en-GBlv-LV
en-GBlv-LV

 

2019. gada 20. decembrī

LU KPMI vēl gaišus Ziemassvētkus un ražīgu Jauno Gadu!

2019. gada 17. decembrī

Apsveicam mūsu institūta darbiniekus ar rektora pateicībām!

Vakardien notika Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes darbinieku sanāksme. 
Sanāksmes ietvaros tika pasniegtas arī rektora pateicības.
Pateicības rakstus par nozīmīgiem sasniegumiem, ieguldīto darbu un sakarā ar LU 100 gadu jubileju pasniedza sekojošiem institūta darbiniekiem:

Līgai Grantiņai, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajai ekspertei, Mg.env.sc., par entuziasmu, iniciatīvu un milzīgo darba ieguldījumu LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta izveidē savu izpilddirektora pienākumu pildīšanas laikā.

Arnim Kiršneram, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajam pētniekam, Dr.sc.ing., par būtisko ieguldījumu KPMI biobankas IT platformas izstrādē

Signei Mežinskai, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajai pētniecei, Dr.sc.soc., par ētikas pētījumu attīstīšanu Latvijas Universitātē, par profesionālām citu pētnieku konsultācijām ētikas jautājumos.

Inesei Poļakai, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajai pētniecei, Dr.sc.ing., ERAF post-doktorantūras projekta darbiniecei, par būtisko atbalstu studējošo pētniecības darbu plānošanā un iegūto datu analīzē, par GISTAR pētījuma vadošā statistiķa pienākumu izcilu izpildi.

Aigai Rūdulei, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vecākajai ekspertei, par veiksmīgu GISTAR pētījuma administratīvo vadību.

Daigai Šantarei, Medicīnas fakultātes Onkoloģijas katedras docentei, Dr.med., par uztura specialitātes attīstīšanu Latvijas Universitātē, par sadarbības veicināšanu ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu.

Apsveicam un lepojamies!

Attēlā: GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule ar pateicības rakstu

2019. gada 13. decembrī

Eiropas vēža misijas aktivitātēm nepiesaka Latvijas pārstāvjus

Briselē notiek otrā Eiropas Komisijas izveidotās Vēža misijas tikšanās ar ES dalībvalstu pārstāvjiem. No katras dalībvalsts uz tikšanos aicināti divi pārstāvji ar mērķi iepazīties ar Vēža misijas darba aktivitātēm, organizēt tās dalībvalstu interesēs, kā arī iepazīties ar Eiropas kopējās aktivitātes ieteikumiem nacionālo vēža programmu izstrādei.
Sanāksmē pārstāvētas gandrīz visas ES dalībvalstis (reto izņēmumu starpā – Latvija).
Latvijas pārstāvji nav pieteikti ne šai stratēģiskai sanāksmei, ne minētajai Eiropas kopējai aktivitātei.

2019. gada 3. decembrī

GISTAR pētījumam Jēkabpilī pieteikušies jau vairāk nekā 500 dalībnieku

Ar lepnumu varam paziņot, ka LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālajā pētījumu centrā kopumā iekļauti jau 500 respondenti. Savukārt kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits ir sasniedzis jau 88880! 

Lai aprunātos par iespējām, ko iedzīvotājiem sniedz šis pētījums, Jēkabpils laikraksta "Brīvā Daugava" korespondente Inese Zone uz sarunu aicināja pētījumā iekļauto 500 respondenti Olgu Kirejevu. 

GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau sešus gadus. Savukārt Jēkabpils reģionālais pētījumu centrs darbojas kopš 2019.gada septembra. Pētījuma realizācija Jēkabpilī šobrīd paredzēta līdz 2020. gada beigām. Paralēli tiek apspriestas pētījuma realizācijas iespējas arī citās Latvijas pilsētās. 

Rakstu un interviju lasiet ŠEIT

Attēlā: Ārsta palīgs Sendija Vītola (no kreisās) un 500 respondente Olga Kirejeva

Foto: Inese Zone, Brīvā Daugava

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 28. novembrī

Starptautiskā ģenētikas konferencē saņem apbalvojumu par labāko stenda referātu

No 25.-26.novembrim Madridē, Spānijā notika  "International Conference on Genomics & Pharmacogenomics" un "International Conference on Human Genetics and Genetic Disorders" konference (Starptautiskā genomikas un farmakogenomikas konference un Starptautiskā cilvēku ģenētikas un ģenētisko traucējumu konference), kurā stenda ziņojuma veidā LU KPMI zinātniskā asistente Dārta Pūpola prezentēja ERAF „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” projekta laikā iegūtos nozīmīgākos rezultātus.

D.Pūpola par savu ziņojumu saņēma apbalvojumu kā par labāko stenda referātu konferencē. 

Rezultāti tika iegūti analizējot paraugus, kas tika iegūti no KPMI lielākajā pētījumā GISTAR iekļautajiem respondentiem. 

Projekts „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” ir saņēmis finansējumu no ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 1.1.1.1./16/A/272

2019. gada 19. novembrī

Apsveicam D.Ražuku-Ebelu ar apbalvojumu par labāko prezentāciju Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksmē 

European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN - Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura asociācija) no 15-16. novembrim Varšavā, Polijā rīkoja European Bridging Meeting in Gastroenterology 2019 (Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksme) ar mērķi dot iespēju jauniem pētniekiem prezentēt savus darbus, klātesot saviem zinātniskā darba vadītājiem. Katram dalībniekam tika piesaistīts mentors, kas pēc prezentācijas vadīja diskusiju par dažādiem darba aspektiem. Zinātniskajā saietā 42 jaunie pētnieki uzstājās ar saviem darbiem. Pēc konferences zinātniskā komisija apbalvoja 5 visaugstāk novērtētās prezentācijas.

No Latvijas ar darba vadītāju prof. Mārci Leju konferencē piedalījās LU rezidente gastroenteroloģijā, doktora grāda kandidāte Danute Ražuka-Ebela. Danute par referātu "Analysis of factors associated with decreased pepsinogen in the GISTAR study population in Latvia" ("Ar samazinātu pepsinogēnu saistīto faktoru analīze GISTAR pētījuma populācijā Latvijā") saņēma apbalvojumu par labāko prezentāciju.

"Bridging Meeting" iniciatīvu 1998. gadā Magdeburgā, Vācijā uzsāka prof. Dr. Peters Malfertheiners (Dr. Peter Malfertheiner). Viņa vīzija un mērķis, izstrādājot "Bridging Meeting" koncepciju, bija izveidot forumu jaunajiem klīniskajiem pētniekiem no Austrumu un Rietumeiropas valstīm, kur tiktu prezentēti notiekošo un pabeigto pētījumu rezultāti. Dot iespēju jaunajiem kolēģiem, akadēmiskajiem pasniedzējiem un mentoriem, kā arī nozares partneriem satikties, izveidot sakarus, veidot tiltus un veidot ceļu uz Gastroenteroloģijas nākotni.

Vairāk informācijas par sanāksmi ŠEIT

Fotogrāfijā no kreisās: konferences zinātniskās komitejas vadītāji Prof. Jaroslaw Regula un Prof. Peter Malfertheiner, Danute Ražuka-Ebela, Prof. Mārcis Leja

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 14. novembrī

M.Lejam pateicība par ieguldījumu kampaņā "ES - sargājam kopā"

2019. gadā Eiropas komisija visā Eiropas Savienībā realizēja informatīvu kampaņu "#EUprotects / ES - sargājam kopā. Kampaņas mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību drošības dažādajiem aspektiem un parādīt , ko dažādu profesiju pārstāvji dara ikdienā, lai padarītu mūsu dzīvi Latvijā un Eiropā drošāku. 

Pateicoties kampaņā iesaistīto vēstnešu atsaucībai un līdzdalībai, Latvijas iedzīvotāji ir iepazinuši daudzu profesionāļu darbu tādās jomās kā drošākas vides veidošana internetā, pārtikas un sadzīves priekšmetu drošības kontrole, dabas aizsardzība, droša ceļošana, cīņa pret cilvēktirdzniecību. Kampaņa ir ļāvusi Latvijas vārdam izskanēt plašāk, dodot iespēju arī citu ES valstu iedzīvotājiem uzzināt par paveikto Latvijā. 

Mūsu institūta direktors Mārcis Leja ir saņēmis PATEICĪBU par ieguldījumu šajā kampaņā.

SIRSNĪGI APSVEICAM!

Vairāk informācijas kampaņas mājas lapā.

2019. gada 13. novembrī

Izsludināts konkurss NORDPLUS projektiem

Pieteikumus  NORDPLUS apakšprogrammās  Jauniešu izglītība, Augstākā izglītība, Pieaugušo izglītība, Horizontālā programma, Ziemeļvalstu valodas var iesniegt Espresso elektroniskajā sistēmā līdz 2020. gada 3. februārim.  

Plašāka informācija par konkursu pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā.

20.novembrī plkst.10:00 – 15:30 viesnīcā “Avalon” ( 13. Janvāra ielā 19, Rīgā) notiks informatīvs seminārs „Nordplus programmas 2020. gada konkursa nosacījumi”.
Plašāka informācija par semināru

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 14. novembrim.

  

2019. gada 8. novembrī

Notiek konference par Horizon Europe programmas ieviešanu Latvijā

Šī gada 7. - 8. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Eiropas Komisijas Zinātnes un inovāciju ģenerāldirektorātu organizē konferenci “Virzība uz Horizon Europe programmas ieviešanu Latvijā”.

Konferenci atklāja Valsts prezidents Egils Levits.

Eiropas komisijas atbildīgās institūcijas arī pārstāvētas  visaugstākajā līmenī – Briseles delegāciju vada DG Reaserch & Innovation ģenerālrirektors Jean-Eric Paquet.

Konferencē pārrunātas paredzamās izmaiņas dažādu ar pētniecību saistītu programmu organizācijā. Īpaša uzmanība veltīta paplašināšanas programmām, t.i. īpašām atbalsta programmām valstīm ar līdz šim vājākām sekmēm (tostarp šai valstu grupai pieder arī Latvija). Prezentēti veiksmes stāsti. Tiek sniegti ieteikumi projektu sagatavošanai. Pagājušais periods Latvijai bijis pirmais, kad tā no ES veiksmīgi finansētu projektu veidā saņēmusi vairāk nekā valsts šajā programmā iemaksājusi. 

Jau mazākās darba grupās  Jean-Eric Paquet  iepazinās ar atbildīgo institūciju skatījumu par Latvijas turpmākajām vajadzībām.

Mārcis Leja prezentēja ES Vēža misijas darbu. 

  

2019. gada 1. novembrī

Konferencē Astanā prezentē GISTAR pētījuma Kazahstānas datus

Nur-Sultanā (Kazahstāna) notiek XIV starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Astana-Gastro-2019”.
Ar prezentāciju “Kuņģa vēža skrīnings. GISTAR pētījums” konferencē uzstājās M.Leja.
Prezentācijā tika demonstrēti arī LU KPMI pētnieku veiktā darba rezultāti, kas iegūti analizējot Kazahstānā iegūto materiālu.

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 30. oktobrī

Aicina uz semināru “Biobankas – ilgtspējīgs resurss sabiedrības veselības veicināšanai”

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs aicina visus interesentus apmeklēt semināru, ko organizē Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRILV.

Šajā seminārā savā pieredzē dalīsies vadošie pētnieki no lielākajām biobankas veidojošajām institūcijām Latvijā par to, kā nodrošināt ilgtspēju pētniecībai, kas balstās uz cilvēka bioloģisko paraugu izmantošanu pētniecībā. Tiks apskatīts un diskutēts par Latvijas vispārējo situāciju šajā jomā, gan no viedokļa, kā iespējams Latvijā veidot lielapjoma veselības izpētes projektus, gan kā iegūt maksimālo pētniecības kvalitāti ekonomiski efektīvā formā, gan ētiskajiem un sociālajiem aspektiem.

Norises laiks: 2019. gada, 11. novembrī, plkst. 9.00 – 11.30 (reģistrācija no 8.45)

Norises vieta: Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, 702. auditorijā (7. stāvs), Jelgavas ielā 1

Pasākuma programma ŠEIT 

Reģistrācija semināram ŠEIT

   

Semināra organizāciju nodrošina Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/006 „ Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos”.

2019. gada 29. oktobrī

Rakstā apskata pretrunu starp gastroenterologu rekomendācijām un antibiotiku patēriņa ierobežošanas stratēģiju

ASV žurnāls Digestive Diseases and Sciences šodien savā interneta versijā publicējis M.Lejas (ārsts - gastroenterologs, LU profesors) un U.Dumpja (ārsts infektologs, LU profesors) rakstu "What Would the Screen-and-Treat Strategy for Helicobacter pylori Mean in Terms of Antibiotic Consumption?" (Ko varētu nozīmēt Helicobacter pylori skrīninga un ārstēšanas stratēģija attiecībā uz antibiotiku patēriņu?). Rakstā iet runa par pretrunu, kas saistīta ar gastroenterologu rekomendācijām un stratēģiju ierobežot antibiotiku patēriņu. Analīze veikta, izmantojot antibiotiku patēriņa datus Latvijā.

Raksta kopsavilkums tiešsaistē pieejams ŠEIT

 

2019. gada 25. oktobrī

Briselē atzinīgi novērtē paveikto H2020 projekta A-PATCH ietvaros

24.oktobrī  Briselē notika Apvāršņa 2020 projekta A-PATCH - Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā (Autonomous Patch for Real-Time Detection of Infectious Disease) 1.perioda atskaites pasākums Eiropas Komisijai. EK oficieris Henrijs Raibenbahs (Henri Rajbenbach) un ārējais vērtētājs Stefans Kiršmeijers (Stephan Kirchmeyer) iepazinās ar projekta partneru ziņojumu un atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto. LU KPMI pārstāvēja pētnieks Ģirts Šķenders. 

25. oktobrī Lēvenā  A-PATCH projekta partneri tikās pie valkājamo elektronisko ierīču dizaina speciālistiem IMEC (www.imec-int.com) un diskutēja par jaunās diagnostiskās pieejas tehniskās izveides problēmām un iespējamiem risinājumiem. Šis projekts apvieno dažādu nozaru pētniekus no Technion (Izraēlas Tehnoloģiju institūts) BioRad Laboratories (Francija), TNO HOLST Centre (Nīderlande), IMEC (Beļgija), LU KPMI, CEVA RivieraWaves (Francija, Īrija, Izraēla), VTT (Somijas Tehniskās izpētes centrs) un FIND (Šveice).

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824270

2019. gada 24. oktobrī

Vācijā notiek VOGAS projekta darba sanāksme

No 24. līdz 25. oktobrim Vācijā Ulmes universitātē notiek H2020 projekta VOGAS darba sanāksme.
Sanāksmes laikā tiek pārrunāti gan tehnoloģiju attīstīšanas jautājumi, gan arī plānoti klīniskie pētījumi Eiropas un Latīņamerikas valstīs.

Šos klīniskos pētījumus koordinē LU KPMI.

LU KPMI sanāsmē pārstāv VOGAS projekta eksperte Linda Mežmale. 

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 21. oktobrī

Barselonā UEGW kongresā prezentē GISTAR pētījuma rezultātus

Barselonā notiekošajā Apvienotajā Eiropas gastroenteroloģijas kongresā (United European Gastroenterology Week) LU KPMI direktors M.Leja prezentēja pārskatu par pasaulē notiekošajiem populācijas pētījumiem kuņģa vēža profilaksei. Viens no būtiskākajiem šādiem pētījumiem pasaulē un vienīgais – Eiropā ir Latvijā notiekošais LU Klīniskās  un profilaktiskās medicīnas institūta realizētais GISTAR pētījums.

M.Leja kongresā prezentēja arī LU KPMI jauno pētnieku stenda un mutiskos referātus -  "H. pylori and older age is more related to decreased pepsinogen level compared to different dietary factors" (pirmais autors J.Aleksejeva), un " H.pylori positivity assessed by molecular - biology methods in gastric biopsy samples in serology and histology discrepant cases" (pirmais autors S.Skrebinska).

Mārcim Lejam piešķirta pateicība par pastāvīgo atbalstu un lielajiem centieniem kā UEG zinātniskās komitejas loceklim - ŠEIT

Savukārt J.Aleksejeva kongresā saņēmusi nacionālā zinātnisko balvu par savu referātu "H. pylori and older age is more related to decreased pepsinogen level compared to different dietary factors" - ŠEIT

     

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 20. oktobrī

Jaunie pētnieki kursos apgūst medicīnas rakstu veidošanas iemaņas

EAGEN (Eiropas gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura jautājumu asociācija), sadarbībā ar Francijas farmācijas uzņēmumu Biocodex 20.oktobrī Barselonā, Spānijā rīkoja kursus jaunajiem pētniekiem “Medicīnas rakstu rakstīšana un izdošana”. Tos apmeklēja LU KMPI pārstāvji Linda Mežmale, Olga Sjomina, Zane Dzērve un Anna Krīgere. Kursus vadīja Amy Whereat (Austrālija), kas ir specializējusies kā komunikāciju konsultants medicīniskajā izpētē. 

Kursos tika apgūtas tāda tēmas kā – rakstu sagatavošana - pareiza žurnāla izvēle un ieteikumi autoriem; raksta uzrakstīšana – pareiza teikumu veidošana un tēžu uzbūve; ievada, metožu, rezultātu un diskusijas veidošana - svarīgākie aspekti; raksta iesniegšana – efektīva korektūra un pirms iesniegšanas nosacījumi. Kursu laikā dalībnieki ne tikai apguva teorijas pamatus, bet arī aktīvi iesaistījās diskusijās un piedalījās grupu darbos. 

  

2019. gada 19. oktobrī

Aicina uz konferenci veltītu nākamajai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa

7. un 8. novembrī aicina piedalīties konferencē "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia", kas veltīta nākamajai Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa. 
Konference pulcēs augsta līmeņa profesionāļus, politikas veidotājus, zinātnisko institūciju vadītājus, zinātniekus un citus interesentus.
Pasākumu atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Izglītības un zinātnes ministrijas vadība. 
Ar programmas Apvārsnis Eiropa konceptu iepazīstinās Eiropas Komisijas ģenerāldirektors pētniecībā un inovācijās Žans-Ēriks Pakē (Jean-Eric Paquet). 
Konferences pirmajā dienā tiks diskutēts par Latvijas sasniegumiem ES pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnis 2020. 
Savukārt otrajā konferences dienā būs iespējams uzzināt  nākamās programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātes, kā arī nosacījumus projektu izstrādē un īstenošanā no Eiropas Komisijas pārstāvjiem. 
Pasākumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dalība pasākumā ir bez maksas, ar iepriekšēju reģistrēšanos tiešsaistē līdz 1. novembrim. 

Programma angļu valodā, kura tiks precizēta, pieejama ŠEIT
Darba valoda: angļu un latviešu   //   Vieta: LU Zinātņu mājas zāle Alfa, Jelgavas iela 3, Rīga.

2019. gada 18. oktobrī

WEO ikgadējā sanāksmē spriež par zarnu vēža skrīninga kvalitāti visā pasaulē

Barselonā notiek ne tikai politiskas demonstrācijas, bet arī Pasaules Endoskopijas organizācijas (WEO) skrīninga komitejas ikgadējā sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāv M.Leja un I.Tolmanis.

Sanāksmes mērķis – uzlabot zarnas vēža skrīninga kvalitāti visā pasaulē. Īpaša uzmanība tiek veltīta kolonoskopijas kvalitātei un skrīninga testu standartizācijai.

M.Leja sanāksmē ziņoja datus, ko ieguvusi LU KPMI pētniece Anna Krīgere par kolorektālā vēža skrīninga programmu pašreizējo stāvokli Eiropas reģiona valstīs ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī – par programmām un pilotpētījumiem Krievijā. Kādreizējais Latvijas gastroenterologs Aldis Kaufmanis, Francijas reģionālā skrīninga programmas direktora statusā, ziņoja par skrīninga programmas rezultātiem viņa pārraudzībā esošajā reģionā.

    

2019. gada 16. oktobrī

Publicēta Misijās - balstīta politika programmai Horizon Europe

Eiropas Komisijas mājas lapā ir publicēta Misijās - balstīta politika Eiropas Komisijas nākamai zinātnes programmai Horizon Europe.

Šī ir pieeja politikas veidošanai, kas nozīmē noteiktu mērķu izvirzīšanu ar konkrētiem mērķiem un darbu to sasniegšanai noteiktā laikā.

Vairāk informācijas ŠEIT

2019. gada 15. oktobrī

Aicina iesniegt referātus uz ECCMID 30. kongresu

No 2020. gada 18. līdz 21. aprīlim Parīzē, Francijā notiks 30. Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību kongress. ECCMID kā pasaules svarīgākais klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību notikums pulcē daudzu jomu ekspertus, lai vairāk kā 13 000 kolēģu auditoriju iepazīstinātu ar jaunākajiem atklājumiem, vadlīnijām un pieredzi. Šogad Programmas komiteja ir izstrādājusi daudzšķautņainu programmu, kas ietver galvenās lekcijas un mutvārdu sesijas, kā arī interaktīvus seminārus, ekspertu tikšanās, atvērtus forumus un plašu simpoziju klāstu. 

Kongresu organizē  ESCMID - Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību biedrība. ESCMID misija ir uzlabot infekcijas slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. 
 
Lai iesniegtu abstraktus uz ECCMID 2020  lūdzu, izmantojiet šo saiti.

2019. gada 8. oktobrī

Eiropas Biobanku Nedēļas kongresā prezentē aptaujas rezultātus par Latvijas iedzīvotāju  attieksmi pret biobankām 

No 8. līdz 12. oktobrim Eiropas Biobanku Nedēļas kongresā Lībekā piedalīsies Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieces  Signe Mežinska un Daiga Šantare. Pētnieces prezentēs projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros veiktas reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātus par attieksmi pret biobankām. 

Pētniecības biobankas ir cilvēka bioloģisko paraugu (piemēram, asins, audu, urīna, elpas paraugi) kolekcijas. Biobankās ar donoru piekrišanu tiek uzglabāti gan bioloģiskie paraugi, gan informācija (piemēram, vecums, saslimšanas, analīžu rezultāti) par cilvēkiem, kuri šos paraugus ziedojuši. Saņemot ētikas komitejas atļauju, zinātnieki konkrētos pētījumos var analizēt paraugus un ar tiem saistīto informāciju. Biobankas zinātniekiem ir nepieciešamas, lai veiktu sabiedrības veselībai, slimību diagnostikai un ārstēšanai nozīmīgus pētījumus. Tomēr biobanku darbība rada arī daudzus ētiskus jautājumus par to, kā iegūt katra bioloģisko paraugu ziedotāja informēto piekrišanu, kādiem pētījumiem izsniegt paraugus no biobankas, kā informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem utt. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām ir maz informēti par pētniecības biobankām – tikai 26% līdz šim ir dzirdējuši par biobankām. 37% no aptaujātajiem atbildēja, ka vēlētos sniegt informāciju par sevi, lai tā tiktu iekļauta biobankā, kas ir  nedaudz vairāk nekā 2010. gadā, kad šie paši jautājumi tika uzdoti Eirobarametra aptaujas ietvaros.

Atbildot uz jautājumu, vai būtu jāveicina personas datu un bioloģisko paraugu apmaiņa starp Eiropas Savienības dalībvalstu biobankām, attīstot to sadarbību, apstiprinoši atbildēja 60% aptaujas dalībnieku.

Biobanku nozīme sabiedrības veselībai svarīgu pētījumu veikšanā strauji pieaug, tādēļ ir svarīgi, lai iedzīvotāji ir informēti par biobankām, to darbības prinicipiem un iespējām kļūt par biobanku donoriem. Šobrīd Latvijā tiek izstrādāts Biobanku likums, kura veidošanai ir nepieciešams dialogs starp zinātniekiem, sabiedrībai, donoriem un politikas veidotājiem. Citu valstu pieredze liecina, ka biobanku pārvaldība ir jābalsta uz sabiedrības viedokļa izpēti, kas būtiski veicina sabiedrības uzticēšanos biobankām. Projekta ietvaros veiktais pētījums sniegs šobrīd trūkstošos datus par sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokli biobanku jomā, lai pamatotu sabiedrības interesēm atbilstošu biobanku darbības modeli Latvijā, kā arī nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi.

 

Attēlā: LU KPMI pētnieces Signe Mežinska, Daiga Šantare un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Vita Rovīte pie stenda referāta

Projektu “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” finansē Latvijas Zinātnes Padome, projekta numurs lzp-2018/2-0171.

2019. gada 4. oktobrī

Rīgā notiks UNESCO nedēļa 2019. Spožie prāti: Sievietes zinātnē

No 14. līdz 20. oktobrim Rīgā notiks UNESCO nedēļa 2019, kurā ikviens tiek aicināts bagātināt sabiedrības izpratni par Latvijā nozīmīgām zinātniecēm un zinātnieku dinastijām un viņu pētījumu devumu, ielūkojoties sava novada, reģiona, skolas, iestādes, muzeja vēsturē simts gadu griezumā.
 
UNESCO nedēļas 2019 „Spožie prāti: sievietes zinātnē” galvenais tematiskais pasākums domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni” notiks 16. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā un tiešraidē to būs iespējams vērot Latvijas Universitātes portālā: http://www.lu.lv/tiesraide/.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu šajā pasākumā pārstāvēs Latvijas Universitātes asociētā profesore, Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komisijā Signe Mežinska. Asoc.Prof. S.Mežinska pasākumā informēs par LU KPMI realizēto projektu Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze

(Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"). 

Vairāk informācijas ŠEIT

Informācija arī Facebook ziņās:

https://www.facebook.com/events/2324009961149641/permalink/2329058700644767/

https://www.facebook.com/events/2324009961149641/

2019. gada 3. oktobrī

Rīgā sapulcējušies Eiropas ekperti vērtē GISTAR pētījumu

Šodien Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek viens no būtiskākajiem gada pasākumiem GISTAR pētījuma ietvaros - Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā(DSMB) pulcējās Rīgā ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām.
Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa iniciatīvu un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kuram atbalstu paudusi arī Latvijas Veselības ministrija.
Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, no šā gada septembra projekta realizācija notiek Jēkabpilī.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 27. septembrī

Atklāj GISTAR pētījuma Jēkabpils reģionālo centru

Šodien Jēkabpils poliklīnikas telpās, Stadiona ielā 1 oficiāli atklāts gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs.
Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu LU KPMI realizētā gremošanas trakta slimību profilakses pētījuma GISTAR reģionālais centrs darbu Jēkabpilī uzsāka šī gada 2. septembrī .

Reģionālais centrs ir veiksmīgi aizvadījis pirmo darba mēnesi, kura laikā to ir apmeklējuši jau vairāk kā 130 respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau vairāk kā 8 450 respondenti.

Atklāšanā piedalījās Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekļi - Margarita Meļņikova, Renārs Putniņš, Latvijas Universitātes profesors, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, ārsts gastroenterologs Mārcis Leja, GISTAR pētījuma darbinieki, kā arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola.

Šobrīd Jēkabpilī pētījums tiek plānots līdz 2020. gada beigām, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.

VIDEO

    

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 26. septembrī

Briselē spriež par misijā balstītu zinātni 

24.–26. septembrī Briselē pirmo reizi notiek Zinātnes un inovāciju (R&I) dienas, kurās gan Latvija nav pārāk plaši pārstāvēta. Šo dienu laikā Eiropas Komisija (EK) deva arī oficiālu startu jaunai darbības formai – misijās balstītai zinātnei, kas jau pazīstama citās pasaules daļās, taču pirmo reizi tiek ieviesta Eiropas Savienības līmenī.

Atbilstoši R&I generāldirektora Žana Erika Pakē (Jean Eric Paquet) teiktajam, misijas nav tieši zinātne, misiju nozīme ir zinātnes radīto novest līdz sabiedrībai saprotamam, izmantojamam un atzīstamam veidam. Arī EK vadošie eksperti izprot, ka misijas Eiropai ir ne tikai pilnīgi jauna darbības forma, bet arī grūta un ar iespējamiem riskiem saistīta forma.
Pavisam izveidotas piecas misijas – tās veltītas EK identificētām aktuālākajām tēmām – tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām un vēža misija. Pēdējā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja.
25. septembrī Zinātnes un inovāciju dienā tika organizēta misiju pārstāvju tikšanās ar atbilstošās jomas attīstībā ieinteresētajām organizācijām un speciālistiem. Būtiska būs misiju sadarbība gan ar EK, gan ES dalībvalstu pārstāvjiem. Ieteikumus misiju stratēģiskiem dokumentiem iespējams vēl iesniegt elektroniski līdz š. g. 4. oktobrim.

 

Pirmajā attēlā (no kreisās): Zinātnes un inovāciju komisārs Karlos Moedas (Carlos Moedas), misiju teorijas eksperte Mariana Mazukato (Marianna Mazzucato) un R&I generāldirektors Žans Eriks Pakē (Jean Eric Paquet)
Otrajā attēlā: Žans Eriks Pakē (Jean Eric Paquet) dod startu misiju darba uzsākšanai

2019. gada 25.  septembrī

Semināros diskutē par atbildīgu pētniecību klīniskajos pētījumos

No 24. līdz 27 septembrim LU Zinātņu mājā notiek Apvāršņa 2020 projektu A-PATCH  (Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā) un VOGAS (kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, ar hibrīdo sensoro pieeju) partneru rīkoti semināri par atbildīgu pētniecību klīniskajos pētījumos.
Semināru gaitā partneri diskutē par jaunās diagnostiskās pieejas pielietojamības dažādiem aspektiem, intervē ārstus un medmāsās, lai izzinātu veselības aprūpes darbinieku pieredzi ar līdzīgu sistēmu izmantošanu, un analizē labākos paņēmienus informācijas iegūšanai no potenciālajiem lietotājiem visā pasaulē.
Seminārus rīko projekta partneri - LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar VTT (Technical Research Centre of Finland / Somijas Tehnisko pētījumu centrs), piedaloties Technion  (Israel Institute of Technology / Izraēlas Tehnoloģiju institūts), BioRad Laboratories (Francija) un TNO, HOLST Centre (Nīderlande), National cancer Institute / Nacionālais vēža institūts (Ukraina).

     

A-Patch projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824270
VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986

2019. gada 20. septembrī

Līdz 30. septembrim aicina pieteikties programmas "Apvārsnis Eiropa" konsultējošo ekspertu tematiskajās darba grupās

Izglītības un zinātnes ministrija, lai laicīgi sagatavotos un nodrošinātu Latvijas pētniecības interešu pārstāvniecību ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 veidošanā, aicina pieteikties 5 tematiskās nacionālo konsultējošo ekspertu darba grupās, kā arī atzīmēt savām pētniecības interesēm atbilstošās tematiskās partnerības, līdz 2019. gada 30. septembrim aizpildot elektronisko aptaujas formu.

Tiem, kas aptauju jau ir pildījuši, aicinām papildus norādīt savām interesēm atbilstošās partnerības.

Vienlaikus sakarā ar pašlaik notiekošo jaunās ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa stratēģisko plānošanu 2021. – 2027. gadam, Eiropas Komisija aicina ikvienu interesentu piedalīties šajā procesā un līdz 6. novembrim aizpildīt aptauju par pētniecības prioritātēm.

Papildus informējam, ka aktuālā informācija par Apvārsnis Eiropa programmu ir pieejama arī Izglītības un zinātnes mājaslapas sadaļā Zinātne/Aktualitātes/Apvārsnis Eiropa 2021-2027.

 un Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē.

2019. gada 19. septembrī

Pārrunā esošo un turpmāko sadarbību starp LU KPMI un Kazahstānas zinātņu institūcijām

Šī gada 19. septembrī Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā,  LU KPMI doktorante Linda Mežmale tikās ar MD, PhD, profesoru Nurbeku Igissinovu (ārsts onkologs, sabiedrības veselības speciālists; Astanas Medicīnas universitātes internatūras Ķirurģisko slimību katedras profesors; Sabiedriskās asociācijas Central Asian Cancer Institute priekšsēdētājs), lai pārrunātu par esošo un turpmāko sadarbību starp LU KPMI un Kazahstānas zinātņu institūcijām.

2019. gada 12. septembrī

Ziņojumā uzsver kuņģa intestinālās metaplāzijas apakštipēšanas nozīmi

No 7-11 septembrim Francijā, Nīcā norisinājas 31. Eiropas patologu kongress.

LU KPMI kongresā ar stenda referātu "The value of subtiping of intestinal metaplasia for the risk stratification of gastric cancer" (Zarnu metaplāzijas subtipcijas vērtība kuņģa vēža riska noslāņošanai) pārstāvēja jaunā zinātniece Selga Savčenko. 

Posterī tika uzsvērta kuņģa intestinālās metaplāzijas (IM) apakštipēšanas nozīme, kas šobrīd ikdienā netiek veikta. To pamatojot ar pētījumā pierādīto - ja neveic IM apakštipēšanu, pat līdz 30% no augsta riska pacientiem var netikt neidentificēti. Jo liela daļa pacientu ar OLGIM I, ir nepilnā IM, kas jau ir augsta riska pacients. Savukārt, OLGIM I un II tiek uzskatīti par zema riska pacientiem un nav jānovēro kā augsta riska.
Lai noteiktu intestinālās metaplāzijas apakštipus, papildus parastajai krāsošanas metodei (H&E), tiek izmantota AB-PAS un HID.

Kongresā piedalījās gandrīz 3900 dalībniekiem no 92 valstīm.

2019. gada 11. septembrī

Starptautiskā konferencē demonstrē GISTAR un VOGAS projektu rezultātus

No 9. līdz 10. septembrim Londonā (Lielbritānijā) notika 11. Starptautiskā ICAPS konference: Vēža profilakse fokusējoties uz infekcijas, iekaisuma un imūnās sistēmas saslimšanām.
GISTAR un VOGAS projektu zinātniskais vadītājs M.Leja piedalījās ar uzaicinātu lekciju “H. pylori izskaušana kuņģa vēža profilaksei”.
Prezentācijas laikā tika demonstrēti GISTAR projekta dizains un provizoriskie rezultāti, kā arī Sniffphone / VOGAS speciālistu aptaujas rezultāti Sniffphone / VOGAS speciālistu aptaujas rezultāti.
Konferenci organizē Starptautiskā vēža profilakses biedrība (ICAPS) un Lielbritānijas Terapeitiskā vēža profilakses tīkls (UKTCPN).

GISTAR projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 9. septembrī

Breath Summit 2019 tiek prezentēti VOGAS projekta rezultāti

Lielbritānijā, Lougboro no šī gada 8. līdz 11. septembrim notiek Breath Summit 2019. VOGAS projekts šajā konferencē tiek pārstāvēts ar stenda referātu par izelpas pārbaudes rezultātu reproducējamību un pārtikas patēriņa ietekmi (tā pirmā autore Inese Poļaka).


Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 8. septembrī

EHMSG XXXII Starptautiskajā kongresā piedalās pārstāvji no LU KPMI

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskajā kongresā, kas no 5. līdz 7. septembrim norisinājās Insbrukā, Austrijā, ar stenda referātiem un mutiskām prezentācijām piedalījās LU KPMI zinātnieki. 

Mūsu pētnieku grupa uzstājās ar 5 stenda un 2 mutiskajiem ziņojumiem.

Ar mutiskajiem un stenda referātiem konferencē piedalījās LU KPMI zinātniskajā darbā iesaistītie Latvijas Universitātes rezidenti un absolventi - Jeļizaveta Aleksejeva, Olga Sjomina, Sabīne Skrebinska un Reinis Vangravs. 

Stenda un mutisko ziņojumu veidā tika ziņoti KPMI lielākā pētījuma GISTAR, VOGAS un citu institūtā notiekošo pētījumu rezultāti.

Lasīt vairāk

   

GISTAR projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 6. septembrī

HELICOBACTER 2019. gadā visvairāk lejuplādēto rakstu skaitā arī mūsu pētnieču raksti

Publiskots WILLEY izdevniecības žurnāla HELICOBACTER 2018. gada pārskats. Minētais žurnāls nozarē ir viens no nozīmīgākajiem izdevumiem (IF=3.52) pasaulē.

Institūciju sarakstā, kuru autoriem bijis visaugstākais ietekmes faktors 2018. gadā, Latvijas Universitāte ievietojas augstajā 3. vietā, sekojot Seulas Nacionālajai Universitātei Korejā un Gentas Universitātei Beļģijā.

2019. gadā (līdz šim brīdim) visvairāk lejuplādēto rakstu skaitā LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieces Olgas Sjominas pārskata raksts ierindojies 2. vietā, bet Sabīnes Skrebinskas pārskata raksts – 5. vietā (abas – pirmās autores).

Apsveicam pētnieces ar šo augsto rezultātu!

2019. gada 3. septembrī

Eiropas vēža misijas padomē Latviju pārstāvēs KPMI direktors Mārcis Leja

Šodien Briselē uz savu pirmo sanāksmi sapulcējās Eiropas Vēža misijas padome (Mission Board for Cancer). Ar mērķi maksimāli zinātnes atklājumus ieviest praksē un tulkot sabiedrībai saprotamā valodā, jaunās ES programmas Horizon Europe ietvaros izveidotas pavisam piecas misiju padomes (citas ES noteiktās prioritātes: tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām). Tātad medicīnas un veselības aprūpes jomā Vēža misija ir vienīgā, kas saņēmusi šādu EK atbalstu.
Padomi vada 2008. gada Nobela prēmijas laureāts fizioloģijā un medicīnā Harald zur Hausen, kuram dzimtas saknes meklējamas Rīgā. Padomē pavisam iekļauti 15 locekļi, kas tika izraudzīti konkursa kārtībā no vairāk par 350 pieteikumiem. Latviju padomē pārstāvēs Mārcis Leja, Igauniju – šīs valsts biobankas vadītājs un genoma centra izveidotājs Andres Metspalu; padomē iekļauti arī vairāki Skandināvijas valstu pārstāvji, t.sk. pacientu organizāciju pārstāvji un Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) jaunā direktore Elisabete Weiderpass.

  

Attēlos: KPMI direktors M.Leja                                                                            Priekšplānā: DG R&I direktors Kurt Vandenberghe

2019. gada 2. septembrī

 Darbu uzsāk GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs

Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu šodien darbu uzsāk LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs. Pirmajā darba dienā pētījumu centru apmeklē pirmie trīs respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 8 319 respondenti.

Projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2019. gada 29. augustā

LU KPMI zinātnieki iegūst budžeta doktorantūras vietas medicīnas specialitātē

Latvijas Universitātē notika konkurss par budžeta doktorantūras vietām medicīnas specialitātē.
Konkursā sekmīgi piedalījās KPMI zinātnieki – Linda Mežmale (tēma saistīta ar gaistošo marķieru diagnostikas izmantošanu kuņģa vēža skrīningam) un Inga Bogdanova (tēma saistīta ar specializētu morfoloģisko izmeklējumu metodēm kuņģa pirmsvēža stāvokļu noteikšanai).

Sveicam un vēlam veiksmi!

2019. gada 19. augustā

Notiek mācības GISTAR pētījuma Jēkabpils reģionālā centra darbiniekiem

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR topošo Jēkabpils reģionālā centra darbinieku apmācības. GISTAR projekta zinātniskais vadītājs profesors Mārcis Leja iepazīstina jaunos darbiniekus ar kuņģa un zarnu vēža aktualitāti Latvijā un pasaulē, kā arī konkrēti ar GISTAR pētījuma nozīmību un būtiskām detaļām. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma protokolu, anketu, respondentu intervēšanas specifiku, kā arī ar GISTAR datu vadības sistēmu. 

Mācību ietvaros jaunās darbinieces apgūst pētījumam nepieciešamās praktiskās iemaņas, mācās kā norisinās dalībnieku iekļaušana pētījumā. 
Notiek darbs pāros, anketēšana, kā arī tiek apgūta datu ievade DVS sistēmā. Topošās darbinieces apgūst asins noņemšanas un asins paraugu sagatavošanas standartus, kā arī siekalu testu veikšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu, un elptestu veikšanas kārtību. Tiek apgūti arī specifiski diētas anketas jautājumi.

GISTAR pētījumu Jēkabpils reģionālajā slimnīcā paredzēts uzsākt šī gada septembrī. 

  

Projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2019. gada 13. augustā

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts pārceļas uz jaunām telpām

No 19. augusta Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts atradīsies jaunajās telpās Gaiļezera ielā 1.

Būsiet laipni gaidīti!

2019. gada 22. jūlijā

Notiek pieredzes apmaiņa H2020 projekta VOGAS ietvaros

VOGAS projekta ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā bija ieradušies Insbrukas universitātes vecākais pēcdoktorantūras pētnieks Dr. Pāvels Močaļskis (Pawel Mochalski) un Ukrainas Nacionālā vēža institūta Endoskopijas nodaļas vadītāja MD Irina Razumeiko un Minimāli invazīvās un endoskopiskās ķirurģijas un intervences radioloģijas nodaļas klīniskais onkologs MD Veronika Patsko.
Ārzemju kolēģu vizītes mērķi bija veikt pieredzes apmaiņu un metožu aprobāciju  (izmēģināšanu) gaistošo organisko marķieru un kuņģa biomateriālu iegūšanas procesos, iekārtu montāžas un lietošanas jautājumos, kā arī VOGAS projekta aktuālo jautājumu apspriešana. 

LU KPMI darbiniekiem - pētniekam Dr. Viktoram Velikam un vecākajai laborantei Marinai Alentjevai, kā arī ukraiņu kolēģēm MD Veronikai Patsko un  MD Irinai Razumeiko gaistošo organisko marķieru iekārtu montāžas un lietošanas apmācības novadīja Dr. Pāvels Močaļskis.
Kā arī laborante Marina Alentjeva kopā ar ukraiņu kolēģēm veica pacienta anketēšanu pirms operācijas.
Dr. Pāvels Močaļskis kopā ar LU KPMI zinātnisko asistentu Reini Vangravu pārrunāja jautājumus par Helicobacter pylori kultivēšanu. 
KPMI vadošais pētnieks Dr.med. Sergejs Isajevs demonstrēja Ukrainas kolēģiem biomateriāla ņemšanu pētījumu vajadzībām, ka arī izstāstīja par kuņģa pirmsvēža stāvokļu un audzēja histopatoloģiju.

Vizītes laikā Gremošanas slimību centrā  “GASTRO” ārste gastroenteroloģe, gastrointestinālās endoskopijas speciāliste Dr.med. Ilze Kikuste demonstrēja ārzemju viesiem pētījumā izmantotās  kuņģa sulas ievākšanas un kuņģu audu biopsijas  procedūras, ka arī tika izrunāti jautājumi par pacientu un izmeklējumu  datu ievadi Biobankas elektroniskajā sistēmā.

Vizītes noslēgumā viesiem tika organizēta ekskursija par Latvijas Universitātes  Akadēmisko centru un parādītas LU KPMI laboratorijas un Biobankas telpas Dabas mājā. 

Vairāk attēlu: Foto_1, Foto_2, Foto_3, Foto_4

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 17. jūlijā

Pāvels Močaļskis uzstājas ar prezentāciju par izelpas analīzi

LZP projekta “Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte” vadošais pētnieks Pāvels Močaļskis (Pawel Mochalski, Insbrukas Universitāte) ciemojas Latvijas Universitātē un ar prezentāciju uzstājas Gremošanas Slimību centrā GASTRO (kas ir Latvijas Universitātes stratēģiskais partneris) ārstiem un endoskopijas medmāsām  sniedz prezentāciju par izelpas analīzi. GASTRO ir vadošais endoskopijas un gastroenteroloģijas centrs Latvijā, un tiek plānots, ka pacienti, kas tiek nosūtīti uz endoskopiju uz šo centru, tiek iekļauti divos LU realizētos projektos – VOGAS un “Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte”. Turklāt GASTRO plāno dalīties ar savu pieredzi par endoskopijas jautājumiem pētniecībā.

  

Vairāk attēlu: Foto_1

* Projekts "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte" tiek finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome. Projekta Nr.lzp-2018/2-0228
* VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 16. jūlijā

Jaunākās ziņas no Eiropas gremošanas onkoloģijas biedrības 

Ar jaunumiem no Eiropas gremošanas onkoloģijas biedrības (ESDO - European society of  digestive oncology) aicinām iepazīties:

2019. gada jūnija biļetenā

2019. gada jūlija biļetenā

2019. gada 15. jūlijā

Iznācis "Vesela Kuņģa Iniciatīvas" biļetena 2019 gada pirmais numurs 

Janunākās ziņas no "Vesela Kuņģa Iniciatīvas" (Healthy Stomach Initiative) biļetena 2019. gada 1. numura lasiet ŠEIT.

2019. gada 5. jūlijā

Notiek H2020 projekta PITBUL partneru darba, plānošanas un atskaišu sanāksmes

LU KPMI pētnieks Ģirts Šķenders no 29.06. līdz 03.07. piedalījās Apvārsnis H2020 projekta PITBUL (“Tuberkulozes diagnostikas ieviešana aprūpes punktu līmenī, izmantojot īpaši ātru lokālās karsēšanas polimerāzes ķēdes reakciju”) partneru darba un plānošnas sanāksmē un Eiropas Mikobakterioloģijas biedrības konferencē (Valensijā, Spānijā). 
Ģ.Šķenders sanāksmē uzstājās ar prezentāciju "Ieskats klīniskajā darba plūsmā. Klīniskie paraugi".
Savukārt no 03.07. līdz 05.07. Ģ.Šķenders piedalījās projekta PITBUL partneru atskaites sanāksmē Briselē (Beļģija), kas norisinājās Eiropas Komisijas, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātā.

    

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889.

2019. gada 4. jūlijā

KPMI pārstāvji apmeklē atvērto H2020 programmas informācijas dienu

Briselē notiek atvērta H2020 programmas "Veselība, demogrāfiskās izmaiņas, labklājība" informācijas diena, kas saistīta ar pēdējā H2020 projektu konkursa atvēršanu. Plānojot nākamos projektu pieteikumus, pasākumā pārstāvēts arī KPMI.

2019. gada 28. jūnijā

Apvienotās Eiropas gastroenteroloģijas federācijas sanāksmē spriež par Eiropas gastroenteroloģijas nākotni

Amsterdamā notika gadskārtējā Apvienotās Eiropas gastroenteroloģijas federācijas (UEG – United European Gastroenterology) vadības darba tikšanās ar federāciju veidojošo 17 Eiropas asociāciju prezidentiem. Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupu (EHMSG) sanāksmē pārstāvēja M.Leja.

Sanāksmē tika spriests par Eiropas gastroenteroloģijas nākotni – stratēģiskās attīstības jautājumiem, problēmu aktualizēšanu Eiropas Parlamenta līmenī, atbalstu izglītībai un zinātnei, kā arī par organizācijas biedra statusa jautājumiem.

Latviju šajā Eiropas organizācijā caur Nacionālo biedrību komiteju pārstāv Latvijas gastroenterologu asociācija, tāpat arī mūsu valsts ir pārstāvēta ar EHMSG, ESDO (European Society of Digestive Oncology) un jauno talantu grupu. Ļoti atzinīgi vārdi tika veltīti Vitas Skujas aktīvai darbībai jauno talantu grupā Eiropas līmenī, kas rādot ļoti labu piemēru citu valstu pārstāvjiem. Jauno talantu grupā tiek veidota ķirurgu sekcija, kur iespēja iesaistīties arī Latvijas ķirurgiem.

2019. gada 26. jūnijā

Septembrī - GISTAR pētījums jaunajā Jēkabpils reģionālajā centrā

Institūta lielākais projekts - gremošanas slimību profilakses pētījums GISTAR savu darbību Jēkabpils reģionālā slimnīca uzsāks šī gada septembrī.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa iniciatīvu un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kuram atbalstu paudusi arī Latvijas Veselības ministrija. Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, un pētījumā jau ir iesaistīti 8 316 respondenti. Bet no šā gada septembra, projekta realizācija tiks uzsākta Jēkabpilī.

Šobrīd pētījums Jēkabpilī tiek plānots līdz 2020.gada beigām, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.

 

Projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2019. gada 25. jūnijā

Aicina uz starptautisko konferenci GASTRO 2020

Starptautiskā konference GASTRO 2020, ko organizē Pasaules Gastroenteroloģijas organizācija (WGO) un Čehijas Gastroenteroloģijas biedrība, notiks Prāgā no 2020. gada 3. līdz 5. decembrim.

Šī konference būs īpašs izaicinājums, lai palīdzētu īstenot WGO misiju un izmantotu iespēju apmainīties ar domām, pieredzi, komentāriem un informāciju par visiem aktuālajiem, svarīgākajiem gastroenteroloģijas un hepatoloģijas jautājumiem uz reģiona specifiskā sociālekonomiskā fona, kā arī kultūras un vēsturiskajos aspektos.

Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT.

2019. gada 23. jūnijā

KPMI KOLEKTĪVS NOVĒL PRIECĪGU LĪGOŠANU UN LUSTĪGUS JĀŅUS!

Līgo lauki, līgo pļavas,
Savas dienas gaidīdami;
Kad atnāca Jāņu diena,
Visiem ziedu seģenītes.

2019. gada 20. jūnijā

Mūsu kolēģes absolvē Latvijas Universitāti

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti absolvēja mūsu kolēģes Linda Mežmale un Anna Krīgere, iegūstot ārsta grādu. 
Izlaiduma ceremonijā jaunās ārstes saņēma atzinības rakstus par izcilu diplomdarba izstrādi no Latvijas Universitātes rektora Indriķa Muižnieka. Lindas Mežmales darba tēma “Helicobacter pylori infekcijas un atrofiska gastrīta izplatības analīze Kazahstānas populācijā”, Annas Krīgeres darba tēma “Kolorektālā vēža skrīninga programmu statusa analīze Eiropas valstīs”.

Abu darbu zinātniskais vadītājs ir mūsu institūta direktors profesors Mārcis Leja. 

2019. gada 13. jūnijā

KPMI vadošā pētniece dr.sc.ing. Inese Poļaka apgūst metagenoma sekvenēšanas datu analīzes jaunākās pieejas

No 2019. gada 10. jūnija līdz 14. jūnijam KPMI vadošā pētniece dr.sc.ing. Inese Poļaka pecdoktorantūras projekta (pētniecības pieteikums Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/270) ietvaros apmeklēja Metagenomikas bioinformātikas kursu Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijas Eiropas Bioinformātikas institūtā. Šajā kursā Eiropas vadošie bioinformātikas eksperti māca jaunajiem zinātniekiem metagenoma sekvenēšanas datu analīzes jaunākās un arī labi pārbaudītas pieejas. 
Metagenoma analīze ir īpaši svarīga, lai izprastu baktēriju un citu mikroorganismu populāciju sastāvu, mijiedarbību un ietekmi uz cilvēka veselību. Iegūstot paraugu no cilvēka mikrobioma, tas tiek analizēts, iegūstot ģenētisko informāciju bāzu pāru rindas. Bioinformātikas metodes ļauj no tām iegūt informāciju par organismiem (piemēram, identificēt, kādas baktērijas dzīvo mūsu gremošanas traktā) un to funkcijām.
Pēc šī kursa pabeigšanas dr. Poļaka varēs pielietot zināšanas KPMI projektos iegūto kuņģa un zarnu mikrobioma metagenoma datu analīzei, kā arī dalīsies ar savām zināšanām semināros tuvākajā nākotnē. Sekojiet līdzi ziņām, lai nepalaistu garām!

2019. gada 11. jūnijā

Honkongā notiek Pasaules pētniecības godprātīguma konference

No 2. līdz 5. jūnijam KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska piedalījās Pasaules pētniecības godprātīguma konferencē Honkongā (http://www.wcri2019.org/), pārstāvot H2020 projektu VIRT2UE. Projekta mērķis ir veicināt pētniecības ētikas un godprātīguma ievērošanu pētījumos Eiropā. Konferences laikā tika atklāta projekta ietvaros izstrādāta interneta vietne The Embassy of Good Science (https://www.embassy.science/). Vietnes mērķis ir palīdzēt zinātniekiem īstenot labas pētniecības prakses principus, piedāvājot atbildes uz jautājumiem, piemēram: kādi ir labas zinātniskās prakses principi un standarti? kā atrisināt ētiskas dilemmas, ar kurām zinātnieki sastopas savā praksē? ko darīt, ja rodas aizdomas, ka kāds no kolēģiem pārkāpj labas pētniecības prakses principus? 
Vietne ir unikāla, jo tā ir veidota, izmantojot Semantic MediaWiki programmatūru, kas ļauj zinātnieku kopienai savstarpēji sadarbojoties veidot vietnes saturu. Zinātnieki var piedalīties vietnes satura veidošanā, uzdodot jautājumus, sniedzot atbildes uz tiem, kā arī papildinot un labojot platformas saturu. 
Nākamajos divos gados H2020 projektu VIRT2UE un ENERI konsorciji turpinās veidot vietni The Embassy of Good Science, apkopojot pētniecības ētikas un godprātīguma vadlīnijas, izglītojošus resursus un gadījumus diskusijām. Abos konsorcijos kopā piedalās 19 Eiropas universitātes un organizācijas, t.sk. Latvijas Universitāte, un projektu kopējais budžets ir gandrīz 7 miljoni eiro. Rīgā 2020. gadā VIRT2UE projekta ietvaros tiks organizēta pētniecības ētikas un godprātīguma pasniedzēju reģionālā apmācības programma.  

2019. gada 10. jūnijā

LU KPMI darbinieki piedalās Latvijas Universitātes Sporta spēlēs

Lai popularizētu sportu un veselīgu dzīves veidu, šī gada 7. jūnijā LU atpūtas un konferenču kompleksā “RATNIEKI” notika LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2019, kurās mūsu institūta komanda piedalījās jau 2. reizi.

Kopvērtējumā 19 komandu konkurencē tika izcīnīta 18 vieta. Tomēr mūsu komanda varonīgi cīnījās un no visām 17 disciplīnām vislabākos rezultātus guvām kroketā - 2.vietu.

Paldies komandas dalībniekiem! 

Foto: Toms Grīnbergs, LU

2019. gada 3. jūnijā

Radio raidījumā runā par biobanku nozīmi, darbību un popularizēšanu

Latvijas radio izskanēja raidījums “Zināmais nezināmajā”, kurā piedalījās LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošās pētnieces Signe Mežinska un Daiga Šantare. Raidījuma tēma bija biobanku nozīme mūsdienīgu medicīnas pētījumu veikšanā un sabiedrības informētība un attieksme pret tām. Šie jautājumi šobrīd institūtā tiek pētīti LZP finansēta projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros. Projekta pētnieki veikuši Latvijas iedzīvotāju aptauju, kurā ir atkārtoti 2010. gadā veiktās Eirobarometra aptaujas jautājumi par biobankām un šobrīd notiek iegūto datu analīze.
Pētniecības biobankas ir cilvēka bioloģisko paraugu (asins, audu, urīna, elpas u.c.) kolekcijas. Biobankās tiek uzkrāti gan bioloģiskie paraugi, gan ar tiem saistītā informācija, piemēram, donoru vecums, saslimšanas, analīžu rezultāti. Lai biobankas attīstītos un tajās uzkrātie paraugi un informācija varētu tikt izmantoti sabiedrībai nozīmīgos medicīnas pētījumos, ir nepieciešams, lai iedzīvotāji būtu informēti par biobankām, uzticētos tām un pietiekami liela sabiedrības daļa būtu gatava ziedot savus bioloģiskos paraugus zinātniskai izpētei, tomēr aptaujas dati parāda, ka šobrīd tikai 25% iedzīvotāju ir dzirdējuši par biobankām.  Šie dati liecina, ka sabiedrība ir plašāk jāinformē par biobanku darbību, to nozīmi un iedzīvotāju iespējam ziedot bioloģiskos paraugus biobankai. 

Raidījumu var noklausīties ŠEIT.

2019. gada 27. maijā

ERASMUS+ programmas ietvaros apmeklē nanosensoru izgatavošanas laboratoriju

ERASMUS+ programmas ietvaros laikā no 12.05.2019 līdz 22.05.2013 KPMI pētnieks Viktors Veliks uzturējās Izraēlas tehnoloģijas institūta TECHNION profesora Hossama Haick laboratorijā. Laboratorijā nodarbojas ar nanosensoru izgatavošanas un to praktisko pielietojuma pētījumiem. 
Prioritārie pētījumu virzieni ir saistīti ar sensoru pielietojumu medicīnā, ūdenī izšķīdušo vielu noteikšanu, ka arī ar jaunas paaudzes pašatjaunošo polimēru pielietojumu nanosensoru izstrādē.
Vizītes laikā tika nolasīta lekcija "Elektromagnētiskā lauka iedarbības bioloģiskie aspekti".
Laboratorijas apmeklējumu laikā tika pāradītas sensoru izgatavošanas un kalibrēšanas iekārtas. Praksē tika veikti zelta nanodaļiņu sensoru kalibrēšanas mērījumi, jaunizgatavoto sensoru pārbaudes ietvaros un gaistošo marķieru noteikšanai izelpas paraugā, izmantojot gāzes hromatogrāfijas masspektrometrijas metodi.

2019. gada 24. maijā

Ar izcilību aizstāv diplomdarbus!

23.05.2019. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē ar izcilību savus diplomdarbus aizstāvēja Anna Krīgere un Linda Mežmale, kuras savus darbus izstrādāja uz KPMI bāzes un institūta zinātniskās komandas sastāvā. Anna Krīgeres darba tēma “Kolorektālā vēža skrīninga programmu statusa analīze Eiropas valstīs”. Lindas Mežmales darba tēma “Helicobacter pylori infekcijas un atrofiska gastrīta izplatības analīze Kazahstānas populācijā”. 
Apsveicam kolēģes un vēlam iesākto darbu turpināt!

2019. gada 20. maijā

ASV ziņo par VOGAS projekta aktivitātēm

San Diego (ASV) 19.05.2019. notika starptautiskās Vesela kuņģa iniciatīvas sanāksme, kurā par H2020 projekta VOGAS ietvaros paredzētajām aktivitātēm ziņoja M. Leja.

2019. gada 17. maijā

LU KPMI piedalās Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā

Šodien Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 3, Zinātņu mājā notiek  LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena.

Tās ietvaros LU KPMI iepazīstinās ar institūtu, kā arī pastāstīs par Gaistošo marķieru projektiem, Helikobaktēriju, Mikrobiomu, Biobanku, Ētikas projektiem. Tāpat arī tiks demonstrētas iekārtas, ikviens interesents varēs veikt elptestus.

Aicinām visus apmeklēt pasākumu!

Vairāk informācijas par pasākumu un programma ŠEIT.

LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros tapušais KPMI video.

2019. gada 15. maijā

Plāno izstrādāt plāksteri aktīvas tuberkulozes noteikšanai

Haifā, Izraēlā notiek ES H2020 projekta A-PATCH sanāksme, kurā piedalās arī LU KPMI. 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt plāksteri (uzlīmi) ādai, kurā iestrādāti sensori un kas paredzēts aktīvas tuberkulozes noteikšanai.
Pacientu iekļaušana projektā paredzēta ciešā sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu.

Attēlā: KPMI direktora vietnieks Ģirts Šķenders ziņo par aktivitātēm, kuras paredzējusi realizēt Latvijas pētnieku grupa

2019. gada 13. maijā

KPMI kolektīvs piedalās starptautiskā konferencē

Izraēlas vadošajā tehnoloģiju Universitātē TECHNION, ar ko Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtam (KPMI) ir regulāra sadarbība, sākusies starptautiska konference "Valkājams elektroniskais aprīkojums medicīnas diagnostikā". Šādu konferenci, ko atbalsta arī Izraēlas Zinātnes ministrija, paredzēts turpmāk organizēt katru gadu.

Ar ziņojumu par vienreiz izmantojamu elektroniku gastroenteroloģijā ("Single-use electronics for gastrointestinal disease: the current applications and a view toward the perspective")  uzstājās KPMI direktors M.Leja.

    

2019. gada 12. maijā

Notiek VOGAS konsorcija sēde

Haifā, Izraēlā notiek ES Horizon 2020 projekta VOGAS konsorcija sēde ar mērķi analizēt iepriekšējā periodā paveikto un plānot turpmākās aktivitātes.

Uzziņai par VOGAS projektu.

  

Attēlā priekšplānā: LU KPMI vadošais pētnieks Viktors Veliks sanāksmes laikā

2019. gada 18. aprīlī

KPMI kolektīvs vēl Priecīgas Lieldienas!

Lielas dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.
 

2019. gada 12. aprīlī

Veido inovatīvu apmācību programmu pētniecības ētikā zinātniekiem

KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska 3. - 4. aprīlī piedalījās H2020 projekta VIRT2UE darba sanāksmē Atēnās. KPMI kā šī projekta konsorcija dalībnieks piedalās inovatīvas apmācību programmas izveidē pētniecības ētikā zinātniekiem. Projekta mērķis ir ieviest praksē Eiropas Zinātņu akadēmiju Eiropas rīcības kodeksu par godprātību pētniecībā (European Code of Conduct for Research Integrity). Šī projekta ietvaros 2020. gadā Latvijas Universitātē tiks organizēti reģionāli kursi (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas zinātniekiem), kuru laikā tiks sagatavoti jaunās pētniecības ētikas apmācību programmas pasniedzēji. Sanāksmes laikā Atēnās tika veidots un apspriests apmācību programmas saturs.

2019. gada 9. aprīlī

LU KPMI un AHL darbinieki apmeklē vadošo patoloģijas laboratoriju Eiropā 

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) un Akadēmiskās histoloģijas laboratorijas (AHL) darbinieki Sergejs Isajevs, Inga Bogdanova, Anda Averate, Indra Klišča un Inga Locāne 2019. gada 1.-3. aprīlī apmeklēja vadošo patoloģijas laboratoriju Eiropā - Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļu Porto, Portugālē.
Vizītes laikā Latvijas delegācija iepazinās ar laboratorijas organizācijas darbu un izmantotajām metodēm klīniskajā darbā un zinātniskajos pētījumos, tai skaitā laboratoriju kvalitātes sistēmu un uzraudzību, laboratorijas darba plūsmu, modernajām iekārtām, jaunajām molekulārās patoloģijas metodēm, kā arī aplūkoja sarežģītākus klīniskās patoloģijas gadījumus un piedalījās klīniski - patoloģiskajās sēdēs un ikdienas nodaļas darbā.
Latvijas delegāciju uzņēma Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļas vadītāja profesore Fatima Karneiro (Fátima Carneiro), kas ir vadošais eksperts gastrointestinālajā patoloģijā pasaulē.
Kopā ar prof. F. Karneiro tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība zinātniskajos pētījumos, kā arī pārskatīti LU KPMI GISTAR un SNIFFPHONE realizēto projektu sarežģītākie histotopatoloģiskie gadījumi.
Vizītes laikā gūtā pieredze būtiski paaugstinās Latvijas patologu un biomedicīnas laborantu kompetenci turpmākajos LU KPMI realizētajos vietējos un starptautiskajos projektos.

2019. gada 29. martā

Rēzeknē savu darbību noslēdz GISTAR pētījuma reģionālais centrs

Šodien savu darbību ir noslēdzis Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) lielākā pētījuma GISTAR Rēzeknes reģionālais centrs.
Pētījuma mērķis ir meklēt jaunas stratēģijas kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai. 

Kopumā Rēzeknes pētījumu centrā divu gadu laika posmā no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 29. martam tika iekļauti 2 409 respondenti (attiecīgi sievietes - 1 480, vīrieši - 929).

Pētījuma zinātniskais vadītājs LU profesors Mārcis Leja pateicās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam un domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājam Gunāram Arbidānam par atsaucību un atbalstu pētījuma realizācijā Rēzeknes pilsētā, kā arī -  Rēzeknes pētījumu centra darbiniecēm par paveikto darbu. 

Latvijā GISTAR pētījums tika uzsākts jau 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077.  Atzīmēsim, ka Rēzeknes centrā tā divu gadu darbības laikā iekļautie 2 409 respondenti ir līdz šim lielākais iekļauto respondentu skaits, kā arī Rēzeknes pilsētā pētījums norisinājies visilgāko laika posmu. 

GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās un jau šobrīd norisinās aktīva komunikācija ar Jēkabpils pašvaldības pārstāvjiem par GISTAR pētījuma realizācijas uzsākšanu šī gada rudenī.

Kopumā Latvijā GISTAR pētījumā jau ir iekļauti  8 316 respondenti.

2019. gada 25. martā

Aicina iesniegt tēzes uz EHMSG XXXII Starptautisko kongresu

No 5. līdz 7. septembrim Insbrukā, Austrijā norisināsies Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskais kongress par tēmu Helikobaktērijas mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi.

Aicinām apskatīt arī EHMSG pēcdiploma kursa programmu Mikrobioms: no metabolisma līdz imunitātei un fēču mikrobu transplantācija - pērles ārstam.

Termiņš tēžu iesniegšanai: 2019. gada 12. maijs
Reģistrācijas termiņš par pazeminātu maksu: 2019. gada 12. jūlijs
Iepriekšējas reģistrācijas termiņš: 2019. gada 25. augusts

Vairāk informācijas par konferenci - www.helicobacter.org.

2019. gada 19. martā

KPMI aicina pieteikties kandidātus uz pēcdoktorantūras vietām

Latvijā drīzumā tiks izsludiāts konkurss par pēcdoktorantūras vietām.  Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts ir gatavs ierosināt sekojošas tēmas potenciālajiem kandidātiem:
- Mikrobioma izmaiņas ar H.pylori izskaušanas terapiju (kandidātam ar doktora grādu bioloģijā)
- Gaistošie organiskie savienojumi vēža noteikšanā (kandidātam ar doktora grādu datu pārvaldībā, bioloģijā vai medicīnā)
- GISTAR pētījuma datu analīze (kandidātam ar doktora grādu medicīnā)

Mēs aicinām potenciālos kandidātus, kuri aizstāvējuši savu doktora grādu pēdējo 10 gadu laikā, nosūtīt CV uz šādu e-pasta adresi:

inese.veckagane@lu.lv

2019. gada 18. martā

Uz GISTAR pētījuma DSMB komitejas sēdi pulcēsies 3. oktobrī

Latvijā jau vairākus gadus, sadarbojoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras pētniekiem, tiek realizēts pētījums GISTAR - vienīgais šāda veida pētījums Eiropā, kura rezultātus gaida daudzi speciālisti Eiropā un ārpus tās.
Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā (DSMB) šogad Rīgā uz 3. DSMB sēdi pulcēsies 3.oktobrī, ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām. 

2019. gada 11. martā

Simpozijā Korejā ziņo par GISTAR pētījuma norisi

8.-9. martā Busanas pilsētā (Koreja) notika 27. ikgadējais Korejas Helikobaktērijas un augšējā gremošanas stāva pētniecības koledžas un 16. Japānas-Korejas Helikobaktērijas pētniecības apvienotais simpozijs, kurā piedalījās pavisam 380 dalībnieki no 21 valstīm, g.k. no Āzijas reģiona. Sēdē, kas bija veltīta svarīgākajiem kuņģa vēža prevencijas pētījumiem pasaulē, LU KPMI direktors Mārcis Leja ziņoja par GISTAR pētījuma norisi un sākotnējiem rezultātiem, kā arī par potenciālajām sadarbības iespējām ar Āzijas valstīm. Sēdi vadīja otrs pētījuma vadītājs no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras Rolando Herrero.

 Vairāk attēlu:  Foto_1, Foto_2

2019. gada 7. martā

Jaunākajā žurnāla Endoscopy nummurā publicētā raksta autoru starpā - divi KPMI pētnieki 

Jaunākajā akadēmiskā žurnāla ENDOSCOPY numurā publicēts raksts, kura autoru starpā ir KPMI pētnieki - dr.med. Mārcis Leja un dr.med. Ilze Kikuste.

Raksta nosaukums: Epitēlija pirmsvēža stāvokļa un kuņģa bojājumu vadība (MAPS II): Eiropas kuņģa-zarnu trakta endoskopijas biedrība (ESGE), Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma izpētes grupa (EHMSG), Eiropas Patoloģijas biedrība (ESP) un Portugāles gremošanas endoskopijas biedrība (SPED ) 2019. gada atjauninājums.

Sveicam autorus ar šo publikāciju!

Uzziņai: ENDOSCOPY ir ikmēneša recenzētais medicīnas žurnāls, ko publicē Thieme Medical Publishers sadarbībā ar Eiropas kuņģa-zarnu trakta endoskopijas biedrību. Žurnāls aptver visus kuņģa-zarnu trakta endoskopijas aspektus, kā arī publicē ESGE vadlīnijas un jaunāko literatūras pārskatu.

Raksts tiešsaistē pieejams: ŠEIT.

2019. gada 27. februārī

Maskavā prezentē LU doktorantes sagatavotu ziņojumu 

Šodien Maskavā notiek Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un nutrīcijas asociācijas (EAGEN) pēcdiploma apmācības kurss Klīniskie lēmumi gastroenteroloģijā - no vadlīnijām līdz individualizētai pieejai.
Kursā tiks demonstrēts RAKUS Latvijas Onkoloģijas centra pacienta ārstēšanas pieredze, kad veiksmīgas komandas realizētas ārstēšanas rezultātā būtiski tika pagarināta pacienta dzīve (pacients turpina saņemt terapiju arī šobrīd).
Gadījuma analīzi prezentēšanai kursā sagatavojusi slimnīcas ķīmijterapeite un LU doktorante Dr. Evita Gašenko.

  Vairāk attēlu:  Foto_1Foto_2

2019. gada 22. februārī

Studentu grupa no Kazahstānas ierodas uz LU medicīnas konferenci

Lai piedalītos Latvijas Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē (notiek LU 77. Starptautikās zinātniskās konferences ietvaros), kas šodien notiek Latvijas Universitātes jaunatklātajā Zinātņu mājā, 19.februārī Rīgā ieradās 16 studentu grupa no Kazahstānas, Astanas medicīnas universitātes un Semipalatinskas Valsts medicīnas universitātes. Grupas vadītājs ir MD, PhD, profesors Nurbeks Igissinovs (ārsts  onkologs, sabiedrības veselības speciālists; Astanas Medicīnas universitātes internatūras Ķirurģisko slimību katedras profesors; Sabiedriskās asociācijas Central Asian Cancer Institute priekšsēdētājs).

Studentu grupas sastāvā pārsvarā ir Vispārējās medicīnas specializācijas studenti, interni un rezidenti ar specializēšanos ķirurģijā.

LU Medicīnas Konferencē Kazahstānas grupa piedalās ar 3 mutiskajiem un 13 stenda referātiem.

Lasīt tālāk.

Vairāk attēlu:  Foto_1Foto_2, Foto_3, Foto_4, Foto_5, Foto_6

2019. gada 7. februārī

Notiek diskusija par gremošanas sistēmas veselības profilaksi

Lai piesaistītu to cilvēku uzmanību, kuri vēl nav saskārušies ar gremošanas sistēmas slimībām, un plašākai sabiedrībai nodotu stāstus un to, kā pārbaudīties, 4.februārī Zināšanu telpā Zikurāts tiešraidē notika Ekspertu Diskusija  Gremošanas sistēmas veselības profilakse.

Diskusijā piedalījās KPMI direktors, ārsts-gastroenterologs Mārcis Leja, kurš stāstīja par kolorektālajiem audzējiem, uzsverot to, ka nedaudz vairāk taisnās zarnas audzēju slimības ir tieši vīriešiem, H.pylori problemātiku, atjaunotajiem ES Māstrihtas kritērijiem un citiem jautājumiem.

Diskusijas tēmas - vispārīga informācija par zarnu saslimšanām un to nopietnību, sekām. Iemesli kādēļ mēs saslimstam ar zarnu slimībām. Riski. Kā atpazīt simptomus, kur vērsties, ko darīt. Preventīvās darbības, lai nesaslimtu. Katra atbildība par savu veselību, regulāra veselības pārbaude, valsts apmaksātā zarnu vēža pārbaude. Secinājumi, praktiski ieteikumi.

Diskusijas eksperti - Dr.Mārcis Leja, Dr.Kaspars Snipe, Dr.Atis Tupiņš.
Diskusiju vadīja Uldis Dauģis (Zināšanu telpa Zikurāts / Alianse Vīriešu Veselībai).

https://www.youtube.com/watch?v=lgL8Ujn_pYY&t=1s

Foto: Ekrānšāviņš no raidījuma

2019. gada 5. februārī

Notiek VOGAS H2020 projekta uzsākšanas sanāksme

VOGAS H2020 projekta uzsākšanas sanāksmes laikā (31.01-02.02.2019, Kuhtai, Austrija) KPMI pētnieki piedalījās diskusijās par šī klīniskā pētījuma protokola izstrādi kopā ar projektā iesaistītajiem medicīnas darbiniekiem no Latvijas, Ukrainas, Čīles, Kolumbijas un Brazīlijas.

Savukārt ar zinātniekiem no Vācijas, Zviedrijas un Izraēlas KPMI pētnieki diskutēja par stacionāriem paredzētā izelpas analizatora prototipa uzlabojumiem gan sensoru gan programatūras jomās.

VOGAS H2020 projekta mērķis ir precizēt gaistošo marķieru avotus, veikt jaunākās paaudzes stacionārā izelpas analizatora klīnisko aprobāciju vēža agrīnai diagnostikai. Izmantojot jaunākās paaudzes stacionāro izelpas analizatoru gaistošo marķieru noteikšanai piedalīties starptautiskajā kuņģa vēža skrīninga programmā ar mērķi pilnveidot šo neinvazīvo vēža slimības notiekšanas metodi.

2019. gada 4. februārī

Institūta direktoram M.Lejam - LU Gada balva

1. februārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā ikgadējās darbinieku kopsapulces laikā svinīgi tika pasniegtas LU Gada balvas nominācijās: Sasniegums zinātnē, Skolu balva, Gada darbinieks un Rektora pateicības.

Ar lepnumu varam paziņot, ka mūsu institūta direktors LU profesors Mārcis Leja saņēma apbalvojumu nominācijā Sasniegums zinātnē par oriģināla pētījuma rezultātiem.

Nominācijā Sasniegums zinātnē tika apbalvoti LU darbinieki, kas uzrādījuši izcilus akadēmiskos rezultātus. Apbalvojumus pasniedza LU rektors Indriķis Muižnieks kopā ar LU prorektoriem Inu Druvieti un Valdi Segliņu.

Foto: Toms Grīnbergs, LU

2019. gada 1. februārī

Sniffphone projekta sanāksmē apspriež darba rezultātus

No 2019. gada 28. līdz 30. janvārim LU KPMI pētnieki piedalījās ES pētniecības programmas Horizon 2020 projekta Sniffphone sanāksmē Kuhtai (Austrija), kur tikās ar projekta partneriem no Austrijas, Vācijas, Izraēlas un Somijas. Sanāksmē tika apspriesti 3 gadu darba rezultāti pirms projekta noslēgšanas šogad.
Projektā Sniffphone tika izstrādāts maza izmēra izelpas analizatora prototips. Šīs ierīces darbība tika pārbaudīta klīniskā pētījumā, nosakot izelpas reakcijas atšķirības kuņģa vēža pacientiem un veseliem cilvēkiem. LU KPMI pētnieki ir atbildīgi par šo klīnisko pētījumu un veica to sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu.
Ierīce spēj atšķirt vēža pacientu un veselu cilvēku izelpu ar vairāk nekā 70% jutīgumu un specifiskumu, kas ir daudzsološs projekta sasniegums. Šī ierīce tiks tālāk attīstīta un tai ir pielietojuma potenciāls arī citu slimību riska noteikšanai un uzraudzībai.

2019. gada 21. janvārī

EHMSG sēdē informē par KPMI pētniecības projektu gaitu

20. janvārī Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) komitejas sēdē, kas notika Francijā, grupas dalībnieki tika informēti par GISTAR un ar mikrobioma izpēti saistīto KPMI pētniecības projektu gaitu. Grupas dalībnieki deva zaļo gaismu jauna starptautiska žurnāla Microbiome in Health and Disease” izdošanai jau sākot ar 2019. gadu. Grupa atbalstīja arī KPMI jauno pētnieku Olgas Sjominas, Zanes Dzērves un Annas Krīgeres kandidatūras dalībai BIOCODEX firmas atbalstītā kursā zinātnisko rakstu sagatavošanai.

2019. gada 20. janvārī

Lionā pārrunā GISTAR pētījuma gaitu un rezultātus

18. janvārī Starptautiskajā Vēža pētniecības aģentūrā Lionā (Francijā) tika pārrunāta KPMI lielākā pētījuma GISTAR pētījuma gaita un rezultāti, plānota iegūto datu analīze un publicēšana, Datu drošības un monitorēšanas padomes (DSMB Data Safety and Monitoring Board) sanāksme 2019. gadā, kā arī plānota tālākā pētījuma norise.

2019. gada 18. janvārī

Simpozijā ziņo par kuņģa vēža prevencijas iespējām

No 16.-18. janvārim Lionā (Francijā) notika Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) un Pasaules veselības organizācijas (WHO) organizēts simpozijs par vēža skrīninga programmu ieviešanu.
Ar lekciju par kuņģa vēža prevencijas iespējām, kā arī Latvijā notiekošo pētījumu GISTAR simpozijā uzstājās KPMI direktors M.Leja.

2019. gada 2. janvārī

GISTAR pētījumā iekļauti jau 8 150 respondenti

Ar lepnumu varam paziņot, ka uz 2018. gada beigām LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta lielākajā pētījumā GISTAR iekļauti jau 8 150 respondenti. Pētījums tika uzsākts 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Šobrīd savu darbību turpina pētījumu centrs - Rēzeknē. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Rēzeknes centrā jau šobrīd ir iekļauti 2200 respondenti.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI