platforma.

Tēžu iesniegšana ir pagarināta līdz 2020. gada 21. jūnijam plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.
Iesniegt savu E-posteri prezentācijai konferencē iespējams ŠEIT

Visiem dalībniekiem tiks piedāvāti vienlīdzīgi rīki, lai pievienotos konferencei un līdzdarbotos.

Lai garantētu dalībnieku, runātāju, sponsoru un darbinieku veselību un drošību, EHMSG valde ir secinājusi, ka konference šogad nevar notikt paredzētajā formātā. 

Jautājumu gadījumā EHMSG valde aicina sazināties ar viņiem jebkurā laikā uz e-pastu workshop@ehmsg.org.

Vairāk informācijas par EHMSG 2020: https://www.workshop.ehmsg.org/.

2020. gada 18. maijā

Doktorantu sagatavotās tēmas: I seminārs

Nākamajā Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" seminārā uzstāsies Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes doktoranti ar savām sagatavotām tēmām: 
•    dr. Tatjana Zablocka - "Jaunas klīniski genomiskas tehnoloģijas izstrāde melanomas riska stratifikācija, prognozes novērtēšana un personalizēta terapija";
•    dr. Lauris Repša - "Gūžas locītavas periprotēzes infekcijas ārstēšanas stratēģijas";
•    dr. Māris Mežeckis - "Radioķirurģijas loma vidēja nelabvēlīga un augsta riska prostatas vēža terapijā".  
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā uz mūsu skolas e-pastu (doktoranturas.skola@gmail.com) vai arī atsūtot vēstuli facebook lapā (https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 28.05. plkst.16.15.-17.30.  

2020. gada 11. maijā

Aicina uz Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" semināru "Manuskripta sagatavošana publikācijai zinātniskajā izdevumā"

Šoreiz semināru vadīs Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes, Medicīnas fakultātes asoc. prof. Ilva Daugule.
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā
uz mūsu skolas e-pastu - doktoranturas.skola@gmail.com
vai arī atsūtot vēstuli Facebook lapā - https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (5-10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 14.05. plkst.16:15 - 17:30.  

2020. gada 20. aprīlī

Abstraktu iesniegšanas termiņš uz Apvienoto Eiropas gastroenteroloģijas kongresu - pagarināts līdz 15. maijam!

No 10. līdz 14. oktobrim Amsterdamā, Nīderlandē norisināsies Apvienotais Eiropas gastroenteroloģijas kongress (United European Gastroenterology Week).

Reaģējot uz pašreizējiem bezprecedenta apstākļiem, abstraktu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 15. maijam!

Jaunākās abstraktu tēmas: COVID-19 un GI!

UEG nedēļa ir galvenā platforma pētniekiem visā pasaulē, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem atklājumiem.

UEG nedēļas programmu katru gadu rūpīgi izstrādā Zinātniskā komiteja, un to veido 50% uzaicinātu sarunu un 50% mutiskās abstraktu prezentācijas. Lai turpinātu atbalstīt iesniegto darbu kvalitāti, UEG piedāvā vairākas ar abstraktu apbalvojumiem saistītas balvas.

Vairāk informācijas par konferenci: ŠEIT

2020. gada 16. aprīlī

Attālinātu semināru sēriju piedāvā medicīnas informācijas resurss ClinicalKey

Medicīnas informācijas resurss ClinicalKey piedāvā attālinātu semināru sēriju ar mērķi demonstrēt resursā pieejamo informāciju par CoVid-19, kā arī praktizēt ClinicalKey rīkus.

Plānotie semināri un reģistrēšanās:
- Otrdiena, 21.aprīlis, plkst. 13.00 
- Trešdiena, 22. aprīlis, plkst. 15.00 
- Ceturtdiena, 30. aprīlis, plkst. 12.00 

Pēc reģistrēšanās katrs dalībnieks saņems apstiprinājuma e-pastu un semināra piekļuves saiti.

Semināru ilgums - aptuveni 30 min.

Darba valoda - angļu.

2020. gada 14. aprīlī

Aicinām aktīvi iesniegt ziņojumu tēzes ikgadējai Eiropeas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas konferencei! 

Vēl nav zināms, kādā formātā notiks šī gada Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress, kas septembrī ir ieplānots Glāsgovā, Skotijā (plānotais datums bija - 10. līdz 12. septembris).

Taču ziņojumu tēzes tiek pieņemtas neatkarīgi no konferences norises formas.

Tēžu iesniegšanas termiņš – 10. maijs.

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 9. aprīlī

LZP atklātajam konkursam no KPMI iesniegti 7 projektu pieteikumi 

Latvijas Zinātnes padome 27. janvārī izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam, kuram pieejamais finansējums ir 13 510 977 eiro.

No LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta šim konkursam ir iesniegti 7 projektu pieteikumi konkrētās nozarēs. 

No septiņiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem 3 ir sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. FLPP veicina arī studējošo un doktora grāda pretendentu iesaisti, pētniecības un studiju vides sasaisti, zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšanu. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Projektu īstenošanas laiks ir 3 gadi.

2020. gada 2. aprīlī

Iegūst 2. vietu RSU Studentu Zinātniskajā konferencē 

RSU Medicīnas fakultātes studente Darija Logvinova ar savu darbu ieguva otro vietu Gadskārtējā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentu zinātniskajā konferencē Health and Social Sciences, kas norisinājās 2020. gada 27. un 28. martā.

D.Loginovas prezentācijas nosaukums "Symptoms and the time to diagnosis in patients with gastric and esophageal cancers".

D.Loginovas pētījuma zinātniskie vadītāji ir LU KPMI vadošais pētnieks Prof. Mārcis Leja un pētniece Dr. Evita Gašenko.

Aizvadīto gadu laikā konference ir izaugusi par Baltijā lielāko šāda veida studentu zinātnisko pasākumu, un pērn konferences 17 tematiskās sekcijas, vieslekcijas un praktiskās darbnīcas pulcēja vairāk nekā 2000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

2020. gada 31. martā

LU noslēdz līgumu par gaistošo marķieru izelpas analizatoru piegādi

Atbilstoši veiktā iepirkuma – atklātā konkursa “Izelpas elektriskās deguna analizatora iekārtas izstrāde un esošās izelpas elektriskās deguna iekārtas VOLGACORE uzlabošana, uzstādot atbilstošus sensorus un elektronikas komponentes” rezultātiem, 9. martā Latvijas Universitāte noslēdza līgumu ar Vācijas tehnoloģiju uzņēmumu JLM Innovation GmbH par portatīvo ekspersanalizatoru iegādi projektam “Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skīningam”. 
23.martā iekārtas tika piegādātas un uzstādītas.

Tuvākajā laikā tiks realizēta portatīvo ekspresanalizatoru ierīču validācija, iesaistot Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes studentus un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstus-rezidentus. Veiksmīga aktivitātes realizēšana, palīdzēs izvērtēt atkārtojamību un mainību starp visām iekārtām, lai turpmāk būtu iespējams realizēt projekta klīniskās validācijas pētījumu. 

 

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros, projekta ID Nr. KC-PI-2017/75 "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam" 

2020. gada 30. martā

Tiek pārrunāta projekta turpmākā darbība

23. martā norisinājās projekta “Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte” dalībnieku telekonference, kurā tika pārrunāta turpmākā projekta darbība, kuru šobrīd ietekmē izsludinātā ārkārtas situācija valstī, saistībā ar jauno koronavīrusa COVID-19 infekciju. Telekonferences laikā arī tika pieņemti lēmumi par šī brīža iegūto rezultātu izplatīšanu starptautiskās konferencēs, kas norisināsies 2020.gada rudenī:

1) United European Gastroenterology Week 2020, Amsterdama, Nīderlande.

Tēžu iesniegšana iespējama līdz 24. aprīlim.

2) 33rd Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group, Glāzgova, Apvienotā Karaliste.

Tēžu iesniegšana iespējama līdz 10.maijam.

Projekts "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte" tiek finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr.lzp-2018/2-0228

2020. gada 26. martā

Iznācis žurnāla "University Therapeutic Journal" pirmais numurs

Iznācis zinātniski - praktiskā žurnāla University Therapeutic Journal («Университетский терапевтический вестник») pirmais numurs (tiek izdots St.Pēterburgā).

Žurnāls apvienos dažādu jomu speciālistu centienus mūsdienu veselības aprūpes zinātnisko un praktisko jautājumu risināšanā iekšējo slimību sfērā un ar tām saistītajās jomās. 

Žurnāla tēmas ietver plašu terapeitisko specialitāšu klāstu, ieskaitot pediatriju, kardioloģiju, pulmonoloģiju, gastroenteroloģiju, geriatriju un citas. Daudznozaru pieeja žurnāla zinātniskās un praktiskās daļas veidošanā neatstās malā saistītās specialitātes, piemēram, ķirurģiju, endoskopiju, mikrobioloģiju un eksperimentālo medicīnu.

Žurnāla redkolēģijā ir arī LU KPMI direktors M.Leja.

Ar žurnāla pirmā numura saturu iespējams iepazīties ŠEIT

Vairāk informācijas ŠEIT

2020. gada 24. martā

24. marts - Pasaules Tuberkulozes diena

Arī dienās, kad plašsaziņas līdzekļu uzmanība tiek koncentrēta uz Covid-19 uzliesmojumu, tuberkuloze vienmēr turpina būt par aktuālu draudu pasaulē.

Pasaules TB diena, kas katru gadu tiek atzīmēta 24. martā, pievērš sabiedrības uzmanību šai slimībai.

PITBUL projekta  ietvaros, sadarbībā ar projekta partneri Vācijas molekulārās diagnostikas uzņēmumu GNA Biosolutions GmbH mēs vēlamies piesaistīt arī sabiedrības uzmanību šai slimībai.

Vairāk informācijas ŠEIT.

    

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889

2020. gada 23. martā

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada pirmajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti, ko iesniedza SIA “ABC Software” ar SEB bankas atbalstu, SIA “WeAreDots” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski tehniskā firma “Lāsma” ar SIA “Altas IT” atbalstu, SIA “Dati  Group”, kā arī iesniegts apstiprināšanai viens jauns projekta pieteikums, ko iesniedza SIA “Captomatic”.

SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT.

2020. gada 13. martā

Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference pārcelta uz rudeni

Ņemot vērā šā brīža epidemioloģisko situāciju pasaulē, Latvijas Universitātes vadība un konferences organizācijas komisija pēc konsultācijas ar SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs), ir pieņēmusi lēmumu Starptautisko zinātnisko medicīnas konferenci pārcelt uz šī gada oktobri.

Par jaunumiem un aktualitātēm potenciālos dalībniekus un interesentus konferences organizētāji informēs.

2020. gada 13. martā

Tiek atcelts 19. marta seminārs "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs"

Ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo izplatību, un lai mazinātu riskus inficēties ar to semināra rīkotājiem, dalībniekiem un viesiem, tika pieņemts lēmums atcelt 19. marta semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs” (tika organizēts ikgadējās LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros). 

Seminārs iespējams tiks pārcelts uz šī gada vasaras beigām, taču datums vēl tiks precizēts. Semināra organizētāji informēs par to interesentus.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.

2020. gada 13. martā

Par būtiskiem ierobežojumiem COVID-19 saistībā 

Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar COVID-19, laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts studiju process klātienē.

Laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. LU ievieš šādus COVID-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:

* pārtraukt klātienes lekciju, nodarbību, semināru un citu klātienes studiju, tālākizglītības un interešu izglītības procesa un pārbaudījumu organizēšanas formu īstenošanu
* pārtraukt konferenču un jebkādu citu klātienes pasākumu (kurā ir vairāk par 100 dalībniekiem) organizēšanu LU
* studiju procesu organizēt attālināti, izmantojot LU e-studiju vidi, tajā skaitā video u.c. iespējamus formātus
* LU pamatstruktūrvienībām, tai skaitā zinātniskajiem institūtiem un LU Administrācijai, iespēju robežās nodrošināt darbu attālināti
* LU studējošiem piekļuve LU telpām (bibliotēkām) atļauta, uzrādot spēkā esošu LU studenta apliecību

LU personālam, tajā skaitā studējošajiem aicinām strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.

Aicinām LU mājaslapā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem, rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem LU.

2020. gada 12. martā

Publicēts H2020 projekta SNIFFPHONE partneru kopīgi veidotais video materiāls 

Starptautiska zinātnisko institūciju un uzņēmumu konsorcija (tā dalībnieks ir arī KPMI) īstenotais projekts SNIFFPHONE (Horizon 2020 ietvara programma) - "Viedtālrunis slimības noteikšanai no izelpojamā gaisa", kurā klīnisko darba daļu organizēja un veica LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki, tika realizēts laikā no 15.02.2015. – 15.08.2018.

SNIFFPHONE projekta ietvaros tika izstrādāts ar mobilo telefonu savienojams sensoru izelpas analizators slimību noteikšanai - pārnēsājams "elektroniskais deguns”, kas ar labu precizitāti spēj identificēt kuņģa vēzi pēc pacienta izelpas. Izstrādājamās ierīces potenciālais pielietojums ir ļoti plašs un to var pārnest uz citu slimību atklāšanu un uzraudzību. 

Sniffphone ierīces izstrādātāji ir inženieri un zinātnieki no Izraēlas, Vācijas, Īrijas, Austrijas un Somijas.

Šajā vērienīgajā projektā, kura mērķis bija attīstīt jaunas slimību skrīninga metodes, izmantojot mākslīgā deguna tehnoloģijas, Latvijas Universitāte bija galvenais klīniskais partneris.
LU KPMI projekta ietvaros īstenoja ierīces testēšanu klīniskos apstākļos, analītikas daļu, pacientu iesaisti, sensoru datu analīzi.

Projekta vadītājs - profesors Hossams Haiks (Hossam Haick) no Izraēlas Technion institūta. 
Projekta klīniskās grupas vadītājs – LU KPMI direktors M.Leja.

SNIFFPHONE projekts saņēmis arī Eiropas Komisijas balvu (European Commission Innovation Award) Inovatīvākā projekta kategorijā. Balva tika pasniegta 2018. gada 21. novembrī Lisabonā, Portugālē, Eiropas elektronisko komponentu un sistēmu forumā.

Institūta pētnieki turpina pētījumus minētajā jomā arī vairāku citu projektu ietvarā.

SNIFFPHONE projekta partneru kopīgi veidotais video materiāls ir apskatāms ŠEIT.

  

SNIFFPHONE projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 644031

2020. gada 9. martā

Starptautiskā gastroenteroloģijai un hepatoloģijai veltītā medicīnas žurnālā publicētā raksta autoru starpā - LU KPMI vadošais pētnieks

Šī gada 13.februārī medicīnas žurnālā "Uztura farmakoloģija un terapija" ("Alimentary Pharmacology & Therapeutics") ir publicēts raksts "Sistemātisks pārskats: kuņģa mikrobioms veselībā un slimībās" ("Systematic review: gastric microbiota in health and disease"). 

Raksta autoru starpā ir LU KPMI direktors M.Leja. 

Raksts ir pieejams  "Wiley Online Library" atvērtās piekļuves sadaļā -  vienā no lielākajām un autoritatīvākajām tiešsaistes žurnālu, grāmatu un pētniecības resursu kolekcijām, kas aptver dzīves, veselības, sociālās un fiziskās zinātnes.

Raksta kopsavilkums pieejams ŠEIT

2020. gada 3. martā

Paziņoti pieteikšanās termiņi uz EHMSG XXXIII Starptautisko kongresu

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress no 2020. gada 10. līdz 12. septembrim norisināsies Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē. 

Interesentiem ir jāņem vērā šādi svarīgi datumi:

Termiņš abstraktu iesniegšanai: 2020. gada 10. maijs
Agrīnās reģistrācijas termiņš: 2020. gada 13. jūlijs
Parastās reģistrācijas termiņš: 2019. gada 16. augusts

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 2. martā

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz semināru par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs

Aicinām ekspertus un pētniecības biobanku pārstāvjus apmeklēt starptautisku semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs”, kas notiks Latvijas Universitātē 2020. gada 19. martā. Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa un diskusijas par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs. Semināra ietvaros iepazīstināsim arī  ar Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Semināra līdzorganizators ir BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Ar semināra provizorisko programmu var iepazīties ŠEIT.

Dalībnieki ir aicināti līdz 2020. gada 5. martam reģistrēties semināram, rakstot uz epastu kpmi@lu.lv.

Dalība seminārā ir bez maksas.

Seminārs notiks ikgadējās Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences ietvaros. 

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 29. februārī

Maskavā uzstājas ar prezentāciju par labāko vēža prevencijas stratēģiju Eiropā

2020. gada 27.-28. februārī Maskavā notika Maskavas klīniskās pētniecības centra un Gastroenteroloģijas centrālā zinātniski - pētnieciskā institūta kopēji organizētā 46. konference “Ģenētika gastroenteroloģijā – iespējas un perspektīvas".

LU KPMI direktors M.Leja konferencē nolasīja divas lekcijas par pārmantoto gastrointestinālo audzēju un kuņģa vēža profilakses tēmām.

Lekcijā par kuņģa vēzi M.Leja stāstīja par:
-    GISTAR pētījuma norisi Latvijā
-    Gaistošo marķieru diagnostikas projektiem kuņģa vēža noteikšanai

Tika pārrunātas turpmākas sadarbības paplašināšanas iespējas ar vadošajiem Krievijas gastroenteroloģijas jomas ekspertiem, t.sk. kopēju projektu pieteikšanas iespējas.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 26. februārī

LU bibliotēka aicina uz semināriem par zinātnisko publicēšanos

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina LU akadēmisko, zinātnisko personālu un doktorantūras studentus piedalīties semināros par zinātnisko publicēšanos, dažādu zinātnisko darbību raksturojošo rādītāju izgūšanu no citējamības datubāzēm (Web of Science, Scopus), kā arī atsauču pārvaldības rīkiem (Mendeley, EndNote Online). 

Plašāk par tēmām skatīt šeit.  
 
Semināri notiks LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 209. telpā (telpa ir aprīkota ar datoriem). Vietu skaits ir ierobežots! 

Aicinām pieteikties: 

4. marts plkst. 16.30-18.00 “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”. 
PIETEIKTIES

11. marts plkst. 16.30-18.30 “Kā izmantot datubāzes Web of Science un Scopus studiju un pētniecības darbā?”. 
PIETEIKTIES

18. marts plkst. 16.30-18.30 “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”. 
PIETEIKTIES

2020. gada 17. februārī

Briselē spriež par Vienota Vēža centra izveidi

14. februārī Briselē, Eiropas Komisijas ēkā notika EK Vēža misijas padomes un šīs misijas Asamblejas pirmā kopēja tikšanās, kuras laikā pārrunāja stratēģiskos plānošanas dokumentos paredzamās darbības.

Asamblejas dalībnieki, daudzu Eiropas onkoloģijas jomā vadošo organizāciju vadītāji un dalībnieki, misijas padomei bija sagatavojuši virkni ieteikumu un papildinājumu izstrādātajos dokumentos.

Veicamo aktivitāšu skaitā ir daudzi potenciāli Latvijai aktuāli jautājumi, piemēram, nacionālas nozīmes Vienota Vēža centra izveide un akreditācija (šobrīd Latvija ir viena no 6 ES valstīm, kur šādas akreditācijas nav), Eiropā noteiktiem kvalitātes kritērijiem atbilstošas  vēža skrīninga sistēmas pieejamības nodrošināšana visiem valsts iedzīvotājiem, utt.

Kā ES līdz šim nebijis negatīvs piemērs visiem sanāksmes dalībniekiem publiski tika minēta Latvijas – Igaunijas nodokļu samazināšanas cīņa alkoholam.

2020. gada 14. februārī

Latvija pievienojas Eiropas translācijas medicīnas infrastruktūras tīklam

No 11. līdz 12.februārim Lisbonā (Portugāle) notika ikgadējā Eiropas translācijas medicīnas infrastruktūras kursa EATRIS ikgadējā sanāksme. 

Kopš 2020. gada sākumā Latvija pievienojusies šim tīklam asociētā dalībnieka statusā.

Sanāksmes divu dienu laikā notika apmaiņa ar labāko praksi un tālāk kopīgi tika definēta loma, kāda būs EATRIS personalizētās medicīnas attīstībā. Tika diskutēts par to, kā pilnībā izmantot infrastruktūras iespējas, lai apmierinātu pacientu kopienas vajadzības, un kā attīstīt tehnoloģijas, kas atbalstīs uz pacientu vērstas intervences ieviešanu.

Attēlā (no kreisās puses): Latvijas delegācija - Zaiga Nora-Krūkle, Ilmārs Stonāns, Maija Dambrova, Mārcis Leja

2020. gada 7. februārī

Konferencē Pēterburgā ziņo par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām

6. februārī St.Pēterburgā notika Pavlova vārdā nosauktās Pirmās St.Pēterburgas Valsts Medicīnas universitātes zinātniski-praktiskā konference par dažādiem kuņģa vēža aspektiem "Kuņģa vēzis - no "A" līdz "Z" ". Konferencē piedalījās galvenie St.Pēterburgas Universitātes onkologi un vadības pārstāvji, reģiona slimnīcu un ambulatoro iestāžu praktizējošie ārsti.

Ar galveno konferences referātu par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām bija aicināts uzstāties KPMI direktors, profesors M.Leja.
Savā lekcijā viņš pievērsa uzmanību gan kopā ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru realizētajam GISTAR projektam, gan gaistošo marķieru diagnostikas iespējām, tostarp tām, kas šobrīd notiek H2020 projekta VOGAS ietvarā.

 

Attēlā: M.Leja kopā ar konferences galveno organizatoru, onkoķirurgu, profesoru Aleksandu Zakarenko

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 4. februārī

Oficiāli atklāj publiskās konsultācijas Eiropas Plānam cīņā pret vēzi

4. februārī, Pasaules Vēža dienā Briselē Eiropas veselības komisāre, klātesot EK prezidentei oficiāli atklāja publiskās konsultācijas Eiropas Plānam cīņā pret vēzi.

Sīkāka informācija atrodama ŠEIT

2020. gada 30. janvārī

Austrijā notiek VOGAS projekta darba sanāksme

Laika periodā no 26. līdz 31. janvārim Austrijā, pilsētā See notiek ikgadējā H2020 projekta VOGAS darba sanāksme. Šajā sanāksmē tiek pārrunāts projekta progress un turpmākie projekta plāni.

No LU KPMI sanāksmē pārstāv LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja un doktorante Linda Mežmale.

VOGAS projekts - "Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, ar hibrīdo sensoro pieeju".

VOGAS H2020 projekta mērķis ir precizēt gaistošo marķieru avotus, veikt jaunākās paaudzes stacionārā izelpas analizatora klīnisko aprobāciju vēža agrīnai diagnostikai. Izmantojot jaunākās paaudzes stacionāro izelpas analizatoru gaistošo marķieru noteikšanai piedalīties starptautiskajā kuņģa vēža skrīninga programmā ar mērķi pilnveidot šo neinvazīvo vēža slimības notiekšanas metodi.

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2020. gada 28. janvārī

Ikgadējās LU Zinātniskās konferences ietvaros aicina uz semināru par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs

Aicinām ekspertus un pētniecības biobanku pārstāvjus apmeklēt starptautisku semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs”, kas notiks Latvijas Universitātē 2020. gada 19. martā. Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa un diskusijas par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs. Semināra ietvaros iepazīstināsim arī  ar Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Semināra līdzorganizators ir BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Ar semināra provizorisko programmu var iepazīties ŠEIT.

Dalībnieki ir aicināti līdz 2020. gada 1. martam reģistrēties semināram, rakstot uz epastu kpmi@lu.lv. Reģistrācija ir bezmaksas, vietu skaits ir ierobežots.

Seminārs notiks ikgadējās Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences ietvaros. 

https://www.mf.lu.lv/petnieciba/konferences/international-zinātnes-konferences-par-medicīnu

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 27. janvārī

H2020 projekts PERSIST tiek uzsākts ar konsorcija pirmo sanāksmi Gradiant galvenajā birojā

24. janvārī Vigo (Spānija) notika starptautiskā PERSIST projekta partneru tikšanās, ko savā birojā organizēja projekta vadītājs Spānijas IKT tehnoloģiju centrs Gradiant. Sanāksmē, kurā piedalījās 40 eksperti no Eiropas un Turcijas, tika izvirzīti galvenie pētījumu mērķi, lai uzzinātu par problēmām, ar kurām parasti saskaras pacienti, kuri ir izdzīvojuši pēc saslimšanas ar krūts un kolorektālo vēzi.
 
Šis H2020 projekts koncentrēsies uz novatoriskas platformas izveidi, lai uzlabotu aprūpi vēzi pārdzīvojušajiem pacientiem. 
 
Pirmajā sanāksmē projekta partneri sanāca kopā, lai šo ambiciozo projektu pārvērstu realitātē. Viņi visi dalījās savās zināšanās, pieredzē un plānos par projekta turpmāko attīstību. Sanāksme sākās ar iepazīstināšanu ar PERSIST projektu un aktīvu visu iesaistīto pušu līdzdalību. Pēc tam konsorcija sanāksme turpinājās ar īpašām un uz aspektiem orientētām prezentācijām un debatēm. Visi partneri skaidri parādīja savu izraudzīto lomu projektā.
 
Sanāksmē pulcēto ekspertu dažādība var radīt pievienoto vērtību pašam projektam. Pirmā gada laikā projekts galvenokārt būs vērsts uz datu vākšanu, analīzi un izpēti. Tāpēc konsorcija sanāksmes laikā notika aktīva apmaiņa ar idejām un ierosinājumiem. Tika skaidri noteikts, ka tiks analizēta katra sīkākā projekta detaļa, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti un būtu pēc iespējas produktīvāka pēc vēža saslimšanas izdzīvojušajiem pacientiem un ārstiem.
 
Projekta partneri dalījās ar skaidru vīziju, misiju un apņēmību par projekta PERSIST nākotni. Mūsdienu digitālajā pasaulē pacienti arvien vairāk paļaujas uz digitāliem risinājumiem, lai pārvarētu ar ārstēšanos saistītās grūtības. Tomēr brīva pieeja internetam un datiem rada izaicinājumus, tāpēc projekta kopīgā iniciatīva ir īstajā brīdī, jo tā sniedz drošu informāciju, ko koordinē pacienti, klīnicisti un eksperti.
 
PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošinās klīniskos pētījumus. 
 
Plašāka informācija par tikšanos ŠEIT

Oficiālā informācija par projektu apskatāma ŠEIT

  

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 24. janvārī

Briselē Onkoloģijas jomai veltītā sēdē iezīmē jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises

Briselē, Eiropas Komisijas ēkā šodien notiek Onkoloģijas jomai veltīta "Apvārsnis 2020"  programmu komitejas un neinfekciozo slimību Veselības popularizēšanas, slimību profilakses un ārstēšanas pārraudzības grupas kopēja sēde. Sēdes laikā analizēta aptauja par ES dalībvalstu vēža pētniecībā ieguldītajiem resursiem, iezīmētas jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises un sniegts īss pārskats par ES Vēža misijas aktivitātēm. Sēdē Latviju pārstāv Veselības un Izglītības un zinātņu ministriju, Valsts izglītības un attīstības aģentūras, kās arī Programmu komitejas locekļu pārstāvji, arī KPMI direktors M.Leja 

2020. gada 23. janvārī

Aicina pieteikties uz pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma tālākizglītības kursiem

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (KPMI) kā H2020 VIRT2UE projekta partneris organizē reģionālos pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma pasniedzēju un šīs jomas ekspertu tālākizglītības kursus (train-the-trainer course) Rīgā. 
VIRT2UE projekta ietvaros ir izstrādāta inovatīva pasniedzēju tālākizglītības programma, kā arī tiešsaistē pieejami mācību materiāli. Programmas un mācību materiālu izstrādē aktīvi ir piedalījusies KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska. VIRT2UE projekta organizētie kursi notiks 10 Eiropas valstīs un kopumā ir plānots apmācīt aptuveni 600 pasniedzējus visā Eiropā. Rīgā notiks reģionālie kursi pasniedzējiem un jomas ekspertiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. 
Balstoties tikumu ētikas pieejā ētikas un akadēmiskā godīguma jautājumiem, tālākizglītības programmas un tālākizglītības kursu mērķis ir veicināt Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā (European Code of Conduct for Research Integrity) principu internalizāciju, tādējādi veicinot godīgu pētniecības praksi Eiropā. Tālākizglītības programma ir veidota kā tiešsaistes modulis un trīs dienu klātienes apmācības. Ar informāciju par programmas saturu un struktūru var iepazīties  brošūrā projekta vietnē: www.embassy.science/training.  
Reģionālie kursi Rīgā notiks 2020. gada 15. -16. jūnijā un 28. augustā (2+1 diena) Latvijas Universitātē. Pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma pasniedzēji un eksperti kursiem var pieteikties, aizpildot reģistrācijas formu un nosūtot to uz epastu kpmi@lu.lv līdz 2020. gada 1. aprīlim.  

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 787580

2020. gada 20. janvārī

H2020 projekta ietvaros apgūst metodi tuberkulozes un citu slimību ātrākai, pieejamākai un vienkāršākai diagnostikai

No 14. līdz 16. janvārim KPMI pētnieki Ilva Pole, Reinis Vangravs un Ģirts Šķenders viesojās Minhenē, lai apgūtu īpaši ātras polimerāzes ķēdes reakcijas metodi tuberkulozes un potenciāli arī citu slimību ātrākai, pieejamākai un vienkāršākai diagnostikai. Metodes pamatprincipi izstrādāti sadarbības partnera 'GNA Biosolutions' laboratorijā, Apvārsnis 2020 projekta “Tuberkulozes diagnostikas ieviešana aprūpes punktu līmenī, izmantojot īpaši ātru lokālās karsēšanas polimerāzes ķēdes reakciju (PITBUL)” ietvaros. Latvijas pētnieku uzdevums, šī projekta ietvaros, ir pilnveidot klīnisko paraugu sagatavošanas principus to tālākai izmantošanai izstrādātajā īpaši ātrajā polimerāzes ķēdes reakcijas metodē.

  

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889

2020. gada 13. janvārī

GISTAR pētījumā - jau 9 000 respondenti!

Ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka kopējais LU KPMI lielākajā pētījumā GISTAR iekļauto respondentu skaits ir sasniedzis jau 9000!

Savukārt pētījuma Jēkabpils reģionālajā centrā uz šo dienu ir iekļauti jau 689 respondenti. 

Pētījuma realizāciju Jēkabpilī paredzēts turpināt līdz šā gada beigām. 

GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau sešus gadus.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 10. janvārī

Cilvēka viena miljona mikrobioma projekta iniciatoru starpā -  LU KPMI

No 6. - 8. janvārim Ķīnas nacionālajā Gēnu bankā, Shenzhen (Ķīnā) notika starptautiskās sadarbības programmas Cilvēka viena miljona mikrobioma projekts (Million Microbiome of Humans Project, MMHP) pirmā sanāksme. Projektam noteikts visai ambiciozs un nebijis mērķis – ar nolūku veidot dažādu rasu, vecumu, dzimumu, veselības stāvokļu cilvēka mikrobioma kartes, iekļaujot vismaz 1 milj. metagenoma analīzes.
Projektā paredzēts iesaistīt sadarbības partnerus no visas pasaules. Latvijas vārds ir projekta iniciatoru skaitā. Konferencē Latviju pārstāvēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors Jānis Kloviņš un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja. Sanāksmes laikā tika prezentēts arī līdz šim Latvijā paveiktais.
Projektu atbalsta starptautiskā līmeņa molekulārbioloģijas eksperti, uzņēmums BGI, kura meitas uzņēmums MGI darbojas arī Latvijā. 

2020. gada 7. janvārī

PERSIST : mākslīgais intelekts un lielo datu tehnoloģija - veselības aprūpei 

Spānijas IKT tehnoloģiju centra Gradiant vadībā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un vienpadsmit citiem partneriem 2020. gada janvārī savu darbību uzsāk PERSIST projekts - "Uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām".

Projekta PERSIST partneru zināšanas tiks apvienotas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Pētījumā, kas balstīts uz mākslīgā intelekta (AI) un lielo datu izmantošanu (Big Data) veselības nozares uzlabošanai, piedalīsies 13 sadarbības partneri no 10 dažādām valstīm.

Konsorcijā darbojas partneri no Spānijas, Itālijas, Austrijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Latvijas, Šveices, Portugāles, Beļģijas un Turcijas. Projektu finansē Eiropas Savienība programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, tā kopējais budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošinās klīniskos pētījumus. 

Plašāku informāciju par PERSIST projektu lasiet ŠEIT.

    

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 6. janvārī

Viesojas Ķīnas Nacionālajā genomu bankā

KPMI direktors Mārcis Leja kopā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoru / BBMRI Latvijas organizācijas direktoru Jāni Kloviņu viesojas Ķīnas Nacionālajā genomu bankā.

08.01.2020. Shenzhen (Ķīnā). BGI prezidents un dibinātājs  Wang Jian demonstrēja sekvencēšanas automatizācijas iespējas Ķīnas Nacionālajā biobankā.

 

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI